Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 253 - 271 2019-03-27

VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ

Talha Çiçek [1]

12 30

Kültür, her toplumun nesilden nesile aktardığı maddi ve manevi değerleri oluşturan toplumun kendisine has özelliklerini meydana getirir. Böylece kültür ait olduğu toplumun diğer toplumlardan ayrılmasını sağlayan bir hüviyet sergiler. Aynı zamanda Kültür, toplumsal olay ve olguların yansıtıldığı bir yapıdadır. Bu yansıma gündelik hayatta kendisini gösterdiği gibi kültür dairesi içinde yer alan ürünlerle de sağlanmaktadır. Kültürel yapıya sahip olan halk ürünleri, içinde bulundukları yörenin geleneğini yansıtan bir özellik sergilemektedir. Bu durum, halk edebiyatı ürünleri olan türküler için de geçerlidir. Belli bir ezgiyle okunan şiirler olarak karşımıza çıkan türküler, ait olduğu yöre halkının yaşayışını, geleneklerini daha genel tabirle sosyo-kültürel yapısını başarılı şekilde işlemekte ve aktarmaktadır. Söz konusu durum türkülerin içeriğine de tesir etmektedir. Genel konular olan; aşk, hasret, ayrılık, din, ölüm, tarihi olay vb. konuların dahi yöresel özellikler sergilemesi bu savı güçlendirmektedir. Bu çalışmada, yapılmış olan derlemeler neticesinde kayıt altına alınan Van türkülerinin konuları üzerinde durulacak ürünler konu başlıklarına göre ele alınarak yöresel kavram ve ifadeler belirtilecektir. Türkülerde işlenen konuların yoğunluğu saptanmaya çalışılacaktır. 

Türk Halk Edebiyatı, Van, Kültür, Türkü, Konu
  • Aça, M. (2011). Tür ve Şekil Bilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları. Artun, E. (22-24 Mart 2013). Türkü Söyleme Geleneği ile Türkülerde Tür, Şekil ve Tasnif Üzerine Düşünceler. 4. S Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Türkü, Türkülerimiz, Öyküleriyle Türküler Sempozyumu, Fethiye-Muğla. Atılgan, H. (2003). Türkülerin İsyanı. Ankara: Akçağ Yayınları. Ayas, G. (2015). Müzik Sosyolojisi Sorunlar-Yaklaşımlar-Tartışmalar. İstanbul: Doğu Kitapevi. Başgöz, İ. (2008). Türkü. İstanbul: Pan Yayıncılık. Boratav, P. N. (2016). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara: Bilgesu Yayıncılık. Cilacı, O. (1994). Dua Maddesi. İslam Ansiklopedisi İçinde. (Cilt. 9) 529-530. Çiçek, T. (2018). Van Türkülerinde İcra Şekil ve Muhteva. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van. http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c49ae9f5af7b8.45275118 (E.T. 18.01.2019) Kaya, D. (2004). Anonim Halk Şiiri. Ankara: Akçağ Yayınları. Köprülü, M. F. (2012). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları. Oğuz, M. Ö. (2001). Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Ankara: Akçağ Yayınları. Oto, M. M. (2013). Geçmişten Geleceğe Van Türküleri 1/ Kırık Havalar. İstanbul: Mavi Fikirler Medya Prodüksiyon. ______. Geçmişten Geleceğe Van Türküleri 2/ Uzun Havalar. Yayımlanmamış Derleme Çalışması. Soykan, Ö. Naci. (2012). Müzik Nedir? Felsefi Bir Araştırma. Doğu Batı. (62). 29-42. TRT Yayınları. (2002). Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi III. Ankara. ______. (2006a). Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi I. Ankara. ______. (2006b). Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi II. Ankara. Uğurlu, S. B. (2007). Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi. II. Van Gölü Havzası Sempozyumu. Tam Metin İçinde (s. 359-367). T.C. Bitlis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Yakıcı, A. (2007). Halk Şiirinde Türkü. Ankara: Akçağ Yayınları. Yardımcı, M. (2013). Türk Halk Şiiri. İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-1849-7794
Author: Talha Çiçek (Primary Author)

Bibtex @research article { yyusbed545683, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {253 - 271}, doi = {}, title = {VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ}, key = {cite}, author = {Çiçek, Talha} }
APA Çiçek, T . (2019). VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 253-271. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545683
MLA Çiçek, T . "VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 253-271 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545683>
Chicago Çiçek, T . "VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 253-271
RIS TY - JOUR T1 - VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ AU - Talha Çiçek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 271 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ %A Talha Çiçek %T VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD Çiçek, Talha . "VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 253-271.