Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 273 - 196 2019-03-27

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA

Ayşe NECEF YERELİ [1] , Nilgün KAYALI [2] , Gökay ONUR [3]

28 46

Yatırımlar, işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Duran varlıklara yapılan yatırımlar ise birçok nedenden ötürü hayati önem taşımaktadır. Duran varlık yatırımları ile ilgili karar verirken yapılacak herhangi bir hatanın telafi edilmesi çok zor ve belki de imkansızdır. Bu yüzden duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerde, söz konusu yatırımlar işletmelerin devamlılığı ile çok yakından ilişkilidir. Bu yatırımlar için önemli olan noktalardan bir tanesi yatırımın finansmanına ilişkindir.

Bu çalışmada öncelikle yatırım kavramı ve duran varlık yatırımları ile ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerden biri olması nedeniyle lojistik işletmelerinde duran varlık yatırımları ve yatırımların finansmanı konuları açıklanmıştır. Lojistik işletmelerinde yatırımların finansmanı başlığı altında, örnek uygulamada birbirleriyle karşılaştırılacak olan dört finansman yönteminin yani peşin satın almanın, banka kredisi kullanarak satın almanın, finansal kiralamanın ve faaliyet kiralamasının başlıca avantajları ve dezavantajları belirtilmiştir. Son olarak lojistik işletmelerinde yatırımların finansmanına yönelik bir örnek uygulamaya yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise örnek uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Yatırım, Duran Varlık, Lojistik
  • Aksoy, A. ve Yalçıner, K. (2013). İşletme Sermayesi Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. Aşıkoğlu, R., Çelikkol, H., Demir, S. ve Kaderli, Y. (2010). Yatırım Projelerinin Hazırlanması Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi. Ankara: Sözkesen Matbaacılık. Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2017). İşletmelerde Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Demirlioğlu, L. (2016). “Ekonomi ve İşletme Biliminde Yatırım”. Sevinç Güler ve Nilgün Kayalı (Ed.). Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları (ss. 25-48). İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Fider. (t.y.). “Leasing Hakkında”. Erişim Tarihi: 05 Ekim 2018, http://www.fider.org.tr/pageStructure.aspx?intPageStructureNo=13&sintLanguageID= 0&bytContentType=2&intPageNo=10&strHitCountParam=2|13|0|265|733 Galafx. (8 Temmuz 2017). “Finansman Nedir?”. Erişim Tarihi: 10 Ekim 2018, http://finansveforex.com/finans-finansman-nedir-farklari-nelerdir.html Gürsoy, C. T. (1997). Yönetim ve Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları. Güvemli, O. (2001). Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım. Haftacı, V. (2010). İşletme Bütçeleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Investopedia. (t.y.). “Investment”. Erişim Tarihi: 01 Ekim 2018, https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp Jamal K. ve Tan, H. (2010). “Joint Effects Of Principles-Based Versus Rules Based Standards And Auditor Type İn Constraining Financial Managers Aggressive Reporting”. The Accounting Review, 85(4), 1325-1346. Kamuyu Aydınlatma Platformu. (t.y.). “BIST Şirketleri”. Erişim Tarihi: 03 Ekim 2018, https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1415-reysas-tasimacilik-ve-lojistik- ticaret-a-s Kaygusuz, S. Y. ve Dokur, Ş. (2012). Yönetim Muhasebesi. Bursa: Dora Basım Yayın Dağıtım. “Lease Financing and Business Valuation”. (2012). Erişim Tarihi: 01 Ekim 2018, http://www.ache.org/pubs/hap_companion/Gapenski_Finance6/Gapenski%20%20Reit er%202299%20-%20online%20chapter%2018.pdf Levisauskaite, K. (2010). Investment Analysis and Portfolio Management. (Leonardo da Vinci Program Projesi). Kaunas: Vytautas Magnus Üniversitesi. Müftüoğlu, M. T. (2013). İşletme İktisadı. Ankara: Turhan Kitabevi. Onur, G. (2018). Lojistik İşletmelerinde Sabit Yatırım Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi: VUK ile TMS Karşılaştırması. (Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Önce, S. (2014). “Lojistik Maliyetleri ve Raporlama-II”. Semih Hüseyin Tokay ve Ergün Kaya (Ed.). Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Lojistik İşletmelerde Finansal Raporlama (ss. 105-131). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Öztaş, S. ve Burak, E. (2014). “Türkiye’de Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing)”. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 50-63. Şentürk, F. (2016). “Türk Vergi Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Kiralaması Yapan İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 619-639. Şenyiğit, B. (2014). “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde ve Raporlamasında Beklenen Değişiklikler: Bir Havayolu İşletmesinde Vak’a Çalışması”. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 288-299. Şişman, D. ve Şişman, M. (2017). “Finansal Kiralama (Leasing) Ve Ekonomi İçin Önemi: Riskler, Avantajlar”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1, 144-154. Usta, Ö. (2012). İşletme Finansı ve Finansal Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık. Yüksel, F. (2016). “Ekonomi ve İşletme Biliminde Yatırım”. Sevinç Güler ve Nilgün Kayalı (Ed.). Türkiye’de Yatırım Teşvikleri (ss. 137-173). İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım. “333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”. (2004). T. C. Resmi Gazete, 25446, 28 Nisan 2004. “6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”. (2012). T. C. Resmi Gazete, 28496, 13 Aralık 2012.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-3174-6473
Author: Ayşe NECEF YERELİ (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-6535-5847
Author: Nilgün KAYALI

Orcid: 0000-0002-6089-2309
Author: Gökay ONUR

Bibtex @research article { yyusbed545685, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {273 - 196}, doi = {}, title = {LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA}, key = {cite}, author = {NECEF YERELİ, Ayşe and KAYALI, Nilgün and ONUR, Gökay} }
APA NECEF YERELİ, A , KAYALI, N , ONUR, G . (2019). LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 273-196. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545685
MLA NECEF YERELİ, A , KAYALI, N , ONUR, G . "LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 273-196 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545685>
Chicago NECEF YERELİ, A , KAYALI, N , ONUR, G . "LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 273-196
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA AU - Ayşe NECEF YERELİ , Nilgün KAYALI , Gökay ONUR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 196 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA %A Ayşe NECEF YERELİ , Nilgün KAYALI , Gökay ONUR %T LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD NECEF YERELİ, Ayşe , KAYALI, Nilgün , ONUR, Gökay . "LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 273-196.