Year 2015, Volume 25, Issue 3, Pages 347 - 356 2015-12-03

İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği
Projections on Past, Present and Future of Tarek (Alburnus tarichi, Güldenstädt,1814)

Fazıl ŞEN [1] , Şükrü PARUĞ [2] , Mahmut ELP [3]

371 1490

İnci kefali, yüzyıllardan beri Van kültürü ile bütünleşmiş endemik bir balık türüdür. Toplam içsu avcılığımızın %25’i bu balıktan sağlanmaktadır. Ekonomik ve ekolojik öneminin yanı sıra; her yıl Mayıs ve Haziran aylarında yoğun olarak gerçekleşen üreme göçü ile de, Van ve civar ilçelere turistik değer katmaktadır. Bu makalede; Van için bir hazine niteliğindeki bu önemli balık türünün genel özelliklerinin yanında; dünü, bugünü ve ayrıca bir yarınının olabilmesi için, yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler ele alınmıştır.

Tarek is an endemic species peculiar to Lake Van basin. Twenty five percent of our total inland water fisheries is derived from this fish. Besides its economical and ecological importance; it also brings touristic value to Van and neighborhood districts with its reproduction migration which occurs every year intensively during May and June. In this study; past, present and also operations to be done and precautions to be taken for future of this important fish species are discussed besides its general features.
 • Akşiray F (1982). Die Umweltfaktoren, Die Verbreitung und Endwicklung Von Chalcalburnus tarichi (Pallas, 1811) (Pisces: Cyprinidae) in Burdur-See Begrenzen. Water Res. 16, 1107–1112.
 • Akyurt İ, Türkmen M (1996). İnci Üretimi ve İnci Endüstrisi. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Atatürk Üni. Basımevi, Erzurum, s: 250–252.
 • Allahverdi S (1995). Van Vilayet Salnamesi: Van İl Yıllığı 1315 (1899). Van Belediye Belediyesi Yayınları, 126 s.
 • Çetinkaya O, Elp M (1996). İnci Kefali’nin (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811) Morfolojik Anatomisi ve Sistematik Özellikleri. Doğu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Atatürk Üni. Basımevi, Erzurum, s: 713–722.
 • Çetinkaya O (1999). Suyla Gelen Kültür: Ahlat’ın Su Kaynakları ve Balıkçılığı. IX. Ahlat Kültür Haftası, Müze Kent Ahlat’ın Türk Kültür Tarihinde Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 22-24 Ekim, Ahlat-Bitlis, s: 9–21.
 • Çetinkaya O (2000). Doğu Anadolu Su Kaynaklarının Doğal ve Balıkçılık Tarihi Üzerinde İncelemeler. Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran, Erzurum, s: 403–422.
 • Danulat E, Selçuk B (1992). Life History and Environmental Conditions of The Anadromous Chalcalburnus tarichi (Cyprinidae) In The Highly Alkaline Lake Van, Eastern Anatolien, Turkey. Archiv. Hydrobiology 126: 105–126.
 • Elp M (1996). İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). YYÜ. FBE. Su Ürünleri ABD, Van, 71 s.
 • Elp M (2002). Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) Yaşayan Siraz (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1772) ve İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811) Populasyonları Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). İ.Ü. FBE Su Ürünleri ABD, İçsular Biyolojisi Programı, İstanbul, 129 s.
 • Elp M, Şen F (2006). Balık Aşılama Çalışmaları ve Van Gölü havzası Örneği. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya, s: 337–342.
 • Elp M, Şen F, Çetinkaya O (2006). Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1/3): 407–412.
 • Geldiay R, Balık S (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları (Ders Kitabı). Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yay. No: 46, E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Oğuz A R (2013). Environmental Regulation of Mitochondria-Rich Cells in Chalcalburnus tarichi (Pallas, 1811) During Reproductive Migration. The Journal of Membrane Biology, 246: 183-188.
 • Oğuz A R (2015). A Histological Study of the Kidney Structure of Van fish (Alburnus tarichi) Acclimated to Highly Alkaline Water and Freshwater. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 2015.
 • Sarı M (1997). Van Gölü İnci Kefalinin (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811) Stok Miktarının Tahmini ve Balıkçılık Yönetim Esaslarının Belirlenmesi (Doktora Tezi). EÜ. FBE. Su Ürünleri Avlama ve İşl. Tekn. ABD., İzmir, 150 s.
 • Şen F, Çetinkaya O, Elp M (1999). Nazik Gölü (Ahlat-Bitlis) Siraz (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1772) Populasyonu Üzerinde Bir Araştırma. X. Ulusal Su Ürünleri Semp., Bildiri ve Posterler, Cilt: II, 22-24 Eylül, Adana, s: 465–475.
 • TÜİK (2015). Seçilmiş göstergelerle Avlanan Tatlısu Ürünleri Miktarları, 2015.
 • IUCN (2015) Alburnus tarichi (Van Shah Kuli) http://www.iucnredlist.org/details/4375/0. Son Güncelleme: 23 Haziran 2015.
 • Yabalak H (2012). Van Gravürleri (Yüksek Lisans Tezi). YYÜ. SBE. Güzel Sanatlar Eğitimi ABD., Van, 252 s.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fazıl ŞEN

Author: Şükrü PARUĞ

Author: Mahmut ELP

Dates

Publication Date: December 3, 2015

Bibtex @ { yyutbd236420, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2015}, volume = {25}, pages = {347 - 356}, doi = {10.29133/yyutbd.236420}, title = {İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği}, key = {cite}, author = {ŞEN, Fazıl and PARUĞ, Şükrü and ELP, Mahmut} }
APA ŞEN, F , PARUĞ, Ş , ELP, M . (2015). İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25 (3), 347-356. DOI: 10.29133/yyutbd.236420
MLA ŞEN, F , PARUĞ, Ş , ELP, M . "İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 25 (2015): 347-356 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/22012/236420>
Chicago ŞEN, F , PARUĞ, Ş , ELP, M . "İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 25 (2015): 347-356
RIS TY - JOUR T1 - İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği AU - Fazıl ŞEN , Şükrü PARUĞ , Mahmut ELP Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.236420 DO - 10.29133/yyutbd.236420 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 356 VL - 25 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.236420 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.236420 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği %A Fazıl ŞEN , Şükrü PARUĞ , Mahmut ELP %T İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği %D 2015 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 25 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.236420 %U 10.29133/yyutbd.236420
ISNAD ŞEN, Fazıl , PARUĞ, Şükrü , ELP, Mahmut . "İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 25 / 3 (December 2015): 347-356. https://doi.org/10.29133/yyutbd.236420
AMA ŞEN F , PARUĞ Ş , ELP M . İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği. YYU J AGR SCI. 2015; 25(3): 347-356.
Vancouver ŞEN F , PARUĞ Ş , ELP M . İnci Kefali: Dünü, Bugünü, Bazı Biyolojik Özellikleri, Yaşadığı Temel Sorunlar ve Geleceği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2015; 25(3): 356-347.