Year 2016, Volume 26, Issue 1, Pages 1 - 6 2016-01-31

Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis
Kışlık Nohutta Korelasyon Katsayısı ve Path Analizi Kullanarak Seleksiyon Kriterlerinin Değerlendirilmesi

İrfan ERDEMCİ [1] , Medeni YAŞAR [2] , Murat KOÇ [3]

188 452

This study was conducted to determine the relationships among seed yield and yield components, and their direct and indirect effects of contributing characters to seed yield in winter chickpea genotypes in 2011 and 2012 under Diyarbakır (GAP International Agricultural Research and Training Center) conditions. Five chickpea (Diyar 95, Arda, Yaşa 05, İnci and Aksu) cultivars were used in the study. The study was carried out in the Randomized Complete Block Design with four replications. The cultivars showed significant differences for all examined plant characteristics excluding number of primary branches and number of seeds pod-1 (p <0.01 and p <0.05). Highly significant and positive (p <0.01) correlations were found between grain yield with plant height, primary branches per plant, number of full pods per plant and seeds per plant,  while 100-seed weight was negatively and significantly (p <0.05) correlated with seed yield.  Path coefficient analysis results indicated that number of full pods per plant (1.048), plant height (0.352), seeds per plant (0.334) and seed per pod (0.332) were the major yield contributing characters due to their high direct and positive effects on grain yield. It was found that plant height and number of primary branches plant-1 had the highest indirect effect on grain yield via number of pod per plant.  As a result, it was determined that plant height, number of pods plant-1, number of seeds pod-1 and number of seeds plant-1 can be good selection criteria for high grain yield in winter kabuli type chickpea breeding studies.

Bu araştırma kışlık nohut genotiplerinde tane verimi ve verimle ilgili özellikler arasındaki ilişkiler ve bu özelliklerin tane verimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla 2011 ve 2012 yıllarında Diyarbakır (GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde) koşullarında yapılmıştır. Araştırmada beş nohut (Diyar 95, Arda, Yaşa 05, İnci ve Aksu) çeşidi kullanılmıştır. Çalışma Tesadüf Bloklar Deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çeşitler, incelenen karakterlerden bitkide ana dal sayısı ve baklada tane sayısı hariç bütün özellikler bakımından önemli (p <0.01 ve p <0.05) farklılıklar göstermişlerdir. Tane verimi, yüz tane ağırlığı ile olumsuz ve önemli (p <0.05) ilişki gösterirken, tane verimi ile bitki boyu, bitkide ana dal sayısı, bitkide dolu bakla sayısı ve bitkide tane sayısı arasında olumlu ve çok önemli (p <0.01)  ilişkiler bulunmuştur. Path analizi sonuçları tane verimine katkıda bulunan başlıca özelliklerin doğrudan ve olumlu etkilerinden dolayı bitkide dolu bakla sayısı (1.048), bitki boyu (0.352), bitkide tane sayısı (0.334) ve baklada tane sayısı (0.332) olduğunu göstermiştir. Tane verimine en yüksek dolaylı etki bitkide bakla sayısı vasıtasıyla bitki boyu ve bitkide ana dal sayısında bulunmuştur. Sonuç olarak bitki boyu, baklada tane sayısı, bitkide bakla ve tane sayısının kışlık kabuli tip nohut ıslah çalışmalarında, yüksek verim için iyi bir seleksiyon kriterleri olabileceği gösterilmiştir.

Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: İrfan ERDEMCİ

Author: Medeni YAŞAR

Author: Murat KOÇ

Dates

Publication Date: January 31, 2016

Bibtex @ { yyutbd236376, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {1 - 6}, doi = {10.29133/yyutbd.236376}, title = {Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis}, key = {cite}, author = {ERDEMCİ, İrfan and YAŞAR, Medeni and KOÇ, Murat} }
APA ERDEMCİ, İ , YAŞAR, M , KOÇ, M . (2016). Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1), 1-6. DOI: 10.29133/yyutbd.236376
MLA ERDEMCİ, İ , YAŞAR, M , KOÇ, M . "Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2016): 1-6 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/22013/236376>
Chicago ERDEMCİ, İ , YAŞAR, M , KOÇ, M . "Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2016): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis AU - İrfan ERDEMCİ , Medeni YAŞAR , Murat KOÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.236376 DO - 10.29133/yyutbd.236376 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 26 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.236376 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.236376 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis %A İrfan ERDEMCİ , Medeni YAŞAR , Murat KOÇ %T Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis %D 2016 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 26 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.236376 %U 10.29133/yyutbd.236376
ISNAD ERDEMCİ, İrfan , YAŞAR, Medeni , KOÇ, Murat . "Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 / 1 (January 2016): 1-6. https://doi.org/10.29133/yyutbd.236376
AMA ERDEMCİ İ , YAŞAR M , KOÇ M . Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis. YYU J AGR SCI. 2016; 26(1): 1-6.
Vancouver ERDEMCİ İ , YAŞAR M , KOÇ M . Evaluation of Selection Criteria in Winter Chickpea Using Correlation Coefficient and Path Analysis. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 26(1): 6-1.