Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 234 - 240 2018-06-29

Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler
Innovational Trends in Apple Breeding and Cultivar Management

Ayşe Nilgün ATAY [1] , Ersin ATAY [2]

84 413

Son yıllarda dünyada çeşit tanıtımı ve yönetimi oldukça değişmiştir. Meyve endüstrisinde giderek artan rekabet yeni çeşitlerin potansiyel değerini almasını ve korumasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çalışmada, elma ıslahındaki ilerlemeler, sektörün motivasyonunu etkileyen faktörler, ıslahçı hakları, ticari markalar gibi konulara ışık tutmak ve bunların elma endüstrisini nasıl şekillendirdiğini açıklamak amaçlanmıştır. Sürekli büyüyen bir sektörde yeni çeşitlerin başarı sağlayabilmesi için dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Sektörün ihtiyaçlarını ve tüketicilerin istediklerini anlamak ve bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak hayati önem taşımaktadır. Yeni çeşitlerin pazara girmeyi başarabilmeleri için mutlaka sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan üstünlüklerinin olması gerekmektedir. Gelinen noktada yeni çeşitlerin yönetiminde küresel yönetim ve markalaşma kaçınılmazdır. Dolayısıyla ıslah programları küresel sorunları göz önünde tutarak etkin ve verimli ticarileştirme planlarına hızla uyum sağlamak durumundadır. Bu çalışmanın elma ıslah programlarında etkinliği ve bilinci arttırarak, potansiyel risklerin dengelenmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.

In recent years, the release and management of cultivars have changed considerably in the world. Increasing competition in the fruit industry makes harder of the potential and protect of new cultivar. Thus, this paper seeks to describe the advancement of apple breeding, the factors influenced the motivations of the industry, plant breeders’ rights, trademarks, and understand how they have shaped the apple industry today. In an industry that is constantly expanding, there are many factors that need to be taken into consideration in order to succeed of new cultivars. It is vital to understand the needs of the sector and what consumers want and to establish a balance between them. The new cultivars must have social, economic and ecological advantages to achieve entry into the market. At now global management and branding are inevitable in the management of new cultivars. Therefore, breeding programs must be quickly adapted to the efficient and effective commercialization programs taking into account global issues. This study may be useful in balancing potential risks by increasing efficiency and awareness in apple breeding programs. 

 • Anonymous (2011). Developing future apple varieties - unit plan https://www.sciencelearn.org.nz/resources/882-developing-future-apple-varieties-unit-plan (Erişim tarihi: 05.12.2017).
 • Anonymous (2015). Assessment of B.C. apple & sweet cherry varieties. A report by Globalwise, Inc. & Belrose Inc. for British Columbia Ministry of Agriculture.
 • Anonymous (2017). Australian pome fruit improvement program (APFIP). http://apal.org.au/industry-info/apfip/ (Erişim tarihi: 05.12.2017).
 • Atay A N, Atay E, Koyuncu F (2010). Dünya elma ıslah programlarına genel bir bakış. Bahçe, 39 (1): 31-44.
 • Atay A N, Atay E, Özongun Ş, Seymen T (2016). Yeni ümitvar elma genotiplerinde muhafaza süresince meyve kalitesindeki değişimler. International Academic Research Congress: 804-810. November 3-5, 2016, Antalya.
 • Brown S K, Maloney K E (2009). Making sense of new apple varieties, trademarks and clubs: current status. NY Fruit Quarterly 17(3): 9-12.
 • Brown S K, Maloney K E (2013). An update on apple cultivars, brands and club-marketing. NY Fruit Quarterly 21(1): 3-10.
 • Brown S K, Maloney KE (2015). Apple breeding, genetics and genomics. NY Fruit Quarterly 23(3): 5-8.
 • Byrne D H (2012). Trends in fruit breeding. In: Badenes M L, Byrne D H (eds), Fruit breeding. Handbook of plant breeding. Springer, US. p.3–36, doi:10.1007/978-1- 4419-0763-9_1.
 • Clark J R, Jondle R (2008). Intellectual property rights for fruit crops. In: Hancock J F (ed), Temperate fruit crop breeding. Springer, Netherlands. p. 439–455, doi:10.1007/978-1-4020-6907-9_14.
 • Clark J R, Aust A B, Jondle R, (2012). Intellectual property protection and marketing of new fruit cultivars. Badenes M L, Byrne D H (eds), Fruit Breeding, Handbook of Plant Breeding 8, 69-96. Springer, DOI 10.1007/978-1-4419-0763-9_3.
 • Cripps J E L, Richards L A, Mairata A M (1993). ‘Pink Lady’ apple. HortScience 28:1057.
 • El-Ramady H R, Domokos-Szabolcsy É, Abdalla N A, Taha H S, Fári M (2015). Postharvest management of fruits and vegetables storage. Sustainable Agriculture Reviews 15: 65–152, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-09132-7_2.
 • Evans K (2013). Apple breeding in the Pacific Northwest. Acta Horticulturae 976: 75-78. DOI: 10.17660/ActaHortic.2013.976.6.
 • Hancock J F, Luby J J, Brown S K, Lobos G A (2008). Apples. In: Hancock J F(ed), Temperate fruit crop breeding: Germplasm to Genomics. Springer, Netherlands. p. 1–37. doi:10.1007/978- 1-4020-6907-9.
 • Heisey P W, Srinivasan C S, Thirtle C (2001) Public sector plant breeding in a privatizing world. Resource Economics Division, Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, Agriculture Information Bulletin No. 72.
 • Jondle R J, Hill K K, Sanny T (2015). Current legal issues in intellectual property rights and protection for crop plants. Crop Sci. 55: 2496-2503. doi:10.2135/cropsci2014.10.0693.
 • Kumar S, Volz R K, Chagné D, Gardiner S (2014). Breeding for apple (Malus × domestica Borkh.) fruit quality traits in the genomics era. In: Tuberosa R, Graner A, Frison E (eds), Genomics of plant genetic resources.Springer, Netherlands. p. 387–416. doi:10.1007/978-94- 007-7575-6_16.
 • Langford G (2008). What are you prepared to invest in new varieties? IFTA Conference Visalia, California. USA
 • Legun K A (2015). Club apples: a biology of markets built on the social life of variety, Economy and Society, 44:2, 293-315, DOI:10.1080/03085147.2015.1013743.
 • Lespinasse Y (2009.) Review of pome fruit breeding in Europe: Which strategies for the near future? Acta Hort. 814, 865–871.
 • Luby J (2011). Challenges and opportunities of breeding for consumer preferences in apple and grape. www.appliedplantsciences.umn.edu/prod/.../cfans_content_324270.pdf (Erişim tarihi: 10.05. 2012).
 • Luby J J, Bedford D S (2015). Cultivars as consumer brands: Trends in protecting and commercializing apple cultivars via intellectual property rights Crop Sci. 55: 2504–2510. doi: 10.2135/cropsci2014.10.0684.
 • Macduff J, Macduff C (2016). A new apple breeding programme in the Ystwyth Valley, West Wales. https://www.yvapplebreeders.com/ (Erişim tarihi: 05.12.2017).
 • O’Rourke D (2003). World production, trade, consumption and economic outlook for apples. In: Ferree D C, Warrington I J (eds.) Apples: botany, production, and uses. CABI publishing, CAB international, UK. p: 15-28.
 • Özbek S (1971). Bağ-bahçe bitkilerinin ıslahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 419, Ankara.
 • Pereira-Lorenzo S, Ramos-Cabrer A M, Fischer M (2009). Breeding apple (Malus Domestica Borkh). Jain S M, Priyadarshan P M (eds.), Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species, 33-81. Springer, DOI: 10.1007/978-0-387-71203-1_2.
 • Schmidt H, van de Weg W E (2005). Breeding. Tromp J, Webster A D, Wertheim S J (eds). Fundamentals of temperate zone tree fruit production. Leiden, The Netherlands, p. 136-155.
 • Volz R (2011). Breeding a new apple cultivar. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/844-breeding-a-new-apple-cultivar (Erişim tarihi: 05.12.2017)
 • Watkins C B (2003). Principles and practices of postharvest handling and stress. In: Ferree D C, Warrington (eds) Apples: botany, production, and uses. CABI publishing, CAB international, UK. p: 585-614.
 • Weber M (2017). Apple brands - factors of success. http://apal.org.au/wp-content/uploads/Apple-brands-factors-of-success-Michael-Weber.pdf (Erişim tarihi: 05.12.2017)
 • Webster A D (2005). Seed (generative/sexual) propagation of fruit trees and juvenility. Tromp J, Webster A D, Wertheim S J (eds.). Fundamentals of temperate zone tree fruit production. Leiden, The Netherlands, p. 84-92.
 • Wilton J (2017). Pros and cons of club varieties. Australian Fruitgrower, 11(4): 24-27.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Haziran 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe Nilgün ATAY (Primary Author)
Institution: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Meyvecilik Araştırma Enstirüsü Müdürlüğü, Eğirdir/ISPARTA
Country: Turkey


Author: Ersin ATAY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2018

Bibtex @review { yyutbd364892, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {234 - 240}, doi = {10.29133/yyutbd.364892}, title = {Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler}, key = {cite}, author = {ATAY, Ayşe Nilgün and ATAY, Ersin} }
APA ATAY, A , ATAY, E . (2018). Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (2), 234-240. DOI: 10.29133/yyutbd.364892
MLA ATAY, A , ATAY, E . "Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 234-240 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/38909/364892>
Chicago ATAY, A , ATAY, E . "Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 234-240
RIS TY - JOUR T1 - Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler AU - Ayşe Nilgün ATAY , Ersin ATAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.364892 DO - 10.29133/yyutbd.364892 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 240 VL - 28 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.364892 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.364892 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler %A Ayşe Nilgün ATAY , Ersin ATAY %T Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.364892 %U 10.29133/yyutbd.364892
ISNAD ATAY, Ayşe Nilgün , ATAY, Ersin . "Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 2 (June 2018): 234-240. https://doi.org/10.29133/yyutbd.364892
AMA ATAY A , ATAY E . Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler. YYU J AGR SCI. 2018; 28(2): 234-240.
Vancouver ATAY A , ATAY E . Elma Islahında ve Çeşit Yönetiminde Yenilikçi Eğilimler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(2): 240-234.