Year 2018, Volume 28, Issue 3, Pages 358 - 367 2018-09-28

The Determination of Nutrition Status of Tomatoes Grown in Van Province and Soil Properties of Common Fields
Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Sezgin BAYRAM [1] , Füsun GÜLSER [2]

55 155

This study aimed to determine nutrition status of tomatoes in Erciş, Gevaş and Edremit towns province Van where tomato widely cultivated. According to results of soil and plant samples an analyses, organic matter (≤ 2.5%), nitrogen (≤ 0.90%) and phosphorus (≤ 8.0 mg kg-1) content were determined at unsufficient levels in soils. Nitrogen contents of plants were determined as 2.3% at in unsufficient levels. In the same location, significant differences among gardens were found about soil properties and nutrient content of plant.

Bu çalışmada Van ilinde domatesin yaygın olarak yetiştirildiği Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde domates bitkisinin beslenme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla alınan bitki ve toprak örneklerinin analizleri sonucunda topraklarda organik maddenin (≤ % 2.5), azot (≤ % 0.90) ve yarayışlı fosfor içeriklerinin yetersiz (≤ 8.0 mg/kg) olduğu belirlenmiştir. Bitkilerde azot (≤ % 3.19) noksanlığı tespit edilmiştir. Bitkilerin ortalama azot içeriği % 2.3 olarak yetersiz düzeyde belirlenmiştir. Ayrıca aynı lokasyonda bahçeler arasında toprak özelikleri ve bitkilerin besin elementi içerikleri bakımından istatistiksel anlamda önemli farklılıklar bulunmuştur.
 • Anonim ,2011. Domates (Solanum lycopersicum) http://www.organikoop.com/domates-(solanum-lycopersicum) (15.08.2015)
 • Anonim ,2017, İklim Van İklim grafiği, Sıcaklık grafiği, İklim tablosu Climate Data.org https://tr.climate-data.org/location/21486 (03.6.2017)
 • Anonim, 1971. Vangölü Hafızası Toprakları Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları no:261.
 • Anonim, 1991., Türkiye Toprakları Verimlilik Envanteri T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd.
 • Anonim, 2016, Secilmiş göstergelerle Van www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/VAN.pdf (15.03.2017)
 • Anonim,2008.DomatesYetiştiriciliği1hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/.../domates_yetistiriciligi
 • Aydeniz, A., 1985, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 928 Ders Kitabı:263.
 • Bouyoucous, G. D., 1951. A. Recablibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of the Soil Agronomy J., 43: 434-438.
 • Erdal, İ., Kaplankıran, B., Evren, E., Küçükyumuk, Z., Türkan, A.Ş., 2013. Farklı Demir İçeriklerine Sahip Besin Çözeltisiyle Beslenen Domates Bitkisinin Gelişimi, Toplam Demir, Aktif Demir Klorofil ve Spad Değerleri Arasındaki İlişkiler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1):36-41.
 • Gülser, F., 1992. Van Gölü Havzası Büyük Toprak Gruplarının verimlilik Durumları.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi Jackson, M., 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. New Jersey, USA.
 • Jonnes Jr., J.B, Wolf, B. Mills, H. A., 1991. Plant Analysis Handbook Micro macro Publishing Inc.
 • Kacar B., Katkat A.V., 2014, Gübreler ve Gübreleme Tekniği ISBN: 978-605-5426-20-0. Ankara.
 • Kacar B., Katkat A.V., 2005, Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın no:127 VİPAŞ Yayınları:3 2005
 • Kacar, B., 1994, Bitki ve Toprağın Kmyasal Analizleri: III Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:3, Ankara, 705s.
 • Kacar, B., İnal, A., 2014. Bitki Analizleri Nobel Yayın:1241, Fen bilimleri: 6.
 • Kellog, C. E., 1952. Our Garden Soils. The Macmillan Company. New York. p. 232.
 • Keskin, G., 2012. Domates ve Domates salçası Durum - Tahmin Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü Tepge Yayın. NO:219 S 1-3.
 • Lindsay, W.L., Norwell., W.A., 1969. Development of a DTPA Micronutrient Soil Test. Pages 600-602, in Soil Sci. Am. Proc. 35.
 • Richards, L. A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. United Satates Department of Agriculture Handbook. 60: 90. Wastington, D C. United states Goverment Printing Office.
 • Richards,D.C., 1954. Salinity Loboratory Staff. Contributing Authors: U. S. Salinity Loboratory L.A. Rev.ed..
 • Sarısaçlı, İ.E., 2010. Domates salçası. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatıGeliştirmeEtüdMekeziraporu.http://www.cedam.com/Fileupload/bs238314/file/ (08.05.2017).
 • SAS Institute, 1989. SAS User’s Guide. Statics. Version 6,4+4 ed Vol.2. SasInstitute, . Cary. Nc.
 • Thomas, G. W., 1982., Exchangeable cations. Chemical and Microbiological properties Agronomy Monograph. No:7. P 159-165. (2nd Ed.) ASASSSA, Madison, Wisconsin, USA.
 • Tovep, 1991. Türkiye Toprakları Verimlilik Envanteri. T.C.Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Gen. Müd. Ankara.
 • Ülgen, N., Yurtsever, N. 1995. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, Ankara.
 • Walkey, A., 1947. A Critical Examination of a Rapid Method for Determining OrganicCarbon in Soils: Effect of Varations in Digestion Conditionsand Inorganic Soil Constiuents. Soil Science, 63: 251-263.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezgin BAYRAM
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9495-8839
Author: Füsun GÜLSER (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { yyutbd377415, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {358 - 367}, doi = {10.29133/yyutbd.377415}, title = {Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Sezgin and GÜLSER, Füsun} }
APA BAYRAM, S , GÜLSER, F . (2018). Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (3), 358-367. DOI: 10.29133/yyutbd.377415
MLA BAYRAM, S , GÜLSER, F . "Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 358-367 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/39996/377415>
Chicago BAYRAM, S , GÜLSER, F . "Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 358-367
RIS TY - JOUR T1 - Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi AU - Sezgin BAYRAM , Füsun GÜLSER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.377415 DO - 10.29133/yyutbd.377415 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 367 VL - 28 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.377415 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.377415 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi %A Sezgin BAYRAM , Füsun GÜLSER %T Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.377415 %U 10.29133/yyutbd.377415
ISNAD BAYRAM, Sezgin , GÜLSER, Füsun . "Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 3 (September 2018): 358-367. https://doi.org/10.29133/yyutbd.377415