Year 2018, Volume 28, Issue 4, Pages 419 - 425 2018-12-31

Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting

Emrah KUŞ [1] , Yıldıran YILDIRIM [2] , Sefa ALTIKAT [3] , Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM [4]

38 198

Sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü, bitkinin gelişimine ve verimine etkili önemli parametrelerden biridir. Sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün bulunmasında, laboratuvar ortamında yapışkan bant deneme düzeneğinden yararlanılır. Bu çalışmada, mercimek tohumunun normal sıraya ekiminde, ekim makinası titreşiminin sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğüne olan etkisi incelenmiştir. Ekim makinası titreşiminin sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğüne olan etkisini saptanmak için, normal sıraya ekimde kullanılan λ iyilik kriteri ve Vf varyasyon faktörü değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, titreşimin etkisiyle sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün kötüleştiği belirlenmiştir. Varyasyon faktörü değeri (Vf) 1.1’den büyük çıkarak sıra üzeri tohum dağılımını, poisson karakterinden negatif binomiyal karaktere dönüştürmüştür. İyilik kriterine (λ) göre yapılan değerlendirmede ise titreşimin etkisiyle sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü oranının %55 sınır değerinin altında kalmasına (yetersiz) neden olmuştur. 

The seed spacing uniformity in row is one of the important parameters that are effective on plant growth and yield. In order to find the seed distribution uniformity in row, sticky band test system is used in the laboratory conditions. In this study, the effects of seed drill vibration on the longitudinal seed spacing uniformity was investigated for the random seeding of lentil seeds. In order to evaluate the effects of seed drill vibration on the seed distribution accuracy were utilized the λ goodness criteria and Vf factor of variation used in the random seeding method. According to the obtained results, it was determined that the get worse seed distribution uniformity in row by the effect of vibration. Variation factor values (Vf) greater than 1.1 due to vibrations mean that the seed distribution uniformity in row is negative binomial. Assessment according to the criterion of goodness (λ) was found to be "inadequate" as the seed distribution uniformity ratio under the effect of vibration was below the 55% limit value.

 • Aykas E, Önal İ, Zender FN, (1991). Nohut ve Mercimek Ekimine Uygun Ekici Düzenler. Tarımsal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Konya, Türkiye, s. 270-282.
 • Bhatty RS, (1988). Composition and quality of lentil (Lens culinaris Medik.): a review. Canadian Institute of Food Science and Technology Journal, 21: 144-160.
 • Blenk H, (1951). Poissonsche verteilungskurven bei versuchen mit drillmaschinen. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 31: 257-258.
 • Brown E, (2003). Sowing Seeds for The Agricultural Revolution: Jethro Tull (1674-1741). Implement & Tractor Sept/Oct 2003:13.
 • Ess DR, Hawkins SE, Young JC, Christmas EP, (2005). Evaluatiion of the performance of a belt metering system for soybeans planted with a grain drill. Applied Engineering in Agriculture, 21(6): 965-969.
 • Griepentrog HW, (1991). Zur bewertung von längsverteilungen bei drillmaschinen. Landtechnik, 46 (11): 550-551.
 • Konak M, (1996). Farklı tahıl ekim makinalarında titreşimin ekim normu ve sıralar arası dağılım düzgünlüğüne etkisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10(2): 37-44.
 • Kuş E, Yıldırım Y, (2009). Tahıl ekim makinalarında kullanılan oluklu makaralı ekici düzenlerde oluk şekli ve derinliğinin değişik işletme koşullarında tohum akışına etkilerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Isparta, s. 205-213.
 • Maleki MR, Jafari JF, Raufat MH, Mouazen AM, Baerdemaeker JDe, (2006). Evaluation of seed distribution uniformity of a multi-flight auger as a grain drill metering device. Biosystems Engineering, 94(4): 535-543.
 • Önal İ, (2005). Normal sıraya ekimin matematik-istatistik esasları ve ekim makinalarının denemelerinde kullanılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1(2): 85-91.
 • Önal İ, (2011). Ekim Bakım Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi Yayınları Ziraat Fakültesi Yayın No: 490, İzmir.
 • Özsert İ, Kara M, Bayhan AK, Öztürk İ, (1994). Bazı gübre dağıtım düzenlerinde titreşimin sıra üzeri dağılım düzgünlüğüne etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 188-198.
 • Özsert İ, (1984). Türkiye’de Üretilen Bazı Tahıl Ekim Makinalarının Tohum ve Gübre Dağıtım Düzenleri Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Ryu IH, Kim KU, (1998). Design of roller type metering device for precision planting. Transactions of the ASAE, 41(4): 923-930.
 • Süzer S, (2014). Mercimek Tarımı. https://arastirma.tarim.gov.tr/ttae/ (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2017).
 • Şehirali S, (1988). Yemeklik Dane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1089, Ankara.
 • Tüik, (2017). Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 20 Eylül 2017).
 • Turgut N, Ülger P, Özsert İ, (1992). Bazı tohum dağıtım düzenlerinde titreşimin sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğüne etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Samsun, s. 112-124.
 • Turgut N, Kara M, Özsert İ, Güler İ E, (1996). Performance of fluted feed rolls in seed drills. 6. Uluslar Arası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, 1996
 • Yıldırım Y, Turgut N, (2007). Yonca ve susamın farklı oluk şekilli ekici makaralardan akış özelliklerinin araştırılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1): 51-58.
 • Yıldırım Y, Kuş E, (2014). Flow Accuracy of fluted feed roller used in seed drill for dry bean seed. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Cappadocia, Turkey, pp. 295-300.
 • Yıldırım Y, Kuş E, (2016). Ekici makaralarda farklı oluk çap ve derinliklerinin soya tohumunun akış düzgünlüğüne etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12 (2): 127-132.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Emrah KUŞ (Primary Author)
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Yıldıran YILDIRIM
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Sefa ALTIKAT
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Author: Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { yyutbd420358, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {419 - 425}, doi = {10.29133/yyutbd.420358}, title = {Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi}, key = {cite}, author = {KUŞ, Emrah and YILDIRIM, Yıldıran and ALTIKAT, Sefa and KÜÇÜKERDEM, Hasan Kaan} }
APA KUŞ, E , YILDIRIM, Y , ALTIKAT, S , KÜÇÜKERDEM, H . (2018). Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (4), 419-425. DOI: 10.29133/yyutbd.420358
MLA KUŞ, E , YILDIRIM, Y , ALTIKAT, S , KÜÇÜKERDEM, H . "Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 419-425 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/42150/420358>
Chicago KUŞ, E , YILDIRIM, Y , ALTIKAT, S , KÜÇÜKERDEM, H . "Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 419-425
RIS TY - JOUR T1 - Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi AU - Emrah KUŞ , Yıldıran YILDIRIM , Sefa ALTIKAT , Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.420358 DO - 10.29133/yyutbd.420358 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 425 VL - 28 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.420358 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.420358 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi %A Emrah KUŞ , Yıldıran YILDIRIM , Sefa ALTIKAT , Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM %T Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.420358 %U 10.29133/yyutbd.420358
ISNAD KUŞ, Emrah , YILDIRIM, Yıldıran , ALTIKAT, Sefa , KÜÇÜKERDEM, Hasan Kaan . "Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 4 (December 2019): 419-425. https://doi.org/10.29133/yyutbd.420358
AMA KUŞ E , YILDIRIM Y , ALTIKAT S , KÜÇÜKERDEM H . Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi. YYU J AGR SCI. 2018; 28(4): 419-425.
Vancouver KUŞ E , YILDIRIM Y , ALTIKAT S , KÜÇÜKERDEM H . Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(4): 425-419.