Year 2018, Volume 28, Issue 4, Pages 384 - 388 2018-12-31

Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes
Kıvırcık Koyunların Süt Verim Yetenekleri

İbrahim CEMAL [1] , Nezih ATA [2] , Onur YILMAZ [3] , Orhan KARACA [4]

46 172

Eşme district of Uşak province is one of the important centers in Western Anatolia in terms of sheep breeding. The aim of the present study is to determine milk yield characteristics of Kıvırcık ewes in extensive conditions of rural farms at Eşme district of Uşak province. Milk yield characteristics of the breed were obtained using test day milk records of 227 ewes in four farms. Test-day milk yields recorded at 14 days interval starting 15 days after lambing until the ewes dried off. Means for average daily milk yield, the length of lactation and lactation milk yield were 656.8 g, 162.4 day and 107.6 kg, respectively. Lactation milk yield of ewes are ranged between 31.4 and 262.8 kg. It points to the presence of high variation in this population. Means obtained for farms in terms of daily milk yield, the length of lactation and lactation milk yield were show us statistically significant differences. Results indicated that milk yield performances of Kıvırcık ewes is remarkable and the income of breeders can be increased by improving milk yield performances of ewes by exploiting the present high variation by selection.

Uşak ili Eşme ilçesi, Batı Anadolu'da koyun yetiştiriciliği açısından önemli merkezlerden biridir. Eşme ilçesinde yürütülen çalışmada ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıvırcık koyunların süt verim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Irkın süt verim özellikleri, dört işletmedeki 227 koyunun günlük süt verim denetim kayıtları kullanılarak belirlenmiştir. Günlük süt verim denetim ölçümlerine doğumdan 15 gün sonra başlanmış ve koyunlar kuruya çıkıncaya kadar 14 gün arayla devam ettirilmiştir. Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi için ortalamalar sırasıyla 656.8 g, 162.4 gün ve 107.6 kg olmuştur. Bireylere ait laktasyon süt verimleri 31.4 ve 262.8 kg arasında değişmiştir. Bu durum süt verimi bakımından populasyonda geniş bir varyasyona işaret etmektedir. Günlük süt verimi, laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi açısından çiftlikler için elde edilen ortalamalar, istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya koymuştur. Sonuçlar, Kıvırcık koyunların süt verim performanslarının dikkat çekici olduğunu, ortaya konan bu yüksek varyasyona dayalı gerçekleştirilecek seleksiyon programları ile koyunların verim performanslarının ve dolayısıyla yetiştirici gelirlerinin artırılabileceğini göstermiştir. 

 • Altinel A, Güneş H, Yilmaz A, Kirmizibayrak T, Akgündüz V (2000). Türk Merinosu ve Kıvırcık ırkı koyunların önemli verim özellikleri yönünden karşılaştırılması. İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg. 26(2): 527-542.
 • Barillet F (2001). The French Lacaune dairy sheep breed: use in France and abroad in the last 40 years. Livest. Prod. Sci. 71: 17-29.
 • Bencini R, Pulina G (1997). The quality of sheep milk: a review. Aust. J. Exp. Agr. 37(4): 485-504.
 • Boyazoglu J, Morand FP (2001). Mediterranean dairy sheep and goat products and their quality a critical review. Small Ruminant Res. 40: 1-11.
 • Ceyhan A, Erdoğan İ, Sezenler T (2007). Gen kaynağı olarak korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyun ırklarının bazı verim özellikleri. Tekirdağ Zir. Fak. Derg. 4 (2):211-218.
 • Haile A, Hilali M, Hassen H, Rekik M, Lobo RNB. Tibbo M, Mwacharo JM, Rischkowsky B (2017). Evaluation of Awassi sheep genotypes for growth, milk production and milk composition. J. Exp. Biol. Agri. Sci. 5(1): 69-75.
 • ICAR (1992). International committee for animal recording international regulations for milk recording in dairy sheep İnstitut de I’Elevage, Paris.Izadifard J, Zamiri MJ (1997). Lactation performance of two Iranian fat-tailed sheep breeds. Small Ruminant Res. 24(2), 69-76.
 • Karaca O, Cemal İ, Atay O (1999). Ekstansif koyunculuk işletmelerinde döl ve süt verim performansları bakımından yetiştirici bildirimlerinden yararlanabilme olanakları. In: Proceedings of the International Animal Husbandry’99 Congress, September 21-24, İzmir, Turkey, pp. 552-557.
 • Karaca O, Akyüz N, Andiç S, Altın T (2002). Karakas koyunların süt verim özellikleri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27: 589–594.
 • Kaymakçı M, Sönmez R (1996). İleri Koyun Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, Izmir.
 • Kaymakçı M, Sönmez R (1992). Koyun yetiştiriciliği, Hasat Yayıncılık, Hayvancılık Serisi: 3, İstanbul, 405s.
 • Morand-Fehr P, Fedele V, Decandia M, Le Frileux Y (2007). Influence of farming and feeding systems on composition and quality of goat and sheep milk, Small Ruminant Res. 68: 20–34
 • Park YW, Juárez M, Ramos M, Haenlein GFW (2007). Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. Small Ruminant Res. 68(1-2): 88-113.
 • SAS (1999). The SAS System. Version 8. Copyright (c) 1999 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • Sönmez R, Kaymakçı M (1987). Koyunlarda Döl Verimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 404.
 • TUIK (2017). Türkiye tarım istatistikleri. Türkiye Istatistik Kurumu
 • Yilmaz M, Altin T (2004). Yetiştirici koşullarında Kıvırcık koyunlarin süt verim yetenekleri. In: Proceedings of the 4th National Animal Husbandry Congress, September 01-03, Isparta, Turkey, pp. 263-271.
Primary Language en
Subjects Science
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim CEMAL
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Nezih ATA
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5658-8558
Author: Onur YILMAZ (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Orhan KARACA
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { yyutbd448813, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {384 - 388}, doi = {10.29133/yyutbd.448813}, title = {Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes}, key = {cite}, author = {CEMAL, İbrahim and ATA, Nezih and YILMAZ, Onur and KARACA, Orhan} }
APA CEMAL, İ , ATA, N , YILMAZ, O , KARACA, O . (2018). Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (4), 384-388. DOI: 10.29133/yyutbd.448813
MLA CEMAL, İ , ATA, N , YILMAZ, O , KARACA, O . "Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 384-388 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/42150/448813>
Chicago CEMAL, İ , ATA, N , YILMAZ, O , KARACA, O . "Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 384-388
RIS TY - JOUR T1 - Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes AU - İbrahim CEMAL , Nezih ATA , Onur YILMAZ , Orhan KARACA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.448813 DO - 10.29133/yyutbd.448813 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 388 VL - 28 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.448813 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.448813 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes %A İbrahim CEMAL , Nezih ATA , Onur YILMAZ , Orhan KARACA %T Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.448813 %U 10.29133/yyutbd.448813
ISNAD CEMAL, İbrahim , ATA, Nezih , YILMAZ, Onur , KARACA, Orhan . "Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 4 (December 2019): 384-388. https://doi.org/10.29133/yyutbd.448813
AMA CEMAL İ , ATA N , YILMAZ O , KARACA O . Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes. YYU J AGR SCI. 2018; 28(4): 384-388.
Vancouver CEMAL İ , ATA N , YILMAZ O , KARACA O . Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(4): 388-384.