Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 141 - 147 2017-06-22

Determination of the Nutritional Status of Tomato Plant (Solanum lycopersicum L.) Grown in Ortaca Region’s Greenhouses
Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Atilla Levent Tuna [1] , İsmail Altunay [2]

115 0

In this study, N, P, K, Ca, Fe, Cu, Zn and Mn nutrients and pH, EC, CaCO3 and organic matter contents in leaf and soil samples which collected from 10 greenhouses of the Muğla-Ortaca district were determined. Thus, detection of the nutritional status and possible nutritional problems of district greenhouses and solutions for balanced fertilization were aimed. According to the experimental results, greenhouse soils were found generally alkaline, saltless, organic matter content deficient or medium and CaCO3 content deficient or high levels. In the soil samples, while total N contents changed from deficient to very sufficient, P, K, Ca, Cu, Mn and Zn sufficient but Fe generally insufficient were found. In the leaf samples, while only K content was insufficient, other nutrients were sufficient or high levels.

 

Bu çalışmada Muğla-Ortaca ilçesindeki 10 domates serasından alınan yaprak ve toprak örneklerinde N, P, K, Ca, Fe, Cu, Zn ve Mn besin elementleriyle, toprakta pH, EC (tuz), CaCO3 ve organik madde kapsamları tespit edilmiştir. Bu sayede yöre seralarının besin maddesi kapsamları ile olası beslenme problemlerinin tespiti ve dengeli gübrelemeye yönelik çözüm önerileri amaçlanmıştır. Elde edilen verilere göre; sera toprakları genellikle alkali, tuz yönünden problemsiz, organik madde kapsamı yetersiz veya orta, CaCO3 kapsamı ise orta veya yüksek seviyede bulunmuştur. Toprak örneklerinde, toplam N fakir ve çok iyi düzey arasında değişken, P, K ve Ca yeterli, Fe genellikle yetersiz iken, Cu, Mn ve Zn kapsamları da yeterli düzeyde bulunmuştur. Yaprak örneklerinde ise yalnız K kapsamları yetersiz bulunurken, diğer besin elementleri yeterli veya yüksek düzeyde bulunmuştur.

 • Adams, P., J.N. Davies and G.W. Winsor. 1978. Effects of nitrogen, potassium and magnesium on the quality and chemical composition of tomatoes grown in peat. Journal Horticultural Sciences, 53: 115-122.
 • Alagöz, Z., F. Öktüren ve E. Yılmaz. 2006. Antalya Bölgesinde karanfil yetiştirilen sera topraklarının bazı verimlilik özelliklerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 19(1): 123-129.
 • Başar, H. 2001. Bursa İli topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleri ile incelenmesi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 15: 69-83.
 • Bergmann, W. 1992. Evaluation of plant or leaf analysis results. In: Nutritional Disorders of Plants. (Ed: W. Bergmann). Gustav Fischer Verlag, pp 338-637.
 • Black, C.A. 1965. Methods of Soil Analysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties Publisher, Madison, Amer. Society Agron. Inc., Wisconsin, USA.
 • Bower, C.A. and L.L. Wilcox. 1965. Soluble Salt Methods of Soil Analysis. 933-940, Methods of Soil Analysis, Part 2, Am. Soc. Agron. No: 9, Madison, Wisconsin, USA.
 • Campbell, C.R. 2000. Reference sufficiency ranges for plant analysis in the southern region of the US. Southern cooperative series bulletin 394, updated and reformatted July 2009 http://www.clemson.edu/ sera6/scsb394notoc.pdf
 • Çağlar, K.Ö. 1949. Toprak Bilgisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:10, Ankara.
 • Çıtak, S. ve S. Sönmez. 2013. Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum) bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 26(1): 65-71.
 • Çopur, Ö.U. ve A.V. Katkat. 1992. Azotlu gübrelerin domates bitkisinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 9:119-129.
 • Deliboran, A., M. Coşkun., S. Abrak ve N. Şeyhanlıgil. 2014. Şanlıurfa-Karaali yöresinde serada yetiştirilen biber ve hıyar bitkilerinin beslenme durumunun toprak ve yaprak analizleriyle değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1:138-147.
 • Demirtaş, E.I., F.Ö. Asri ve N. Arı. 2014. Domatesin beslenme durumu, verimi ve kalite özelliklerine hümik asitin etkileri. Derim, 31:1, 1-16.
 • Güneş, A., M. Alpaslan ve A. İnal. 2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1514, Ankara, 467s.
 • Gürel, S ve H. Başar. 2006.Yalova yöresinde örtü altında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. I. Sera topraklarının verimlilik durumları. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 21:2, 1-7.
 • Jackson, M.C. 1967. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private’ Limited, New Delhi, USA.
 • Kacar, B. 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. III, Toprak Analizleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğt. Araş. ve Geliş. Vakfı Yayın No: 3, Ankara, 705 s.
 • Kacar, B. ve A. İnal. 2010. Bitki Analizleri. Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 912 s.
 • Karaçal, İ ve Ş. Tüfenkçi. 2015. Bitki beslemede yeni yaklaşımlar ve gübre-çevre ilişkisi. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 12-16 Ocak, Ankara, s:280-295.
 • Kocabaş, I., İ., Sönmez., H. Kalkan ve M. Kaplan. 2007. Farklı organik gübrelerin adaçayı (Salvia fructicosa)’nın uçucu yağ oranı ve bitki besin maddeleri içeriğine etkileri. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 20(1): 105-110.
 • Lindsay, W.L. and W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal, 42(3): 421- 428.
 • Maltaş, A.Ş. ve M. Kaplan. 2015. Antalya (Merkez İlçe)’da yetiştirilen örtüaltı güzlük domates bitkilerinin (Solanum lycopersicum L.) beslenme durumlarının belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 28(1): 33-38. Marchner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants (Sec. Ed.), Academic Press, p 229-312.
 • Olsen, S.R. and E.L. Sommers. 1982. Phosphorus Soluble in Sodium Bicarbonate, Methods of Soil Analysis. Part 2, In: Chemical and Microbiological Properties. (Eds: A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney), pp 404-430.
 • Orman, Ş. ve M. Kaplan. 2004. Kumluca ve Finike yörelerinde serada yetiştirilen domates bitkisinin beslenme durumunun belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 17(1): 19-29.
 • Sevgican, A. 1989. Örtü Altı Sebzeciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No: 19, Yalova.
 • Sönmez, S. ve M. Kaplan. 2007. Antalya-Demre yöresinde domates yetiştirilen sera topraklarının bazı verimlilik özelliklerinin değerlendirilmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 20(1): 29-35.
 • Sönmez, S., Ş. Orman, S. Çıtak, I.K. Oğuz, H. Kalkan, D.S. Uras, H. Ok, S.O. Çıtak, E. Yılmaz, N.K. Sönmez ve M. Kaplan. 2014. Kumluca ve Finike yöreleri turunçgil bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 27(1): 51-59.
 • TUİK. 2015. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. http://rapory.tuik.gov.tr.
 • Winsor, G.W. 1973. Nutrition. In: The U.K. Tomato Manual. Grower Books Land, London, pp 35-42.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Atilla Levent Tuna (Primary Author)

Author: İsmail Altunay

Bibtex @research article { zfdergi387110, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {141 - 147}, doi = {10.20289/zfdergi.387110}, title = {Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tuna, Atilla Levent and Altunay, İsmail} }
APA Tuna, A , Altunay, İ . (2017). Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 141-147. DOI: 10.20289/zfdergi.387110
MLA Tuna, A , Altunay, İ . "Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 141-147 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387110>
Chicago Tuna, A , Altunay, İ . "Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 141-147
RIS TY - JOUR T1 - Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi AU - Atilla Levent Tuna , İsmail Altunay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387110 DO - 10.20289/zfdergi.387110 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 147 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387110 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387110 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi %A Atilla Levent Tuna , İsmail Altunay %T Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387110 %U 10.20289/zfdergi.387110
ISNAD Tuna, Atilla Levent , Altunay, İsmail . "Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 141-147. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387110