Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 223 - 230 2017-06-22

The Influence of Final Irrigation Treatments on Yield and Fruit Quality for Processing Tomatoes Cultivated in Different Soil Types
Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Yahya Nas [1] , İbrahim Duman [2] , Mehmet Ali Ul [3]

90 0

 

This study was conducted in Turkey’s most significant place İzmir-Torbalı in terms of processing tomato cultivation throughout the 2015’s growing period. In this study, the effect of pre-harvest cut off irrigation treatments was examined on both yield and some fruit quality parameters in different soil types. This study was conducted in sandy-loam (C1), silty-loam (C2) and clayey-loam (E) parcels belonging to several producers who cooperate with TAT Gıda A.Ş. In this study, cut off irrigation treatments 5, 10 and 15 days before the harvest were trialed in these 3 soil types. The highest yield was obtained from silty-loam soil with 15073 kg/da and from cut off irrigation treatment 10 days before the harvest. Similarly, the lowest fruit sunburn ratio was obtained %10.53 in silty-loamy soil and %6.53 in clayey-loamy soil again with cut off irrigation treatment 10 days before the harvest. However, the highest brix value (%6.23) was obtained from cut off irrigation treatment 5 days before the harvest. The lowest pH value (4.91) was obtained again from cut off irrigation treatment 5 days before the harvest. Final irrigation treatment 15 days before the harvest was ranked generally last in terms of yield and quality parameters. The highest fruit sunburn value was obtained both from this treatment and control parcel.

 

Bu çalışma,  Türkiye’de sanayi domatesi yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan İzmir-Torbalı bölgesinde farklı toprak koşullarında uygulanan hasat öncesi son sulama uygulamalarının verim ve bazı meyve kalite özelliklerindeki değişime olan etkisinin belirlenmesi amacıyla 2015 yılı döneminde yürütülmüştür. Çalışma TAT Gıda A.Ş ile birlikte çalışan farklı üreticilere ait kumlu-tın bünyeli (C1), siltli-tın bünyeli (C2) ve killi-tın bünyeli (E) parsellerde yürütülmüştür. Çalışmada her üç toprak tipinde de hasattan 15 gün önce, 10 gün önce ve 5 gün önce sulama uygulamaları durdurulmuştur.  Çalışma sonucunda en yüksek verim 15073 kg/da ile siltli-tınlı toprakta ve hasattan 10 gün önce son sulama uygulamasından elde edilmiştir. Benzer şekilde en düşük meyve güneş yanıklığı oranı da yine aynı toprak bünyesinde  (siltli-tın) %10.53 ve killi-tın toprakta %6.53 ile yine 10 gün önce durdurulan son su uygulamasından elde edilmiştir. Ancak en yüksek briks değeri (%6.23) ise diğer uygulamalara göre hasattan 5 gün önce durdurulan son sulama uygulamasından elde edilmiştir. Çalışmada en düşük pH değeri de (4.91) yine 5 gün önce durdurulan son sulama uygulamasından elde edilmiştir. Son sulamanın hasattan 15 gün önce yapıldığı uygulama ise elde edilen verim ve kalite özellikleri açısından uygulamalar arasında genelde en son sırada yer almıştır. En yüksek meyve güneş yanıklık değeri kontrol parseli ile birlikte bu uygulamadan elde edilmiştir.

 • Aljibury, F. K. and D. May. 1970. Irrigation schedules and production of processing tomatoes on the San Joaquin Valley West side. California Agriculture 24(8):10-11
 • Birhanu, K. and K. Tilahun. 2010. Fruit yield and quality of drip-irrigated tomato under deficit irrigation, African Journal Of Food Agricultural And Nutritional Development 10(2): 2139-2151
 • Cahn, M. D., E. V. Herrero, B. R. Hanson, R. L. Snyder, T. K. Hartz and E. M. Miyao. 2003. Effects of irrigation cut-off on processing tomato fruit quality, Acta horticulturae DOI: 10.17660/ActaHortic.2003.613.7, 75-80pp
 • Çömlekçioğlu, N., M. Şimsek, İ. A. Hayoğlu and F. A. Zorlugenç. 2016. The effects of regulated deficit irrigation on yield and certain fruit characteristics of tomato. Journal of Animal & Plant Sciences 29(1):4575-4588
 • Hartz, T., G. Miyao, J. Mickler, M. Lestrange, S. S toddard, J. Nunez and B. Aegerter. 2008. Processing tomato production in California. University of California, Vegetable Research and Info. Ctr. Pub. 7228. http://anrcatalog.ucanr.edu/pdf/7228.pdf , (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2015)
 • Helyes, L., A. Lugası and Z. Pék. 2012. Effect of irrigation on processing tomato yield and antioxidant components, Turkısh Journal of Agrıculture And Forestry 36(6):702-709
 • Johnstone, P. R., T. K. Hartz, M. Lestrange, J. J. Nunez and E. M. Miyao. 2005. Managing fruit soluble solid with late-season deficit irrigation in drip-irrigated processing tomato production, HortScience 40(6): 1857-1861
 • Karaçalı, İ. 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı.No: 494, Bornova-İzmir.
 • Lopez, J., R. Ballesteros, R. Ruiz and A. Ciruelos. 2001. Influence on tomato yield and brix of an irrigation cut-off fifteen days before the predicted harvest date in southwestern Spain. Acta Horticulturae, n.542, 117-125pp.
 • Marouelli, W. A., W. L. C. Silva and C. L. Moretti. 2004. Production, quality and water use efficiency of processing tomato as affected by the final irrigation timing. Horticultura Brasileira, Brasília 22(2): 226-231
 • McGuire, G. R. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience 27(12): 1254-1255.
 • Özbahçe, A. ve H. Padem, 2007. Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip bazı salçalık domates çeşitlerinin Isparta koşullarına uygunluğunun belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11(2): 128-133.
 • Prieto, M. H., J. Lopez and R. Ballesteros. 1999. Influence of irrigation system and strategy on the agronomic and quality parameters of the processing tomato in Extremadura. Acta Horticulturae, n. 487, 575-579pp.
 • Richards, L. A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. United States Salinity Laboratory Staff. Agriculture Handbook 60, United States Department of Agriculture, Washington D. C, 159p.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Yahya Nas (Primary Author)

Author: İbrahim Duman

Author: Mehmet Ali Ul

Bibtex @research article { zfdergi387334, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {223 - 230}, doi = {10.20289/zfdergi.387334}, title = {Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Nas, Yahya and Duman, İbrahim and Ul, Mehmet Ali} }
APA Nas, Y , Duman, İ , Ul, M . (2017). Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 223-230. DOI: 10.20289/zfdergi.387334
MLA Nas, Y , Duman, İ , Ul, M . "Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 223-230 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387334>
Chicago Nas, Y , Duman, İ , Ul, M . "Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 223-230
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi AU - Yahya Nas , İbrahim Duman , Mehmet Ali Ul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387334 DO - 10.20289/zfdergi.387334 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 230 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387334 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387334 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi %A Yahya Nas , İbrahim Duman , Mehmet Ali Ul %T Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387334 %U 10.20289/zfdergi.387334
ISNAD Nas, Yahya , Duman, İbrahim , Ul, Mehmet Ali . "Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 223-230. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387334