Medical Bulletin of Zeynep Kamil
Cover Image
ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |

144.610

504.551
Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery

Medical Bulletin of Zeynep Kamil

ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |
Cover Image

144.610

504.551
Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery
Volume 50 - Issue 2 - Jun 2019
 1. OBEZ OLAN VE OLMAYAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA İNSULİN REZİSTANSI VE İNSULİN REZİSTANSININ HORMONEL PARAMETRELERLE KORELASYONU
  Pages 1 - 4
  Hasan Süt, Cem Terece, Sevcan Arzu Arinkan, Murat Muhcu
 2. ThinPrep ve Konvansiyonel Yöntem ile Çalışılan Servikal Smear sonuçların Değerlendirilmesi
  Pages 5 - 8
  Altuğ Semiz, Koray Ozbay, Cihangir Yılanlıoglu, Alparslan Deniz, Resul Arisoy
 3. KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN ÇOCUK VE ERGENLERDE FİZİKSEL SEBEP BULUNANLARLA BULUNMAYANLAR ARASINDAKİ DEPRESYON, ANKSİYETE VE SOMATİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 9 - 14
  Merve Teken, Melek Gözde Luş, Şaziye Senem Başgül
 4. Sitolojisi HGSIL gelen olgularda kolposkopik biopsi ile eksizyonel işlem sonuçlarının korelasyonu: 10 yıllık tersiyer merkez deneyimi
  Pages 15 - 18
  Baki Erdem, Osman Aşıcıoğlu, Gökçe Turan, İlkbal temel Yüksel, Osman samet Günkaya, İpek yıldız Özaydın, Işıl şafak Yıldırım, Doğukan Yıldırım, Özgür Akbayır
 5. Preterm prematür membran rüptürü olgularında spontan ve indüklenmiş eylemin maternal ve fetal sonuçlara etkisi
  Pages 19 - 23
  Gürcan Türkyılmaz, Şebnem Erol Türkyılmaz, Mesut Polat, Enis Özkaya, Murat Api
 6. GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNDEKİ BOZUKLUĞUN VE ERKEN GEBELİKTE BAKILAN HbA1c DEĞERİNİN GESTASYONEL DİYABET MELLİTUS GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ
  Pages 24 - 27
  Şengül Aydın yoldemir, İsmet Çiğdem KILIÇ
 7. Fetal minör anomali saptanan olguların prenatal ve postnatal sonuçlarının değerlendirilmesi
  Pages 28 - 34
  Doğan Vatansever, Gözde Yeşil, Burak Giray, Vedat Dayıcıoğlu
 8. KLİNİK BİR ÇOCUK-ERGEN ÖRNEKLEMİNDE DEHB İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 35 - 38
  Fahri Çelebi, Dilek Ünal
 9. Pediatri Polikliniğinden Ortopedi Bölümüne Danışılan 0-3 Yaş Arası Ardışık 100 Hastanın Analizi
  Pages 39 - 43
  Recep Öztürk, Murat Yasin Gençoğlu, Ömer Faruk Ateş, Mahmut Nedim Aytekin, Orçun Toktaş
 10. Evaluation of Obesity and Metabolic Status in Polycystic Ovary Syndrome in Fertile and Infertile Groups
  Pages 44 - 48
  Vuslat Lale Bakır, Gül Karahan
 11. Perioperative and postoperative outcomes of laparoscopy and open method for surgical staging of endometrial cancer
  Pages 49 - 53
  Doğan Vatansever, Burak Giray, Yasemin Aboalhasan
 12. Retrospective Evaluation of Children Applying for Athlete Licenses
  Pages 54 - 58
  Nilüfer Çetiner, İbrahim Hakan Bucak, Habip Almış, Fedli Emre Kılıç, Mehmet Turgut
 13. Association between postpartum depression and synthetic oxytocin use for postpartum hemorrhage prevention and treatment
  Pages 59 - 63
  Resul Karakuş, Çiğdem Pulatoğlu
 14. Gebelerde cinsel fonksiyon değerlendirmesi: Serum androjen ve fetal cinsiyet ilişkisi
  Pages 64 - 69
  Bahar Sarıibrahim astepe
 15. Çocukluk çağında vajinal reflü: İki olgu sunumu
  Pages 70 - 72
  Ahmet Midhat Elmacı, Metin Gündüz, Hayrullah Alp
 16. Pantoea Agglomerans: Nadir Bir Erken Yenidoğan Sepsisi Etkeni
  Pages 73 - 74
  ASLI OKBAY GÜNEŞ, FATMA GÜLİZ ATMACA, GONCA VARDAR, ELİF ÖZALKAYA, CANER YÜRÜYEN, HACER AKTÜRK, GÜNER KARATEKİN
 17. PREECLAMPSIA, MATERNAL AND FETAL EFFECTS, MANAGEMENT, INTERVENTIONS FOR PREVENTION AND NURSING ROLE
  Pages 75 - 81
  Meltem UĞURLU, Tülay YAVAN
 18. DÜNYADA PLANLI EV DOĞUMLARINA GÜNCEL BAKIŞ; RİSKLER VE FAYDALARI
  Pages 82 - 90
  Doç. Dr. Pınar Kumru, Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu
 19. Pediatrik öncü B-ALL’ye Moleküler Yaklaşım
  Pages 91 - 101
  Dilara Fatma Akın Balı