Aim

Ülke  ziraatının  ilerleme  ve  gelişmesi  için, ilmi, fikri  ve  tatbiki  çalışmalar  yapmak, derneğimizin bu amacı doğrultusunda yapılmış yayınları yayınlamak.

Scope

Ziraat Mühendisliği Dergisinde, dünyada ve Türkiye’de tarım ve tarımı ilgilendiren ve ayrıca Ziraat Mühendisliği ile ilgili bilimsel makale, araştırma, proje vb. konulara ilişkin yazılara resimlere yer verilecektir.