Year 2017, Volume , Issue 364, Pages 54 - 59 2017-12-15

TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER

Yücel KEŞLİ [1]

72 445

Tarımsal değer biçme yıllardır yapılagelen bir çalışmadır. Özellikle ülkemizde tarımsal değer biçme kavramı ziraat mühendisi meslektaşlarımızın değerlemesi yapılacak tarımsal veriyi o günün koşullarına göre değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım zaten Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümü hocalarının ziraat mühendislerine verdiği temel bir yaklaşımdır. Hatta ülkemizde tarımsal değer biçme konusundaki en önemli kaynaklardan birisi olan kitabın adı da bedel takdiri olarak nitelendirilmiştir.
değer biçme, şerh, şerhli arazi
 • 1. AÇIL, A.F., Demirci, R., 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri, A.Ü.Zir.Fak.Yayınları: 880, Ders Kitabı: 245, A.Ü.Basımevi, Ankara.
 • 2. AKERSON,C.B.,1984.Capitalization Theory and Techniques. American Institute of Real Estate Appraisers, 430 North Michigan Avenue, 18-28, Illinois-U.S.A.
 • 3. AKINi M.Y., 1991. Kamulaştırmada Bilirkişilik. T.M.M.O.B.Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Set Ofset Baskı, Ankara.
 • 4. ANONYMOUS, 1994. DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, Yayın No: 1720, Ankara.
 • 5. ANONYMOUS, 1995. Tarım İl Müdürlüğü, Proje ve İstatistik Şubesi Kayıtları,Tokat.
 • 6. ARCAK, A., 1984. Yeni Kamulaştırma Yasası. Cilt:I, Sevinç Matbaası, Ankara.
 • 7. CİNEMRE, H.A., 1992. Tarım Arazisi Kıymet Takdiri Kavramlar, Metodlar, Problemler ve Çözüm Yollan. Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 95, s.21 - 33, Ankara.
 • 8. ÇAKIR, C. 1971. Ödemiş Ova Köylerinde Sulu Ziraat Yapan İşletmelerin Ekonomik Yapısı ve Faaliyet Sonuçları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • 9. ESENGÜN, K, 1990. Tokat İlinde Meyve Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerinEkonomik Durumu ve İşletme Sonuçlarım Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bilimleri Ensti-tüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • 10. GÜLTEN, Ş., 1975. Kıymet Takdiri. At&Üniv. Yayınlan: 435, Zir.Fak Yayınları: 202, Ders Kitapları Serisi No:29, Baylan Matbaası, An e kara. 11. HOWE, H., 1930. Farm Land Values in Kansas. Agricultural Experiment Station, Depatment of Agricultural Economics, Kansas.
 • 12. KESKİN, G., 1994. Eskişehir İli Tarla Arazilerinde Ortalama Kapitalizasyon Faiz Oranının Bulunması. A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamı. 'Yüksele Lisans Tezi, Ankara.
 • 13. MÜLAYİM, Z.G. ve rrk., 1986. Atatürk ve Ka-rakaya Barajları Göl Alanlarında Kalan Taşınmazların Değer Takdirinde Uygulanabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespi-
 • ti Üzerine Bir Araştırma. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • 14. MÜLAYİM, Z.G, 1994. Tarımsal Değer Biçme (Genel -Özel - Yanal). Yetkin Yayınları, Ankara.
 • 15. ÖZÇELİK, A, 1983. Kıymet Takdirinde Kullanılan Bazı Faktörlerin Çubuk Ovası Tarla Arazilerinde Saptanması. A.Ü. Fek Bilimleri En-titüsü,Yaymlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 16. VURAL, H, 1987. Tarımsal Kıymet Takdirlerinde Ka-pitalizasyan Fair Oranının Srptanmasv Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Fen Bilimlvri Enstitüsü, Yayınlvnmamış Doktoaa Tezi, Ankara.
 • 17. YAMANE, T, 1967. Elemantaay Sampling Theoıy Prentice-Hall, Ivc.Englevvood Cliffs, N.J, U.S.A.
 • 1A. YANG, W.Y, 1964:. (Çev. M.TALİM), Zirai İşlelmecilik-te Tetkik ve ¿Araştırma Metodları, E.Ü, Basımevi, tzmiı.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yücel KEŞLİ
Institution: TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @review { zm437145, journal = {Ziraat Mühendisliği}, issn = {1301-0891}, eissn = {2651-4494}, address = {Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği}, year = {2017}, volume = {}, pages = {54 - 59}, doi = {}, title = {TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER}, key = {cite}, author = {KEŞLİ, Yücel} }
APA KEŞLİ, Y . (2017). TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER. Ziraat Mühendisliği, (364), 54-59. Retrieved from http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/437145
MLA KEŞLİ, Y . "TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER". Ziraat Mühendisliği (2017): 54-59 <http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/437145>
Chicago KEŞLİ, Y . "TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER". Ziraat Mühendisliği (2017): 54-59
RIS TY - JOUR T1 - TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER AU - Yücel KEŞLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ziraat Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 59 VL - IS - 364 SN - 1301-0891-2651-4494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Mühendisliği TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER %A Yücel KEŞLİ %T TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER %D 2017 %J Ziraat Mühendisliği %P 1301-0891-2651-4494 %V %N 364 %R %U
ISNAD KEŞLİ, Yücel . "TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER". Ziraat Mühendisliği / 364 (December 2017): 54-59.
AMA KEŞLİ Y . TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 54-59.
Vancouver KEŞLİ Y . TARIMSAL DEĞER BİÇMEDE ŞERHLİ ARAZİLER. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 59-54.