Medical Journal of Academic Research
Cover Image
ISSN 2528-9152 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi |

Akademik Araştırma Tıp Dergisi (Medical Journal of Academic Research) Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bilimsel içerikli resmiyayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanan dergi hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Medical Journal of Academic Research

ISSN 2528-9152 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
Cover Image

1.427

8.013

Akademik Araştırma Tıp Dergisi (Medical Journal of Academic Research) Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bilimsel içerikli resmiyayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanan dergi hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Akademik Araştırma Tıp Dergisi Last Issue
Volume 2 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Ürolojik Girişimlerin Hospitalizasyon Gerektiren Ateşli Üriner Sistem Enfeksiyonları Üstüne Etkisi
  Pages 69 - 73
  Kubilay Sarıkaya, Mustafa Yordam, Ramazan Demirci, Ömer Faruk Bozkurt
 2. Diz Eklem Yüzeyi Yenileme Kayıtları
  Pages 74 - 79
  Uğur Yaradılmış, Mustafa Caner Okkaoğlu, Özkan Öztürk, Ahmet Ateş, Hakan Şeşen, Murat Altay
 3. Çocuklarda Akut Konvülsiyonda Midazolam ve Diazepam Kullanımının Karşılaştırılması
  Pages 80 - 83
  Mesut Koçak
 4. Antenatal Renal Pelvik Dilatasyon ve Fetal sonuçların Gözden Geçirilmesi
  Pages 84 - 88
  Yusuf Baltrak, Cihan Çetin
 5. Meckel Divertikülünün Yol Açtığı İnce Barsak Volvulusu; Olgu Sunumu
  Pages 89 - 92
  Özlem Balcı, Sertaç Akman, İbrahim Karaman, Ayşe Karaman
 6. Travmadan Yedi Yıl Sonra Ortaya Çıkan Nadir Bir Arteriovenöz Fistül Olgusu
  Pages 93 - 95
  Özlem Güngör, Cansu Öztürk, Yasin Celal Güneş, Selma Uysal Ramadan