Year 2015, Volume 0, Issue 55, Pages 37 - 54 2018-01-22

MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature

Elif KOLİKPINAR [1]

44 343

Özet

Azerbaycan Edebiyatında 1960 Nesri yazarları içerisinde yer alan ve önemli yazarlardan biri olan Mevlüt Süleymanlı’nın hikâyesi Değirmen ile Azerbaycan halkının yaşantısı yeni bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Eserde, karakterler gözlemci bir yaklaşımla incelenirken toplumda meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin bireyler üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Bu açıdan eser, edebiyat sosyolojisi açısından incelenmeye değer bir hikâyedir. Çünkü eserde, toplumsal bir yara olan alkolün toplum ve bireyde meydana getirdiği problemler ele alınmıştır. İçerisinde 1960 Nesri’nin özgün konu ve üslubunu barındıran hikâyesi ile Mevlüt Süleymanlı, Sovyetler Birliğinin egemenliği altındaki Azerbaycan halkında meydana gelen ahlaki çöküşü yansıtmaya çalışmıştır. Bu çalışmada “Değirmen” adlı hikâye, edebiyat sosyolojisi çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: René Descartes, Cogito ergo sum, İrade, Muvakkat ahlak, Kati ahlak, Bilgelik, Fazilet, Saadet.


Abstract

With the story called Değirmen written by Mevlüt Süleymanlı, who is one of the most important writers and took place in 1960 prose writers of Azerbaijan Literature, and the life style of Azerbaijan people are evaluated with a new perspective. In this work, while characters are examined with an observing manner, the changes which occur in the society and effects of these changes on people have been considered. From that view, the work is a worthy story to be examined in sociology of literature. For, in this work, the problems of alcohol which is a social damage and its effects on people are dealt. Mevlüt Süleymanlı, who is under the influence of the Soviet Union Dominance, tries to reflect moral collapse of Azerbaijan society with the story which consists of 1960 Prose’s genuine plot and style. In that study, the story named Değirmen, will be examined in the frame of sociology of literature.

Keywords: Azerbaijan Literature, Mevlüt Süleymanlı, Değirmen, Sociology of Literature.


René Descartes, Cogito ergo sum, İrade, Muvakkat ahlak, Kati ahlak, Bilgelik, Fazilet
  • Tekin, Mehmet (2001), Roman Sanatı (Romanın Unsurları) I, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
  • Adıgüzel, Sedat (2007), Azerbaycan Edebiyatında 1960 Nesri (Hikâye ve Roman), (2bs.), Fenomen Yayınları, Erzurum.
  • Adıgüzel, Sedat (2011), Elçin Edebiyat Sosyolojisi Açısından Romanları, Bengü Yayınları, Ankara.
  • Erol, Ali (2005), Modern Azerbaycan Edebiyatında Dönemlere Göre Tasnifi Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: V, Sayfa: 53-57, İzmir.
  • Talıbzade, Kamal (2005), Azerbaycan’da Edebi Eleştirileri Sovyet Eserlerine Yeni Bir Bakış, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: V, Sayfa: 53-159, İzmir.
  • Süleymanlı, Mevlüt (2006), Mövlüd Süleymanlı Seçilmiş Eserleri, Şerg-Gerb, Bakü.
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif KOLİKPINAR (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @research article { ataunisosbd382290, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {37 - 54}, doi = {}, title = {MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature}, key = {cite}, author = {KOLİKPINAR, Elif} }
APA KOLİKPINAR, E . (2018). MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (55), 37-54. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382290
MLA KOLİKPINAR, E . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 37-54 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382290>
Chicago KOLİKPINAR, E . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 37-54
RIS TY - JOUR T1 - MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature AU - Elif KOLİKPINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 54 VL - 0 IS - 55 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature %A Elif KOLİKPINAR %T MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD KOLİKPINAR, Elif . "MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 55 (January 2018): 37-54.
AMA KOLİKPINAR E . MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 37-54.
Vancouver KOLİKPINAR E . MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN DEĞİRMEN HİKÂYESİ ÜZERİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME / A Revıew Of Mevlut Suleymanlı’s Değirmen Through Socıology Of Lıterature. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 54-37.