Year 2015, Volume 0, Issue 55, Pages 117 - 126 2018-01-22

İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony

Mücella SAKMAN [1]

114 2013

Özet

Totaliter ve totalitarizm yirminci yüzyıl kavramlarıdır. Bu kavramlar, kendi toplumlarını bütünüyle kontrol edip değiştirmeyi amaçlayan siyasal partileri, liderleri, ideolojileri ve devletleri tanımlamak için kullanılmıştır. Totalitarizm, yönetimin bireysel yurttaşların yaşamı üzerinde bütünsel bir kontrole sahip olduğu siyasal bir sistemdir. Totalitarizmin yedi temel özelliği bulunmaktadır: 1) Yönetimin mutlak kontrolü 2) Korku toplumu 3) Propaganda kullanımı 4) İletişim ve haberleşmenin yokluğu 5) Bireyin devlete zorunlu itaati 6) Her türlü muhalefetin yasaklanması 7) Karizmatik lider.

Anahtar Kelimeler: Totalitarizm, İdeoloji, Faşist, Sosyalist, Hegemonya.


Abstract

Totalitarian and totalitarianism are twentieth-century concepts. They are used to describe states, ideologies, leaders and political parties that aim at total transformation and control of their own societies. Totalitarianism is a political system in which the government has total control over the lives of individual citizens. There are seven aspects of totalitarianism: 1) Absolute control of the government 2) Society of fear 3) Use of propaganda 4) Lack of news/ information 5) Individual subservient to the state 6) Prohibition of all kinds of oppositions 7) Charismatic leader.

Key words: Totalitarianism, İdeology, Fascist, Socialist, Hegemony.

Totalitarizm, İdeoloji, Faşist, Sosyalist
 • Friedrich, Carl J.-Zbigniev K. Brzezinski, Totaliter Diktatörlük ve Otokrasi, (Çev. Oğuz Onaran), Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1964.
 • Gülmez Stewart, Tuba. “Totalitarizmin Kavramsal İncelemesi ve Arendt ile Popper’ın Totalitarizm Anlayışları”, Amme İdaresi Dergisi, 46(4), (Aralık 2013).
 • Hegel, G.W.F. Tarihte Akıl, (Çev. Önay Sözer), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2014.
 • Heywood, Andrew. Siyasetin Temel Kavramları, (Çev. Hayrettin Özler), Ankara: Adres Yayınları, 2012.
 • Kamenka, Eugene. “Totalitarianism”, A Companion to Contemporary Political Philosophy, Vol. Two, Edited By Robert E. Goodin- Philip Pettit- Thomas Pogge, Blackweel Publishing, 2012
 • Kolakowski, Leszek. “Totaliterizm ve Yalan”, (Çev. A. Yalçın), Sosyal&Siyasal Teori, (Der. Atilla Yayla) Ankara: Siyasal Kitabevi, Ankara 1993.
 • Linz, Juan J. Totaliter ve Otoriter Rejimler, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara: S Yayınları, 1984.
 • Lipset, Seymour M. Political Philosophy (edit), A Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D.C: 2001.
 • Neumann, Franz. The Democratic and the Authoritarian State, Glencoe: Free Press, 1957.
 • Popper, Karl R. Açık Toplum ve Düşmanları, Cilt 1, (Çev. Mete Tunçay), Ankara: Liberte Yayınları, 2008.
 • Roskin, M.G.-Cord, R.L.-Medeiros, J.A.-Jones, W.S. Siyaset Bilimi, (Çev. Atilla Yayla), Ankara: Adres Yayınları, 2012. Sartori, Giovanni. Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. T. Karamustafaoğlu- M. Turhan). İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2014.
 • Stanley, John L. “Is Totalitarianism a New Phenomenon? Reflections on Hannah Arendt’s Origins of Totalitarianism”, The Review of Politics, 49(2), (Spring ), Cambridge University Press. 1987.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mücella SAKMAN (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @research article { ataunisosbd382305, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {117 - 126}, doi = {}, title = {İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony}, key = {cite}, author = {SAKMAN, Mücella} }
APA SAKMAN, M . (2018). İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (55), 117-126. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382305
MLA SAKMAN, M . "İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 117-126 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/34619/382305>
Chicago SAKMAN, M . "İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 117-126
RIS TY - JOUR T1 - İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony AU - Mücella SAKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 126 VL - 0 IS - 55 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony %A Mücella SAKMAN %T İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD SAKMAN, Mücella . "İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 55 (January 2018): 117-126.
AMA SAKMAN M . İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 117-126.
Vancouver SAKMAN M . İDEOLOJİK HEGEMONYA İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENEN SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK TOTALİTARİZM / Totalıtarıanısm As A Polıtıcal System Organızed Wıthın The Ideologıcal Hegemony. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 0(55): 126-117.