Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 105 - 115 2016-01-01

SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî

Nurdan KABAN [1]

107 221

Öz

İran edebiyatının büyük

şairlerinden Sa‘dî-i Şîrâzî, edebî ve dinî

bilgilerin ışığında kaleme aldığı eserleriyle

ölümsüz şahsiyetler arasında yer

almaktadır. Eserlerindeki sadelik ve

akıcılık şiirin ahengini artırırken nesrine

şiir tadını vermiştir. Aşk, sarhoşluk, adalet,

cömertlik, tevazu, terbiye, sağlık, şükür,

doğru yol, tövbe ve irfan, eserlerinde ele

aldığı konuların başında gelmektedir.

Düşünce ufkunu genişletmek, değerli

şahsiyetlerle görüşmek için

gerçekleştirdiği uzun yolculuklarla dolu

hayatı, doğduğu yerde yani Şiraz’da

nihayet bulmuştur. Bu çalışmada şairin

divanında yer alan bir gazel, Türkçeye

çevrilip nazım şekli, vezin, kafiye, edebî

sanatlar ve dilbilgisi açısından incelendi.

Anahtar Kelimeler: Sa‘dî-i Şîrâzî, aşk, gazel, Farsça şiir.


Abstract

Sadi-i Shirazi, one of greatest poets

of Persian literature, is among the immortal

personalities with his works written in the

light of literary and religious information.

While the simplicity and fluency in his

works increase the harmony of his poetry,

this gives a poem-like reading to his prose.

Love, drunkenness, justice, generosity,

humility, nurture, health, gratitude, the

straightway and mysticism are the main

topics in his works. His life, which is full of

long trips carried out for meeting the

precious personalities and widening his

mystical vision, ended up in Shiraz where

he was born. In this study, an ode present

in the poet’s divan poem was examined in

terms of verse form, meter, rhyme, literary

arts and grammer by being translated into

Turkish.

Key words: Sadi-i Shirazi, love, ode, Persian poetry.

Sa‘dî-i Şîrâzî, aşk, gazel
 • COŞKUN, Menderes, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, İstanbul 2012.
 • DEĞİRMENÇAY, Veyis, Arûz ve Kâfiye, Erzurum 2005.
 • -------, Fünûn-i Belâgat ve Sınâât-ı Edebî, Erzurum 2014.
 • -------, Farsça Edatlar ve Bağlaçlar Sözlüğü, Erzurum 2010.
 • DİHHUDÂ, Ali Ekber, LugatnâmeI-L, Tahran 1346 hş.
 • HÂLIKÎ, Muhammed RezaBerzger-Tûrec-i ‘Ekdâyi, Şerh-i Gazelhâ-yiSa‘dîI- II, Tahran 1392 hş.
 • KANAR, Mehmet, Farsça- Türkçe Sözlük, İstanbul 2010.
 • Mustafa Çiçekler, “Sa‘dî-i Şîrâzî”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 405-407.
 • NİYÂZKÂR, Ferâh, Şerh-i Gazeliyât-i Sa‘dî, Tahran 1390 hş.
 • REHBER, HalîlHatîb, Gazelyât-i Sa‘dî, Tahran 1369 hş.
 • SAFÂ, Zebîhullah, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, I-V/1-2, Tahran 1371 hş.
 • YILDIRIM, Nimet, Farsça Cümle Bilgisi, Erzurum 2008.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurdan KABAN (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd392931, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {105 - 115}, doi = {}, title = {SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî}, key = {cite}, author = {KABAN, Nurdan} }
APA KABAN, N . (2016). SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 105-115. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392931
MLA KABAN, N . "SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 105-115 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/392931>
Chicago KABAN, N . "SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 105-115
RIS TY - JOUR T1 - SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî AU - Nurdan KABAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 115 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî %A Nurdan KABAN %T SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD KABAN, Nurdan . "SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 105-115.
AMA KABAN N . SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 105-115.
Vancouver KABAN N . SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ’DEN BİR GAZEL / One of The Poem’s Sa‘dî-i Şîrâzî. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 115-105.