Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 187 - 217 2016-01-01

SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century

Kenan ÇETİN [1]

61 492

Öz

Osmanlı devletinde, 19. Yüzyıl

sonlarından itibaren “İl Yıllıkları” olarak

bilinen “Sâlnâmeler” yayınlanmaya başladı.

İllerde bir yıl içinde meydana gelen siyasi,

sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin,

istatistikî olarak ele alındığı resmi belgeler

olan sâl-nâmelerde, eğitim kurumlarına da

geniş yer verilmiştir. Bu çalışmamızda,

Osmanlı eğitim sisteminin bir kesitini

yansıtmak düşüncesiyle, 19. Yüzyıl sâlnâmelerinde

Erzurum Vilayetinde EğitimÖğretim

kurumları konusunu, resmi veriler

ışığında sunmaya çalıştık. Belgeler ve

tablolarda aynı zamanda Osmanlı vatandaşı

olan azınlıkların, kendi çocuklarının

eğitimlerine verdiği önemi de görmek

mümkündür.

Anahtar sözcükler: Salnâme, eğitim-öğretim


Abstract

The “Sâl-nâmeler” known as the

province annuals began to be published in

the Ottoman Empire from the late 19th

century. It was given wide coverage to the

annuals which were formal documents

statistically dealing with the political, social,

economic and cultural developments

occurred in one year of the provinces. In this

study, we tried to present the subject of

educational institutions in Erzurum in the

light of the formal datas of the 19th century

annuals with the aim of reflecting a section

of the Ottoman education system. It is also

possible to see the importance given to their

own children’s education by the minority

citizens of the Ottoman in the documents

and tables.

Key Word: Annual, education

Salnâme
  • Erzurum Vilayeti Salnâmesi 1318, (Rumî) Başbakanlık Osmanlı Arşivi. No: 1318
  • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı. Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı. Ankara 1988
  • HALAÇOĞLU, Yusuf. XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı. Ankara 1995
  • ÖZALP, Reşat-Ataünal, Aydoğan. Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı. İstanbul 1973
  • KODAMAN, Bayram. Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara 1987 Maarif Salnâmeleri 1316-1319-1321
  • ÇETİN, Kenan, Erzurum’un XIX. Yüzyıl Tarihî Coğrafyası. (Basılmamış Doktora Tezi) Erzurum. 1998
  • ERGİN, Osman Nuri, Maarif Tarihi. İstanbul 1941
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kenan ÇETİN (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd393745, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {187 - 217}, doi = {}, title = {SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Kenan} }
APA ÇETİN, K . (2016). SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 187-217. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/393745
MLA ÇETİN, K . "SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 187-217 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/393745>
Chicago ÇETİN, K . "SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 187-217
RIS TY - JOUR T1 - SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century AU - Kenan ÇETİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 217 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century %A Kenan ÇETİN %T SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD ÇETİN, Kenan . "SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 187-217.
AMA ÇETİN K . SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 187-217.
Vancouver ÇETİN K . SÂL-NÂMELERE GÖRE XIX. YÜZYILDA ERZURUM’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI / The Educational-Teachin İnstituons According to The Provincial Annual in Erzurum in The Nineteenth Century. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 217-187.