Year 2016, Volume 0, Issue 56, Pages 219 - 227 2016-01-01

PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum

Dilaver DÜZGÜN [1]

71 161

Öz

Prof. Dr. Orhan Okay, 1959 yılının

Ocak ayında girdiği asistanlık sınavından sonra

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk

Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başlamış,

doktorasını bu bölümde Prof. Dr. Mehmet

Kaplan’ın yönetiminde tamamlamıştır. Yine bu

bölümde doçent olmuş, daha sonra

profesörlük kadrosuna atanmıştır. Okay,

Erzurum’da geçirdiği 36 yıl içinde ve buradan

ayrıldıktan sonra çeşitli konuşma ve

yazılarında Erzurum’la ilgili gözlem ve

değerlendirmelerini ortaya koymuştur. Bu

değerlendirmelerin bir kısmı, Osmanlı

döneminde yaşamış olan Erzurumlu bilim

adamı ve şairlerle ilgilidir. Halk hayatıyla ilgili

gözlemlerinin büyük bir kısmı 1959’u takip

eden yıllara aittir. Okay, yazılarında yer yer 36

yıl içinde müşahede ettiği kültürel ve sosyal

değişmeleri de dikkatlere sunar. Orhan Okay’a

göre 1959’u takip eden yıllarda Erzurum,

geleneksel yaşam tarzının devam ettiği küçük

bir Osmanlı şehri görünümündedir. Son yüz

yıl içinde yaşanan savaşların ve göçlerin ortaya

çıkardığı tahribattan henüz kurtulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Orhan Okay, Erzurum, edebiyat


Abstract

Prof. Dr. Orhan Okay came into office

as an assistant in January 1959 in the

department of Turkish Language and Literature

at Faculty of Letters, Atatürk University and

completed his PhD in the supervision of Prof.

Dr. Mehmet Kaplan. Okay became an Associate

Professor and then a Professor in the same

department. Okay wrote and explained his

observations and evaluations about Erzurum in

his various talks and writings during the period

of his 36 years in Erzurum and after he left

Erzurum. Some part of his evaluations is about

the man of letters and poets lived in Erzurum

during the Ottoman period. Most part of his

observations about folk life belongs to the

years following 1959. Okay partly presents the

social and cultural changes he observed

during those 36 years in Erzurum to the

attention. To Orhan Okay, Erzurum had an

outlook of a small Ottoman city where the

traditional life style continued in the following

years of 1959. Erzurum has not yet got rid of

the destruction caused by the wars and

migrations in the last hundred years.

Keywords: Orhan Okay, Erzurum, Literature.

Orhan Okay, Erzurum
 • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları, (Haz. Zeynep Kerman), Ankara 1974
 • DÜZGÜN, Dilaver, “Prof. Dr. Orhan Okay İle Erzurum Üzerine Sohbet”, Yedi İklim, cilt: 5, sayı: 41, Eylül 1993, s. 61-64.
 • KAPLAN, Mehmet, Nesillerin Ruhu, İstanbul 1978.
 • OKAY, M. Orhan, “Değişen Erzurum”, Yedi İklim ,cilt: 5, sayı:: 41, Eylül 1993, s. 55-56.
 • OKAY, M. Orhan, “Vefatının 211. Yılında İbrahim Hakkı Hazretlerini Anarken”, Karçiçeği, sayı: 2, Temmuz 1991, s. 8-10
 • OKAY, M. Orhan, Mehmet Kaplan’dan Hatıralar… Mektuplar…, İstanbul 2003
 • OKAY, M. Orhan: “Değişen Erzurum”, İl-İl Büyük Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 2, İstanbul [1991], Milliyet Yay., s. 374-386.
 • OKAY, M. Orhan: “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün Kuruluş Yılları”, Kuruluşunun 30. Yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Toplantısı, 18 Nisan 1989, Erzurum.
 • OKAY, Mehmet Orhan: “Erzurum”, Hatıralardaki Erzurum, (Yayına hazırlayanlar: Yusuf Kotan-M. Hanefi İspirli), Erzurum 2016.
 • OKAY, Orhan, “Takriz”, Naci Elmalı, Erzurumlu Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi, Ankara [1984].
 • OKAY, Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul 1990.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Dilaver DÜZGÜN (Primary Author)

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @research article { ataunisosbd393788, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {219 - 227}, doi = {}, title = {PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum}, key = {cite}, author = {DÜZGÜN, Dilaver} }
APA DÜZGÜN, D . (2016). PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 219-227. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/393788
MLA DÜZGÜN, D . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 219-227 <http://dergipark.org.tr/ataunisosbd/issue/35455/393788>
Chicago DÜZGÜN, D . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 219-227
RIS TY - JOUR T1 - PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum AU - Dilaver DÜZGÜN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 227 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum %A Dilaver DÜZGÜN %T PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD DÜZGÜN, Dilaver . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (January 2016): 219-227.
AMA DÜZGÜN D . PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 219-227.
Vancouver DÜZGÜN D . PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN ERZURUM’LA İLGİLİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ / Prof. Dr. M. Orhan Okay’s Observations and Evaluations about Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(56): 227-219.