Year 2016, Volume 4, Issue 2, Pages 59 - 73 2016-08-25

DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Münevver Arzu Harzadın [1]

586 597

Diyabet (D), kolesterol (K) ve tansiyon (T) sınıfına ait seçilmiş ilaçların üçlü etkileşimleri semi-empirik yöntemler ile teorik olarak incelendi. İlaç moleküllerinin en kararlı geometrileri CS Chem3D programı ile MM2 yönteminde belirlendi. Kararlı geometrilerden input dosyaları elde edildi. PM7 hesaplama yöntemi kullanılarak MOPAC2012 paket programında termodinamik hesaplamaları su (ɛ=78,4) ve kan (ɛ=58) fazında iki farklı sıcaklıkta (T=298K ve T=310K) yapıldı. Hesaplama sonuçlarından üçlü ilaç moleküllerinin entalpi (H), oluşum ısıları (Hf) ve entropi (S) değerleri okundu.  Bu değerlerden yararlanılarak tekli ve üçlü moleküllerin Gibss Serbert Enerjisi (ΔG ve ΔGf) değerleri hesaplandı.

MOPAC2012 yöntemine göre vücut sıcaklığında (T=310K) kan fazında belirlenen K3-D3-T2 ve K1-D2-T3 üçlü etkileşim yapan moleküller kullanıldığında birbirlerinin etkisini azaltacağı ya da artıracağı için mutlaka hekim tarafından doz ayarlaması yapılarak kullanılması gerekmektedir.

Diyabet, İlaç etkileşimi, Kontrollü ilaç salımı, Kolesterol, Mopac2012, Tansiyon
 • Çetin K, Moleküler baskılanmış Kriyojel disklerden Florourasil salınımı, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2013.
 • William B L, David R K., Brandon V S., and Peppas N A, Polymers for drug delivery systems, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 1, p. 149-173, 2010.
 • Qiu Y, and Park K, Environment-sensitive hydrogels for drug delivery, Advanced Drug Delivery Reviews, 53(3), p. 321-339, 2001.
 • Laurencin C T, Nair, L S, Nanotechnology and tissue engineering, The Scaffold, CRC Press, 359 p, 2008.
 • Mut B, Bazı ilaçların yapısında bulunan biyolojik aktif pirazolin türevlerinde kuantum kimyasal çalışmalar, Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversites, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2006. [6] Vorontsov A V, Cluster models of photocatalytic anatase TiO2 nanoparticles and their computational characterization, Original Research Article, Volume 252, p. 168-176, 2015.
 • Kamachi T and Yoshizawa K, Low-Mode Conformational Search Method with Semiempirical Quantum Mechanical Calculations: Application to Enantioselective Organocatalysis, J. Chem. Inf. Model., 56 (2), pp 347–353, DOI: 10.1021/acs.jcim.5b00671, 2016.
 • Dral P O, Wu X, Spörkel, L., Koslowski, A. and Thiel, W., Semiempirical Quantum-Chemical Orthogonalization-Corrected Methods: Benchmarks for Ground-State Properties, J. Chem. Theory Comput., Articles ASAP (As Soon As Publishable), DOI: 10.1021/acs.jctc.5b01047, 2016.
 • Fizer M, Sukharev S, Slivka M, Mariychuk R and Lendel V, Preparation of bisthiourea and 5- Amino-4-benzoyl-1,2,4-triazol-3-thione complexes of Copper (II), Nickel and Zinc and their biological evolution, Journal of Organometallic Chemistry, Volume 804, p. 6-12, 2016.
 • Gamboa-Carballo J J, Melchor-Rodríguez K, Hernández-Valdés D, Enriquez‐Victorero C, Montero-Alejo A N, Gaspard S, Jáuregui-Haza U J, Theoretical study of chlordecone and surface groups interaction in an activated carbon model under acidic and neutral conditions, Journal of Molecular Graphics and Modelling, In Press, Accepted Manuscript, Available online, 2016.
 • Cinay G A, Nanogel-incorporating pH Responsive Composite Hydrogels for Controlled Drug
 • Delivery , A Thesis Submitted to the Graduate School of Sicences and Engineering in Partial Fulfillment of the Requirements, Chemical and Biological Engineering, Koc University, 2015.
 • Demir ZÜ, Investigation of Aerogel Based Systems for Drug Delivery, A Thesis Submitted to the Graduate School of Sciences and Engineering in Partial Fulfillment of the Requirements, Chemical and Biological Engineering, Koç University, 2015.
 • Çevik Ö, Visible-Light-Induced Synthesis of Novel pH Responsive Hybrid Hydrogels for Controlled Drug Delivery , A Thesis Submitted to the Graduate School of Sicences and Engineering in Partial Fulfillment of the Requirements, Chemical and Biological Engineering, Koc University, 2014.
 • Çelik G, İlaç yüklü nanolif sistemlerden kontrollü ilaç salınımı, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta, 2013.
 • Siepmann J, Siepmann F, Modeling of diffusion controlled drug delivery. Journal of Controlled Release, 161(2), 351-362, 2012.
 • Fredenberg S, Wahlgren M, Reslow M, The mechanisms of drug release in poly(lactic-co- glycolic acid)-based drug delivery systems. International Journal of Pharmaceutics, 415: 34-52, 2011.
 • Yapar E A, In situ oluşum yolu ile meydana gelen enjekte edilebilen implant formunda sürekli etkili ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • Hori T, Takahashi H and Nitta T, Hybrid quantum chemical studies for the Methanol formation reaction assisted by the proton transfer mechanism in süpercritical water, J.Chem Phys.119: p. 8492- 8499, 2003.
 • Traille A, Ridal Y A., and Tentzeris M M, A novel liquid Antenna for wearable bio-monitoring applications, Authorized licensed use limited to: Georgia Institute of Technology. Downloaded, 978-1- 4244-1780, 2008.
 • Foresman J B and Frisch A, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, Gaussian Inc., Pittsburgh, 1996.
 • Cramar C J, Essentials of Computational Chemistry, Second Edition, p. 315, England: John Wiley&Sons, Ltd., 2004.
 • Şimşir U, İzatoik Anhidrit ve N-Metilizatoik Anhidrit bileşiklerinin yapısal analizi ve spektroskopik özelliklerinin hesapsal yöntemlerlerle incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2014.
 • Oktay Ş and Kayaalp S O, Reçete yazma kuralları ve rasyonel ilaç kullanımı, İçinde: Kayaalp SO, editör, Farmakolojiye girişi. On ikinci baskı.,Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Ltd.Şti; s. 3-10, 2009.
 • Salgado R, Pereira V J, Carvalhoa G, Soeiroa R, Gaffneyf V, Almeidaf C, Vale Cardosoe V, Photodegradation kinetics and transformation products of Ketoprofen, Diclofenac and Atenolol in pure water and treated wastewater, Journal of Hazardous Materials 244–245,p. 516–527, 2013.
 • Özbaş M H, Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastalarda Gliklazid, Metformin ve Pioglitazon Monoterapilerinin Fibrinoliz, Enflamasyon ve Endotel fonksiyonları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması, Uzmanlık tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2011.
 • Özbilen S, Hipertansif Hipertiroidili hastalarda Karvedilol ve Metoprololun Hipertiroidi semptomları ve lipid profili üzerine etkilerinin karşılaştırılması Uzmanlık tezi, Harran Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2009.
 • Ertem B, Primer orta ve hafif hipertansiyonlu hastalarda Karvedilol ve Nebivolol’ün antihipertansif etkinliğinin karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2008.
 • Mohsen-Nia M and Ebrahimabadi A H, Partition coefficient n-octanol/water of propranolol and atenolol at different temperatures: Experimental and theoretical studies, J. Chem. Thermodynamics 54, p. 393–397, 2012.
Journal Section Articles
Authors

Author: Münevver Arzu Harzadın

Dates

Publication Date: August 25, 2016

Bibtex @ { aubtdb262694, journal = {ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences}, issn = {2146-0272}, eissn = {2146-0191}, address = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {59 - 73}, doi = {10.20290/btdb.29060}, title = {DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Harzadın, Münevver Arzu} }
APA Harzadın, M . (2016). DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences, 4 (2), 59-73. DOI: 10.20290/btdb.29060
MLA Harzadın, M . "DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ". ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences 4 (2016): 59-73 <http://dergipark.org.tr/aubtdb/issue/24860/262694>
Chicago Harzadın, M . "DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ". ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences 4 (2016): 59-73
RIS TY - JOUR T1 - DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ AU - Münevver Arzu Harzadın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20290/btdb.29060 DO - 10.20290/btdb.29060 T2 - ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 73 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-0272-2146-0191 M3 - doi: 10.20290/btdb.29060 UR - https://doi.org/10.20290/btdb.29060 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ %A Münevver Arzu Harzadın %T DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ %D 2016 %J ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences %P 2146-0272-2146-0191 %V 4 %N 2 %R doi: 10.20290/btdb.29060 %U 10.20290/btdb.29060
ISNAD Harzadın, Münevver Arzu . "DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ". ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences 4 / 2 (August 2016): 59-73. https://doi.org/10.20290/btdb.29060
AMA Harzadın M . DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ. AUBTD-B. 2016; 4(2): 59-73.
Vancouver Harzadın M . DİYABET, KOLESTEROL VE TANSİYON SINIFINA AİT BAZI İLAÇLARIN ÜÇLÜ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SEMİ-EMPİRİK YÖNTEMLER İLE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –B Theoretical Sciences. 2016; 4(2): 73-59.