Year 2019, Volume , Issue 4, Pages 129 - 136 2019-02-11

Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi
The image of Ardahan in the context of the narrative of a folk poet from Georgia

Şureddin MEMMEDLİ [1]

13 38

Ardahan ilinin Kafkaslara coğrafi bütünlüğü, aynı zamanda kültürel yakınlığa da bir vesiledir. Gürcistan arazisinde etnik azınlık olarak bulunan Borçalı-Karapapak Türklerinin sözlü ve yazın edebiyatında, öncelikle de bayatı-manilerinde ve halk hikâyelerinde Ardahan'ın imgelik kazanması dikkati çekmektedir.

Bu makalede Borçalılı şair Ağacan'ın kendi hayatıyla ilgili tasnif etmiş olduğu “Ağacan ile Güllüzar” âşık öyküsünde Ardahan mekân imgesinin işlenişi ele alınmaktadır. Buradan hareketle, söz konusu âşık anlatısı tanıtılmaktadır, eserin olay örgüsü incelenmektedir, yapıtın tasnifçisi, anlatıcısı özelinde bilgiler sunulmaktadır.

Ardahan's geographical proximity to the Caucasus is also a source of cultural proximity. It is noteworthy that Ardahan's acquisition of space in the oral and literary texts of Borchali-Karapapak Turks, which are ethnic minorities in the territory of Georgia, and primarily in their folklore and folk stories. In this article, the process of Ardahan space image is taken up in the story of “Agacan and Gulluzar”, which Borchali poet Agacan classified about his life. From here, the story of the lover is introduced, the story is analyzed, the information is given about the narrator of the work, the narrator.    

Ağacan, Ardahan, âşık, edebi muhit, edebiyat, Gürcistan, halk şairi
 • Ağacan ile Güllüzar (2009). Borçalı Folkloru Antolojisi. Tertip: Ali Abbas, Mustafa Bayramov. Bakü: Tahsil neşriyat.
 • Ağacan ile Güllüzar (2013). Qarapapaqlar (Karapapaklar) (dergi). Tiflis, 68.
 • Ağacan, (1990). Şiirler. Sovet Gürcüstanı (gazete). Derleyen Şureddin Memmedli. Tiflis, 114.
 • Ağacan, (2006). Deryadır Ummandır Şair Ağacan. Bakü: Nurlan neşriyat.
 • Alizade, H. (1930). Azerbaycan Âşıkları. 2. Bakü: Azerneşr.
 • Altınkaynak, E. (2015). Kars Halk Âşıkları. Ankara: Arü yayınları.
 • Aslan, E. (2007). Çıldırlı Âşık Şenlik. Ankara: Maya Akademi yayınları.
 • Borçalı Folklor Örnekleri (2013). Derleyenler Valeh Hacılar, Elhan Memmedli. 1. Bakü.
 • Caferoğlu, A. (1942). Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar. İstanbul: TDK yayınları.
 • Makas, Z. (2000). Çağdaş Azerbaycan Âşık Şiiri Biçimleri. İstanbul: Kitabevi yayınları.
 • Mümtaz, S. (1935). Él Şairleri. 1, 2. Bakü: Azerneşr.
 • Nebioğlu, M. (2011). “Şair Ağacan Hakkında”. Ozan Dünyası (dergi). Bakü, 1.
 • Sadaklı, Âşık Mehemmed (2007). Şiirler ve Destanlar. Bakü. Nurlan neşriyat.
 • Sakaoğlu, S. (2014). Âşık Edebiyatı Araştırmaları. Konya: Kömen yayınları.
 • Tanrıverdi, M. (2009). Karapapakların Anadolu'ya Göçü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara.
 • http://analoq.az/arasdirma/5098-shar-agacan-haqqnda.html (erişim 18.02.2018).
 • https://az.wikipedia.org/wiki/aşıq_mehemmed_sadaxlı (erişim 18.02.2018).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Şureddin MEMMEDLİ (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { belgu410600, journal = {Belgü}, issn = {2149-5491}, address = {Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {129 - 136}, doi = {}, title = {Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi}, key = {cite}, author = {MEMMEDLİ, Şureddin} }
APA MEMMEDLİ, Ş . (2019). Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi. Belgü, (4), 129-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/belgu/issue/43272/410600
MLA MEMMEDLİ, Ş . "Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi". Belgü (2019): 129-136 <http://dergipark.org.tr/belgu/issue/43272/410600>
Chicago MEMMEDLİ, Ş . "Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi". Belgü (2019): 129-136
RIS TY - JOUR T1 - Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi AU - Şureddin MEMMEDLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Belgü JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 136 VL - IS - 4 SN - 2149-5491- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Belgü Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi %A Şureddin MEMMEDLİ %T Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi %D 2019 %J Belgü %P 2149-5491- %V %N 4 %R %U
ISNAD MEMMEDLİ, Şureddin . "Ardahan Mekân İmgesi Ekseninde Gürcistanlı Âşığın Halk Hikâyesi". Belgü / 4 (February 2019): 129-136.