Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 17 - 28 2018-11-15

Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi

Alaiddin Koşar [1]

70 1755

İhracat, bir ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. İthalat ise yurt dışında üretilen mal ve hizmetlerin başka bir ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin son 10 yıllık ihracat ve ithalat verilerine bakıldığında en çok ihracat yaptığı ülkenin Almanya; en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde en çok ihracat ve ithalat yaptığı 20 ülke sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Veriler, Tüik’in internet sitesinden alınmıştır. Araştırma amacına yönelik olarak hiyerarşik kümeleme analizi yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’nin ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin 2 kümeye ayrıldığını göstermektedir. İhracatta Almanya, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya A sınıfı ihracat yapılan ülkeler olarak belirlenirken; Çin, Almanya, Rusya ve ABD ithalat yapılan A sınıfı ülkeler olarak gruplanmıştır. İhracat ve ithalatta kalan diğer ülkeler ise B sınıfı ülkeler olarak belirlenmiştir.

İhracat, İthalat, Hiyerarşik Kümeleme
 • Atayeter, C. & Erol, A. (2011). Türkiye’de uygulanmakta olan ihracat teşvikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-26.
 • Barker, A. T. & Kaynak, E. (1992). An empirical investigation of the differences between initiating and continuing exporters. European Journal of Marketing, 26(3), 27-36.
 • Birincioğlu, E. (2017). İthalat ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.
 • Bradley, F. (1995). International Marketing Strategy. U.S.A. : Prentice Hall.
 • Cenger, H. & Çütcü, İ. (2018). İthalattaki Değişimin Genç İşsizliğe Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 8, 485-503.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkan, B. & Sunay, Z. F. (2016). Türkiye’nin İhracatının Yoğunlaşma Perspektifinde Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 5(7), 1823-1842.
 • Griffin R. W. & Putsay, M. W. (2005). International Business. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). “Designing and Selecting Samples”. Jane Ritchie ve Jane Lewis (Ed.). Qualitative Research Practice. (77-108). London: Sage Publications.
 • Tekin, V. N. (2007). Spss Uygulamalı Bilimsel Pazarlama Araştırmaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, E. M. (2014). Türkiye’de İthalatın Gelişimi ve İthalatın Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilebilirliğine Yönelik Bir Analiz. Yayınlanmamış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • www.tuik.gov.tr
 • www.bloomberght.com
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5481-403X
Author: Alaiddin Koşar (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { bifd455788, journal = {Bucak İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {17 - 28}, doi = {}, title = {Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Koşar, Alaiddin} }
APA Koşar, A . (2018). Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 17-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/455788
MLA Koşar, A . "Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 17-28 <http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/455788>
Chicago Koşar, A . "Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 17-28
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi AU - Alaiddin Koşar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bucak İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bucak İşletme Fakültesi Dergisi Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi %A Alaiddin Koşar %T Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi %D 2018 %J Bucak İşletme Fakültesi Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Koşar, Alaiddin . "Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 / 1 (November 2018): 17-28.