Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 53 - 70 2018-11-15

Analysis of Financial Tables of Food and Textile Sub-Sectors (2014-2016 Period)
Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi)

HARUN ÖĞÜNÇ [1]

39 251

In addition to meeting the needs of the citizens of the country, the manufacturing sector is also a basic requirement for foreign trade balance. Therefore, the developments in this sector give direct direction to the economy of the country. In this study, food and textiles were considered as two important manufacturing sub-sectors and the financial data for 2014, 2015 and 2016 of these two sectors were compared through the ratio analysis. Since the financial statements are published on a sector-based basis rather than on a business-based basis, sectoral data are obtained from the sector balance sheets issued by the Central Bank of the Republic of Turkey. In addition, each sub-sector has been evaluated and compared on the basis of the ratios determined separately, in large, medium and small scale according to the size of the enterprises. As a result of the findings, small-scale enterprises have generally experienced a more difficult period. Short-term debt payment difficulties in the food sector and long-term collection of receivables in the textile sector are seen as the main problems.

İmalat sektörü, bir ülkedeki vatandaşların kendi ihtiyacını karşılaması yanında dış ticaret dengesi için de temel gereksinim konumundadır. Dolayısıyla bu sektöre ait gelişmeler, ülke ekonomisine doğrudan yön vermektedir. Bu çalışmada iki önemli imalat alt sektörü olan gıda ve tekstil ele alınmış ve bu iki sektörün 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait finansal verileri, oran analizi aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Mali tabloların işletme bazlı değil de sektör bazlı bir şekilde sunulması nedeniyle sektörlere ait veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan sektör bilançolarından elde edilmiş olup her bir alt sektör, işletme büyüklüklerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere ayrı olarak belirlenen oranlar üzerinden değerlendirmeye tabi tutulup karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda küçük ölçekli işletmelerin genel olarak daha zor bir dönem geçirdiği görülürken gıda sektöründe kısa vadeli borç ödeme güçlüğü yaşanması, tekstil sektöründe ise alacak tahsil süresinin uzun olması temel sorunlar olarak dikkat çekmektedir.

 • Akbulut, R. & Rençber, Ö.F. (2015). BİST’te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 117-136.
 • Akın, F. & Ece, N. (2013). İMKB'de işlem gören sigorta şirketlerinin 2006-2010 dönemi finansal performanslarının analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (57), 89-106.
 • Altaş, D. & Giray, S. (2005). Mali başarısızlığın çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi: tekstil sektörü örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 13-27.
 • Demir, V. & Çelik, İ. (2015). Türk ihracatçılarının mali tablo analizleri: kriz sonrası döneme ilişkin sektörel karşılaştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 15(46), 53-80.
 • Dumanoğlu, S. & Ergül, N. (2010). İMKB’de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (48), 101-111.
 • Ersöz, M. (2017). Kamu kurumlarında mali tablo analiz yöntemlerinin uygulanabilirliği, Sayıştay Dergisi, (105), 1-40.
 • Gökçen, G. (2004). Enflasyonun mali tablolar analizine etkileri, Mali Çözüm, (69), 14-25.
 • Hacıevliyagil, N. & Şit, A. (2016). İmalat sanayi alt sektörlerinde sektör farklılıklarının finansal oranlar açısından karşılaştırılması, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 107-122.
 • İltaş, Y. (2016). Türkiye cumhuriyet merkez bankası sektör bilançolarını kullanarak işletme sermayesi gereksinimini etkileyen değişkenler üzerine bir analiz: 1996-2013, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, (48), 123-143.
 • İskenderoğlu, Ö. & Karadeniz, E. & Ayyıldız, N. (2015). Enerji sektörünün finansal analizi: Türkiye ve avrupa enerji sektörü karşılaştırması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(3), 86-97.
 • Karadeniz, E. & Dalak, S. & Beyazgül, M. & Günay, F. (2016). Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektöründeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansal performansının karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği ile incelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(3), 631-657.
 • Karadeniz, E. & Kahiloğulları, S. & Kılıç, E. (2015). Karayolları yolcu taşımacılığı işletmelerinin finansal analizi: Türkiye cumhuriyet merkez bankası sektör bilançolarında bir araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 15(46), 81-96.
 • Karadeniz, E. & Koşan, L. & Kahiloğulları, S. (2014). Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin finansal performansının oran yöntemiyle analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 129-144.
 • Karagül, A.A. (2013). Mali analiz, In S. Önce (Ed.), Oran analizi (ss.62-86), Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Özer, Ö. (2012). Mali tablolar analizi: bir hastane örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (6), 183-199.
 • Özgülbaş, N. & Koyuncugil, A.S. & Duman, R. & Hatipoğlu, B. (2008). Özel hastane sektörünün finansal değerlendirmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 120-131.
 • Özolgun, H. (2017). Karşılaştırmalı mali tablolar analizi, Journal of Emerging Economies And Policy, 2(1), 55-62.
 • Selimoğlu, S. & Orhan, A. (2015). Finansal başarısızlığın oran analizi ve diskriminant analizi kullanılarak ölçümlenmesi: BİST’de işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri işletmeleri üzerine bir araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (66), 21-40.
 • Uyar, A. & Okumuş, E. (2010). Finansal oranlar aracılığıyla küresel ekonomik krizin üretim şirketlerine etkilerinin analizi: İMKB’de bir uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 146-156.
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Sektor+Bilancolari/, Erişim tarihi: 01.09.2018.
 • http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2016/Raporlar/sunus.pdf, Erişim tarihi: 01.09.2018.
 • http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2017/menu.php, Erişim tarihi: 01.09.2018.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7349-0739
Author: HARUN ÖĞÜNÇ (Primary Author)
Institution: BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { bifd460688, journal = {Bucak İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {53 - 70}, doi = {}, title = {Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi)}, key = {cite}, author = {ÖĞÜNÇ, HARUN} }
APA ÖĞÜNÇ, H . (2018). Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi). Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 53-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/460688
MLA ÖĞÜNÇ, H . "Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi)". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 53-70 <http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/460688>
Chicago ÖĞÜNÇ, H . "Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi)". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 53-70
RIS TY - JOUR T1 - Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi) AU - HARUN ÖĞÜNÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bucak İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 70 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bucak İşletme Fakültesi Dergisi Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi) %A HARUN ÖĞÜNÇ %T Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi) %D 2018 %J Bucak İşletme Fakültesi Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ÖĞÜNÇ, HARUN . "Gıda ve Tekstil Sektörlerinin Karşılaştırmalı Finansal Analizi (2014-2016 Dönemi)". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 / 1 (November 2018): 53-70.