Year 2009, Volume 4, Issue 1, Pages 22 - 30 2009-03-01

Analyzing Learning Modalities of High Schools Students Who are Exercising from Different Variables
Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Erkan Faruk ŞİRİN [1] , Hakan Salim ÇAĞLAYAN [2]

65 193

The research investigated to identify the learning modalities of sports students and whether this can be changeable depending on their parents’ educational levels, their jobs or the number of their siblings. The experimental group consisted of 192 students from 5 different high schools and took part in different competitions and the research took place in the second term of educational year of 2006-2007 in Konya in State schools. The Survey Method was used in the model of this research. A personal infor- mation form was developed by the researcher and "BİG 16 Learning Modality Inventory" (Şimşek 2002) was used to data in the study. We evaluated the three learning modalities in these inventory; these were kinesthetic, visual, and auditory modalities as a kind of data. Every learning modality have got 16 items in this inventory, there are totally 48 items in this inventory. The "kinesthetic" text had got .689 reliabil- ity coefficients, "auditory" text had got .721 reliability coefficients, "visual" text had got .766 reliability co- efficients in this inventory. The reliability coefficient was .884 in the whole inventory. The frequency and percent were used in this data analyses, the relations between the differences were evaluated by Chi- Square statistics techniques. The significant level was taken as a 0.05. In the result of this research, more than half of the students (54,6%) who doing the sports had visual, 22,4% of them had auditory, 20,3% of them had kinesthetic learning modality. The result of the research showed that learning modalities had not changed depending on the parent’s educational levels, their jobs, and the number of their siblings or income
Bu araştırma; liselerde eğitim gören ve spor yapan öğrencilerin öğrenme biçemlerini belirlemek; öğrenme biçemlerinin anne ve babalarının eğitim düzeylerine, mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine ve sahip oldukları kardeş sayılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu, 2006–2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 5 lisede öğrenim gören ve farklı branşlarda okullarını temsil eden, müsabakalara katılmış 192 sporcu öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın modeli tarama (survey) yöntemidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Şimşek (2002) tarafından geliştirilen “BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri” kullanılmıştır. Envanter bedensel, işitsel ve görsel olmak üzere üç öğrenme biçemini ölçmektedir. Her öğrenme biçemi için 16 madde içeren envanter, toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma için yapılan güvenirlik çalışmasında, envanterin “bedensel” alt testine ait güvenirlik katsayısı .689, “işitsel” alt testine ait güvenirlik katsayısı .721 ve “görsel” alt testine ait güvenirlik katsayısı .766 olarak bulunmuştur. Envanterin tümüne ilişkin güvenirlik katsayısı ise .884 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzdeler (%) kullanılmış, değişkenler arası ilişkiler kay-kare istatistik yöntemi ile incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; spor yapan öğrencilerin yarıdan fazlasının (%54,6) görsel, %22,4’ünün işitsel, %20,3’ünün ise bedensel öğrenme biçemine sahip oldukları; öğrenme biçemlerinin anne-babalarının eğitim düzeylerine, anne-babalarının mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine ve sahip oldukları kardeş sayılarına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Spor, lise öğrencisi, öğrenme biçemleri, BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri
Other ID JA87YT99CP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Erkan Faruk ŞİRİN

Author: Hakan Salim ÇAĞLAYAN

Dates

Publication Date: March 1, 2009

Bibtex @ { cbubesbd357770, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2009}, volume = {4}, pages = {22 - 30}, doi = {}, title = {Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞİRİN, Erkan Faruk and ÇAĞLAYAN, Hakan Salim} }
APA ŞİRİN, E , ÇAĞLAYAN, H . (2009). Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 22-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32226/357770
MLA ŞİRİN, E , ÇAĞLAYAN, H . "Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2009): 22-30 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32226/357770>
Chicago ŞİRİN, E , ÇAĞLAYAN, H . "Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2009): 22-30
RIS TY - JOUR T1 - Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Erkan Faruk ŞİRİN , Hakan Salim ÇAĞLAYAN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 30 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Erkan Faruk ŞİRİN , Hakan Salim ÇAĞLAYAN %T Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2009 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ŞİRİN, Erkan Faruk , ÇAĞLAYAN, Hakan Salim . "Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (March 2009): 22-30.
AMA ŞİRİN E , ÇAĞLAYAN H . Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2009; 4(1): 22-30.
Vancouver ŞİRİN E , ÇAĞLAYAN H . Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 4(1): 30-22.