Year 2017, Volume 38, Issue 4, Pages 156 - 164 2017-12-08

Antalya Bölgesi İçin Rüzgâr Karakteristiğinin Weibull Dağılımı Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution

Ahmet CAGLAR [1]

177 262

Belirli bir bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemede en yaygın kullanılan istatistiksel yöntem Weibull dağılım fonksiyonudur. İki parametreli Weibull dağılım fonksiyonu ile ortalama rüzgâr hızı, ve ortalama rüzgâr gücü gibi rüzgar karakteristikleri tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, Antalya ili için ortalama rüzgâr hızı ve rüzgâr gücü potansiyeli grafik, moment ve maksimum olabilirlik yöntemleri kullanılarak Antalya-Elmalı Bölge Meteoroloji İstasyonu'ndan alınan veriler yardımıyla belirlenmiştir. Böylece Antalya Bölgesinin rüzgâr enerji potansiyeli tahmin edilerek olası bir rüzgâr enerjisi santrali kurulumunun uygun olup olmayacağı tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar için ortalama hata kareleri toplamı kökü (RMSE) ve belirlilik katsayısı (R2) hata analizleri yapılmıştır.

The most widely used statistical method that is used to determine the wind energy potential for a specific region is Weibull distribution or probability function. Using two-parameter Weibull distribution function, wind characteristics such as mean wind speed and mean wind power can be forecasted. In this study, the mean wind speed and wind power potential for Antalya are determined using Graphical, Moment and Maximum Likelihood methods with the help of the data taken from Antalya-Elmalı Meteorological Station. In this way, predicting the wind energy potential of Antalya region, it is discussed whether the possible installation of a wind power plant is feasible or not in this area. The results obtained are evaluated by using error analysis methods that are the Coefficient of Determination (R2) and Root Mean Squares Error (RMSE).

 • [1]. Kidmo D.K., Danwe R., Doka S.Y., Djongyang N., Statistical analysis of wind speed distribution based on six Weibull Methods for wind power evaluation in Garoua, Cameroon, Revue des Energies Renouvelables 2015; 18: 105-125.
 • [2]. Bhattacharya P., Bhattacharjee R., A study on Weibull distribution for estimating the parameters, Journal of Applied Quantative Methods 2010; 5: 234-241.
 • [3]. Mert İ., Karakuş C., Peker F., Antakya bölgesi rüzgar karakteristiğinin incelenmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 2014; 5(1): 13-22.
 • [4]. Kaplan Y.A., Rayleigh ve Weibull dağılımları kullanılarak Osmaniye bölgesinde rüzgar enerjisinin değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 20: 62-71.
 • [5]. Korukçu M.Ö., Türkiye’de dört yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2011; 16: 117-126.
 • [6]. Bilgili M., Şahin B., Şimşek E., Türkiye’nin güney, güneybatı ve batı bölgelerindeki rüzgar enerjisi potansiyeli, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 2010; 30: 01-12.
 • [7]. Kurban M., Kantar Y.M., Hocaoğlu F.O., Weibull dağılımı kullanılarak rüzgar hız ve güç yoğunluklarının istatistiksel analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi; 7(2): 205-218.
 • [8]. Dokur E., Kurban M., Wind speed potential analysis based on Weibull distribution, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering 2015; 3(4): 231-235.
 • [9]. Akdağ S.A., Güler Ö., Calculation of wind energy potential and economic analysis by using Weibull distribution-A case study from Turkey. Part 1: Determination of Weibull parameters, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 2009; 4(1): 1-8.
 • [10]. Köse B., Güneşer M.T., Yazıcı M., Yılmaz S.H., Eskipazar rüzgar enerjisi potansiyelinin Rayleigh, Lognormal ve Weibull dağılım modeli kullanarak tahminlenmesi, 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES-2015), Spain 2015; Volume 1: 2251-2260.
 • [11]. Carrillo C., Cidrás J., Dorado E.D., Montaño A.F.O., An approach to determine the Weibull parameters for wind energy analysis: the case of Galicia (Spain), Energies 2014; 7: 2676-2700.
 • [12]. Karadeniz A., Eker M.K., Balıkesir-Balya meteoroloji istasyonu verileri kullanılarak Weibull fonksiyonu parametrelerinin 6 farklı metodla belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi 2015; 17(3): 163-175.
 • [13]. Usta İ., Kantar Y.M., Farklı olasılık yoğunluk fonksiyonları kullanarak rüzgar gücü potansiyelinin tahmini, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi 2016; 18(3): 362-380.
 • [14]. Islam M.R., Saidur R., Rahim N.A., Assessment of wind energy potentiality at Kudat and Labuan, Malaysia using Weibull distribution function, Energy 2011; 36(2): 985-992.
 • [15]. Fazelpour F., Soltani N., Soltani S., Rosen M.A., Assessment of wind energy potential and economics in the north-western iranian cities of Tabriz and Ardabil, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015; 5: 87-99.
 • [16]. Ouammi A., Dagdougui H., Sacile R., Mimet A., Monthly and seasonal assessment of wind energy characteristics at four monitored locations in Liguria region (Italy), Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010; 14(7): 1959-1968.
 • [17]. Nezhad H.S., Zadeh A.K., Dehdiva S.S., Using artificial neural networks for forcasting wind speed changes in the city of Kerman, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 2015; 36: 58-63.
 • [18]. Gülersoy T., Çetin N.S., Menemen bölgesinde rüzgar türbinleri için Rayleigh ve Weibull dağılımlarının kullanılması, Politeknik Dergisi 2010; 13(3): 209-213.
Subjects Basic Sciences
Journal Section Engineering Sciences
Authors

Author: Ahmet CAGLAR

Bibtex @research article { csj349901, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {156 - 164}, doi = {10.17776/csj.349901}, title = {Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution}, key = {cite}, author = {CAGLAR, Ahmet} }
APA CAGLAR, A . (2017). Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution. Cumhuriyet Science Journal, 38 (4), 156-164. DOI: 10.17776/csj.349901
MLA CAGLAR, A . "Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 156-164 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/32371/349901>
Chicago CAGLAR, A . "Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 156-164
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution AU - Ahmet CAGLAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.349901 DO - 10.17776/csj.349901 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 164 VL - 38 IS - 4 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.349901 UR - https://doi.org/10.17776/csj.349901 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution %A Ahmet CAGLAR %T Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 4 %R doi: 10.17776/csj.349901 %U 10.17776/csj.349901
ISNAD CAGLAR, Ahmet . "Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution". Cumhuriyet Science Journal 38 / 4 (December 2017): 156-164. https://doi.org/10.17776/csj.349901