Year 2017, Volume 38, Issue 4, Pages 215 - 219 2017-12-08

Pirina Kullanılarak Adsorpsiyon Prosesinde Renk Giderimi
Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace

Muhammed Kamil ÖDEN [1] , Serkan ŞAHİNKAYA [2] , Sezen KÜÇÜKÇONGAR [3]

241 468

Zeytin ve zeytinyağı özellikle Akdeniz ülkelerinde üretilen önemli tarım ürünleridir. Türkiye’de Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde zeytin ağacı yetiştirilmektedir. Bu kadar geniş bir uygulama sahasına sahip olan zeytin endüstrisinin faaliyetleri sırasında oluşan bazı üretim atıkları bulunmaktadır. Zeytin ağacı yetiştirme sırasında her ağacın yıllık yaklaşık 25 kg’a kadar yan ürün  (çerçöp, dal, yaprak vb.) oluşturduğu tahmin edilmektedir. Zeytin atığı ürünlerinin tip ve miktarı üretim teknolojileri ve çalışma verimliliğine göre değişim göstermektedir. Zeytinin ağaçtan toplanıp zeytinyağı elde edilene kadar geçen süreçte elde edilen zeytin yaprakları, dalları, pirina ve karasu temel yan ürünlerdir.  Endüstriyel faaliyet sırasında ise çekirdek, kabuk ve posa gibi materyalleri içeren atığa da pirina denilmektedir.  Yağ ekstrakte edilirken uygulanan prosedüre göre elde edilen pirinanın da nem ve yağ içeriği değişmektedir. Deneylerde ise kuru halde hazırlanmış pirina kullanılmıştır.

Bu çalışmada laboratuvar ortamında hazırlanan Everzol Yellow 3RS içeren sentetik atıksudan adsorban madde olarak zeytin atığı (pirina) kullanılarak renk giderimi araştırılmıştır. Adsorbanın etkinliğini kanıtlayabilmek üzere süreye, doza, hıza, sıcaklığa ve pH’ya bağlı olarak optimum denge şartları belirlenmiştir. Adsorpsiyon işlemleri neticesinde 150 dakika temas süresi, 250 rpm karıştırma hızı, pH 7,5 ve 25 0C sıcaklık değerlerinde adsorban/boya oranı olarak 0,6 g/250 mL (%80’nin üzerinde giderim) elde edilmiştir.

Olive and olive oil are important agricultural products produced especially in Mediterranean countries. Olive tree is grown in Aegean, Marmara, Mediterranean and Southeastern Anatolia regions in Turkey. Some production wastes are caused by the activities of olive industry which has a rich application area. It is estimated that in the course of growing, each olive tree annually generates about 25 kg of by product (sweeps, branches, leaves etc.). The type and amount of Pomace products vary according to production technologies and work productivity. In the process starting from the picking up of olives from the tree to the production of its oil, the basic emergent by products are olive leaves, branches, pomace and wastewaters of olive oil. The waste which includes materials such as seed, crust, pulp in the course of industrial activities is also called pomace. The humidity and olive content of the pomace obtained varies according to the procedure applied in the extraction of oil. In the experiments, dry-prepared pomace was used.

In this study colour removal was examined from synthetic color wastewater containing Everzol Yellow 3RS prepared in laboratory process by using pomace as an adsorbent. In order to prove the effectiveness of the adsorbent, optimum equilibrium conditions was determined dependently on contact time, dosage, speed, temperature and pH. As a result of adsorption processes, 150 min. contact time, 250 rpm mixing speed, pH 7,5, 25 0C temperature and  0,6 g/250 mL  adsorbent/dye ratio (over 80% removal efficiency) were determined.

 • [1]. Judd S., Jefferson B. The textile industry, Mem. Ind. Wastewater Recovery Re-use 2003; 132-158.
 • [2]. Namasivayam C., Muniasamy N., Gayatri K., Rani M., Ranganathan K., Removal of Dyes from Aqueous Solutions by Cellulosic Waste Orange Peel, Bioresour. Technol. 1996; 57: 37-43.
 • [3]. Yıldız A. Reaktif Azo Boyanın Kitosan ile Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2008.
 • [4]. Erdem B. Na-Bentonit ve Organo-Bentonit Üzerine Boya Adsorpsiyonunun İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2004.
 • [5]. Koçabaş B. Yumurta Kabuğu-Kitosan Modifiye Ürünü Kullanilarak Atık Sulardan Brilliant Blue R Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemi ile Gideriminin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çorum, 2015.
 • [6]. Öden M.K., Özdemir C. Effect of Temperature and pH by Adsorption of Methylene Blue onto Natural Boron Ore, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2013; p: 89-95.
 • [7]. Acemioğlu, B., Adsorption of Congo Red from Aqueous Solution onto Calcium-Rich Fly Ash, Journal of Colloid and Interface Science 2004; 274: 371-379.
 • [8]. Kalipci E., Sahinkaya S., Dortkol M., Aras S. Decolorization of Basic Textile Dyes Using a Novel Adsorbent Modification Method: Ultrasonic-Acid Modification, Int. J. Environ. Res., 2016; 10(1): 31-40,
 • [9]. Öden M.K., Özdemir C. Removal of Methylene Blue Dye from Aqueous Solution Using Natural Boron Ore and Leach Waste Material: Adsorption Optimization Criteria, International Journal of Current Research and Academic Review, ISSN: 2347-3215 Special Issue-1 (October-2014) pp. 66-71.
 • [10]. Koçer O. Zeytin Posası (Pirina) Üzerine Malaşit Yeşili’nin Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis, 2013.
 • [11]. Dağdelen S. Remazol Brillant Blue R Boyasının Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması İçin Zeytin Posasının (Pirina) Adsorbent Olarak Kullanımının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2012.
 • [12]. Alı K. Zeytin Prinasi ile Sentetik Boyaların Sulu Çözeltilerden Giderimi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2016.
 • [13]. Rizzi V., D'Agostino F., Fini P., Semeraro P., Cosma P. An Interesting Environmental Friendly Cleanup: The Excellent Potential of Olive Pomace for Disperse Blue Adsorption/Desorption from Wastewater, Dyes and Pigments 2017; 140: 480-490.
 • [14]. Yeşilada Ö., Şık S., Şam M. Treatment of Olive Oil Mill Wastewater With Fungi, Tr. J. of Biology 1999; 23: 231-240.
 • [15]. Zhang Z., Zhang Z., Fernandez Y., Menendez J.A., Niu H., Peng J., Zhang L., Guo S. Adsorption Isotherms and Kinetics of Methylene Blue on a Low-Cost Adsorbent Recovered from a Spent Catalyst of Vinyl Acetate Synthesis. Applied Surface Science, 2010; 256: 2569-2576.
 • [16]. Armağan B., Turan M., Çelik M. Modifiye Sepiyolit ve Zeolitin Tekstil Endüstrisi Atiksularinda Adsorbant Olarak Kullanilmasi: Karşilaştirmali Değerlendirme, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2003.
 • [17]. Ozdemir O., Armağan B., Turan M., Çelik M., Comparison of The Adsorption Characteristics of Azo-Reactive Dyes on Mezoporous Minerals, Dyes and Pigments 2004; 62: 49-60
 • [18]. Kuleyin A., Aydin F. Removal of Reactive Textile Dyes (Remazol Brillant Blue R and Remazol Yellow) by Surfactant-Modified Natural Zeolite. Environ. Prog. Sustainable Energy, 2011; 30: 141–151. doi:10.1002/ep.10454.
Subjects Basic Sciences
Journal Section Engineering Sciences
Authors

Author: Muhammed Kamil ÖDEN (Primary Author)

Author: Serkan ŞAHİNKAYA

Author: Sezen KÜÇÜKÇONGAR

Bibtex @research article { csj363686, journal = {Cumhuriyet Science Journal}, issn = {2587-2680}, eissn = {2587-246X}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {38}, pages = {215 - 219}, doi = {10.17776/csj.363686}, title = {Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace}, key = {cite}, author = {ÖDEN, Muhammed Kamil and ŞAHİNKAYA, Serkan and KÜÇÜKÇONGAR, Sezen} }
APA ÖDEN, M , ŞAHİNKAYA, S , KÜÇÜKÇONGAR, S . (2017). Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace. Cumhuriyet Science Journal, 38 (4), 215-219. DOI: 10.17776/csj.363686
MLA ÖDEN, M , ŞAHİNKAYA, S , KÜÇÜKÇONGAR, S . "Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 215-219 <http://dergipark.org.tr/csj/issue/32371/363686>
Chicago ÖDEN, M , ŞAHİNKAYA, S , KÜÇÜKÇONGAR, S . "Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace". Cumhuriyet Science Journal 38 (2017): 215-219
RIS TY - JOUR T1 - Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace AU - Muhammed Kamil ÖDEN , Serkan ŞAHİNKAYA , Sezen KÜÇÜKÇONGAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17776/csj.363686 DO - 10.17776/csj.363686 T2 - Cumhuriyet Science Journal JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 219 VL - 38 IS - 4 SN - 2587-2680-2587-246X M3 - doi: 10.17776/csj.363686 UR - https://doi.org/10.17776/csj.363686 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Science Journal Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace %A Muhammed Kamil ÖDEN , Serkan ŞAHİNKAYA , Sezen KÜÇÜKÇONGAR %T Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace %D 2017 %J Cumhuriyet Science Journal %P 2587-2680-2587-246X %V 38 %N 4 %R doi: 10.17776/csj.363686 %U 10.17776/csj.363686
ISNAD ÖDEN, Muhammed Kamil , ŞAHİNKAYA, Serkan , KÜÇÜKÇONGAR, Sezen . "Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace". Cumhuriyet Science Journal 38 / 4 (December 2017): 215-219. https://doi.org/10.17776/csj.363686