Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 91 - 99 2018-01-20

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI

Ümmühan AKTÜRK [1] , Behice ERCİ [2] , Hatice PEKİNCE [3] , Hakime ASLAN [4]

373 345

Amaç: Bu çalışma kız ergenlerin bedenleri hakkındaki görüşlerin nasıl oluştuğunu belirlemek ve bunun benlik saygılarına etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir İlköğretim Okulundaki 6,7,8 sınıftaki 300 kız öğrenci oluşturmuş olup 200 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri Şubat-Mart 2012 tarihleri arasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Görünüşe İlişkin Öz-değer Ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Kruskal Wallis, Kolerasyon, Mann-Whitney U test analizi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular: Kız öğrencilerin Görünüşe İlişkin Öz-Değerleri 26.2±4.1 ve Benlik Saygısı ölçek ortalaması 2.3±1.8’dir. Araştırmada kız öğrencilerinin okul başarısı, aile gelir düzeyi ve aile yapısı ile benlik saygısı arasında, ayrıca anne babanın yaşama durumu ile Görünüşe İlişkin Öz-Değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada kız öğrencilerin benlik saygıları ile görünüşe ilişkin öz-değerleri arasında pozitif bir ilişki (r=.467, p<0.001) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmada, 11-15 yaş grubu kızlarda görünüşe ilişkin öz değerlerinin benlik saygıları üzerinde önemli bir etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca ergenlerin görünüşe ilişkin öz değerleri ile benlik saygılarının geliştirilmesi ve desteklenmesinin kadın sağlığının gelişimi açısından önemli kazanımlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Fiziksel görünüm, benlik saygısı, kız ergenler, okul sağlığı hemşireliği

Subjects
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ümmühan AKTÜRK

Author: Behice ERCİ

Author: Hatice PEKİNCE

Author: Hakime ASLAN

Bibtex @ { cumunuj432084, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {91 - 99}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI}, key = {cite}, author = {AKTÜRK, Ümmühan and ERCİ, Behice and PEKİNCE, Hatice and ASLAN, Hakime} }
APA AKTÜRK, Ü , ERCİ, B , PEKİNCE, H , ASLAN, H . (2018). İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6 (2), 91-99. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37342/432084
MLA AKTÜRK, Ü , ERCİ, B , PEKİNCE, H , ASLAN, H . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018): 91-99 <http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37342/432084>
Chicago AKTÜRK, Ü , ERCİ, B , PEKİNCE, H , ASLAN, H . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018): 91-99
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI AU - Ümmühan AKTÜRK , Behice ERCİ , Hatice PEKİNCE , Hakime ASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 99 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Nursing Journal İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI %A Ümmühan AKTÜRK , Behice ERCİ , Hatice PEKİNCE , Hakime ASLAN %T İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI %D 2018 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD AKTÜRK, Ümmühan , ERCİ, Behice , PEKİNCE, Hatice , ASLAN, Hakime . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 2 (January 2018): 91-99.