Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 26 - 33 2017-06-30

YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Handan ALAN [1] , Hanife TİRYAKİ ŞEN [2] , Sevinç ŞIPKIN [3]

1297 926

Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin etik karar verme sürecinde gösterdikleri etik duyarlılıkları incelenmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Temmuz-Ağustos 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 49 hemşire oluşturdu. Veriler sosyodemografik ve çalışma özelliklerini içeren 7 soruluk bilgi formu ve 30 maddelik Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sıklık, yüzdelik, ortalama değerler, standart sapma, ANOVA ve t testleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin ahlaki duyarlılık anketinden aldıkları toplam puan ortalaması (87,24±30,6), etik duyarlılığın düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin etik sorunlar karşısında eyleme karar verme ve uygulama boyutlarının daha düşük olduğu saptandı. Ameliyathane hemşirelerinin duyarlılıklarının tüm alt boyutlarda düşük olduğu belirlendi. Ayrıca bekar hemşirelerin duyarlılığının daha yüksek olduğu otonomi, yarar sağlama, bütüncül yaklaşım oryantasyon alt boyutlarında istatistiksel olarak fark olduğu görüldü.

Sonuç: Ameliyathane hemşirelerinin etik duyarlılıkları yoğun bakım hemşirelerine göre düşük düzeyde olduğu saptandı. Bu nedenle, ameliyathane hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması ve etik sorunları tanıma ve çözümünün sağlanabilmesi için, hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi, kurumda etik duyarlılık çalışmalarının yapılması ve bu alanda yapılan çalışmaların artırılarak sonuçlarının görev yapan hemşirelerle paylaşılması önemlidir. 

Journal Section Editoryal
Authors

Author: Handan ALAN

Author: Hanife TİRYAKİ ŞEN

Author: Sevinç ŞIPKIN

Bibtex @ { cumunuj432090, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {26 - 33}, doi = {}, title = {YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALAN, Handan and ŞEN, Hanife TİRYAKİ and ŞIPKIN, Sevinç} }
APA ALAN, H , ŞEN, H , ŞIPKIN, S . (2017). YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6 (1), 26-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432090
MLA ALAN, H , ŞEN, H , ŞIPKIN, S . "YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 26-33 <http://dergipark.org.tr/cumunuj/issue/37343/432090>
Chicago ALAN, H , ŞEN, H , ŞIPKIN, S . "YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2017): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ AU - Handan ALAN , Hanife TİRYAKİ ŞEN , Sevinç ŞIPKIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Nursing Journal YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ %A Handan ALAN , Hanife TİRYAKİ ŞEN , Sevinç ŞIPKIN %T YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ALAN, Handan , ŞEN, Hanife TİRYAKİ , ŞIPKIN, Sevinç . "YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 1 (June 2017): 26-33.