Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 37 - 55 2019-01-22

Analysis of China's Relations with Central and Eastern European Countries in the Context of Smart Power
Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi

Sezgin KAYA [1] , Agil MAMMADZADE [2]

58 157

 Çalışmada akıllı güç kavramından hareketle Çin’in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda Çin`in küresel girişimi olarak da değerlendirilen Tek Kuşak Tek Yol İnisiyatifi ve bu inisiyatif kapsamına dahil edilen 16+1 (16 Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin) platformu incelenmektedir. Yapılan değerlendirmede, söz konusu iş birliği girişimlerinin ekonomiden ticarete, yatırımdan bilime, tarımdan kültüre, nükleer projelerden finansal iş birliğine değin birçok alanı kapsadığı görülmüştür. Çalışmada ayrıca Tek Kuşak Tek Yol İnisiyatifi ve 16+1 iş birliği platformunun yanı sıra Çin`in bölge ülkeleriyle ilişkilerine yön veren dış politika perspektif ve söylemleri de ele alınmaya çalışılmıştır. Mevcut ve potansiyel iş birliği girişimlerinden ve geleceğe dönük geliştirdiği projelerinden hareketle Çin’in bölge ülkeleriyle ilişkilerini ve akıllı güç uygulama kapasitesini her geçen gün arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle 16+1 platformu Çin’in 2000’li yıllarda hız kazanan küresel bir güç olma arayışıyla uyumlu ve onu tamamlayan bir girişim olarak dikkat çekmektedir. 

Akıllı Güç, Çin, AB, Orta ve Doğu Avrupa, 16+1 Platformu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi
 • BİLGİN, Pınar, BERİVAN Eliş (2008), “Hard Power, Soft Power: Toward a More Realistic Power Analysis”, Insight Turkey, Vol 10, No 2, s. 5-20.
 • CHO, Young Nam, Jong Ho Jeong (2008), "China's Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects," Asian Survey, Cilt 48, Sayı 3, s. 453-472.
 • DEMİRTEPE, Turgut, Hasan Selim Özertem (2013), “Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları," Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Bilig), Sayı 65, s. 95118.
 • GUERLAİN, Pierre (2014), “Obama’s Foreign Policy: “Smart Power,” Realism and Cynicism.” Society, Cilt 51, Sayı 5, s. 482-491.
 • HEYWOOD, Andrew (2012), Siyaset Teorisine Giriş, (Hızır Murat Köse), Küre Yayınları, İstanbul. HEYWOOD, Andrew (2013), Küresel Siyaset, (Nasuh Uslu, Haluk Özdemir), Adres Yayınları, Ankara.
 • KATRANDZHİEV, Valentin (2017), "16+1 China-CEEC Cooperation Platform Promoting Belt and Road: Opportunities and Challenges," (ed. Huang Ping, Liu Zuokui), How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative, China Social Sciences Press, Beijing.
 • KEOHANE, Robert O. Joseph S. Nye (2011), Power and Interdependence, Longman Publishers, USA. KILIPTARI, Tea (2013), "China’s Smart Rise," Güvenlik Stratejileri, Cilt 9, Sayı 18, s. 77-102.
 • MUSABELLİU, Marsela (2017), "China’s Belt and Road Initiative Extension to Central and Eastern European Countries - Sixteen Nations, Five Summits, Many Challenges," Croatian International Relations Review, Cilt 23, Sayı 78, s. 57-76.
 • MORGENTHAU, Hans J. (1948), Politics Among Nations, Alfred A. Knopf Publishers, New York.
 • NYE Joseph S. (2009), Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, Longman Publishers, USA.
 • NYE, Joseph S. (2011a), The Future of Power, Public Affairs Publuishers, New York. NYE, Joseph S. (2011b), “Power and Foreign Policy”, Journal of Political Power, Vol 4, No1, April, s. 9-24.
 • PAVLİĆEVİĆ, Dragan. Xian Jiaotong (2007), "16+1 Promoting Belt and Road Initiative: Challenges and Potential Policy Responses," (ed. Huang Ping, Liu Zuokui), How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative, China Social Sciences Press, Beijing.
 • SOBOL, Mor (2018), "China’s peripheral diplomacy: Repeating Europe’s errors in dealing with the neighbourhood," Asian Journal of Comparative Politics, Cilt 20, Sayı 10, s. 1-15.
 • VERNADSKY, George (2009), Rusya Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul. VİOTTİ, Paul R., Mark V. Kauppi (1998), International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond, Longman Publishers, USA.
 • YİNG, Huang (2017), "Enhancing Foreign Direct Investment in South Asia: Case of One Belt One Road and Asian Infrastructure Investment Bank," (ed. Sarah Siddiq Aneel), Strengthening Peace and Cooperation in South Asia: Incentives and Constraints, Islamabad Policy Research Institute, Islamabad.
 • ZHANG, Denghua (2018), "The Concept of ‘Community of Common Destiny’ in China's Diplomacy: Meaning, Motives and Implications," Asia & the Pacific Policy Studies, Cilt 5, Sayı 2, s. 196-207.
 • ZHANG, Jian (2015), “China's new foreign policy under Xi Jinping: towards ‘Peaceful Rise 2.0’?,” Global Change, Peace & Security, Cilt 27, Sayı 1, s. 5-19.
 • ELEKTRONİK KAYNAKLAR
 • ARMİTAGE, Richard L. Joseph S. Nye (2007), Comission on Smart Power, Center for Strategic and International Studies: https://carnegieendowment.org/files/csissmartpowerreport.pdf, Erişim: 10.12.2018.
 • CHİN, Helen, Fong Lau vs. (2015), The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, Fung Business Intelligence Centre: p. 3. https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/The%20Silk%20Roa d%20Economic%20Belt%20and%2021st%20Century%20Maritime%20 Silk%20Road%20MAY%2015.pdf, Erişim: 18.12.2018.
 • China Daily (2015), The Belgrade Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, http://www.chinadaily.com.cn/m/ningbo/201505/29/content_20858754.htm, Erişim: 21.12.2018.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi (2017), The Budapest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, http://english.gov.cn/news/top_news/2017/11/28/content_281475 957618750.htm, Erişim: 22.12.2018.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi (2016), The Riga Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/c ontent_281475484363051.htm, Erişim: 21.12.2018.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi (2018), The Sofia Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2018/07/16/c ontent_281476224693086.htm, Erişim: 22.12.2018.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı (2012), China's Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/wjbispg_665714 /t928567.shtml, Erişim: 21.12.2018.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı (2015), The Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1318039.shtml, Erişim: 21.12.2018.
 • İCEF Monitor (2014), Confucius Institutes expanding rapidly to meet demand for Chinese language skills, http://monitor.icef.com/2014/07/confucius-institutes-expandingrapidly-to-meet-demand-for-chinese-language-skills/, Erişim: 24.12.2018.
 • Romanya Cumhuriyeti Başbakanlığı (2013), The Bucharest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, http://gov.ro/en/news/the-bucharest-guidelines-for-cooperationbetween-china-and-central-and-eastern-european-countries, Erişim: 21.12.2018.
 • Statista (2017), Number of Confucius Institutes in Europe as of December 2017. by country, https://www.statista.com/statistics/879243/chinaconfucius-institutes-in-european-countries/, Erişim: 24.12.2018.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sezgin KAYA

Author: Agil MAMMADZADE

Dates

Publication Date: January 22, 2019

Bibtex @research article { dasad516027, journal = {Doğu Asya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1919}, eissn = {2619-953X}, address = {Abdürreşit Celil KARLUK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {37 - 55}, doi = {}, title = {Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi}, key = {cite}, author = {KAYA, Sezgin and MAMMADZADE, Agil} }
APA KAYA, S , MAMMADZADE, A . (2019). Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 37-55. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dasad/issue/42748/516027
MLA KAYA, S , MAMMADZADE, A . "Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 37-55 <http://dergipark.org.tr/dasad/issue/42748/516027>
Chicago KAYA, S , MAMMADZADE, A . "Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 37-55
RIS TY - JOUR T1 - Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi AU - Sezgin KAYA , Agil MAMMADZADE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Doğu Asya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 55 VL - 2 IS - 1 SN - 2587-1919-2619-953X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of East Asian Studies in Türkiye Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi %A Sezgin KAYA , Agil MAMMADZADE %T Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi %D 2019 %J Doğu Asya Araştırmaları Dergisi %P 2587-1919-2619-953X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Sezgin , MAMMADZADE, Agil . "Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (January 2019): 37-55.
AMA KAYA S , MAMMADZADE A . Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 37-55.
Vancouver KAYA S , MAMMADZADE A . Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 55-37.