Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 97 - 118 2019-01-22

A Study About Common Myths Of Chinese, Japanese And Korean Mythologies
Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi

Eylül Arslan [1]

72 266

Mythology is a valuable resource that makes it easier when we try to understand a society's culture, history and mindset. In this study, Chinese, Japanese and Korean mythologies are examined within the context of narrow-field culture. The aim of the study is to outline the different and similar aspects of Chinese, Japanese and Korean mythologies.  As a result of the literature research, it has been determined that all of the myths of Chinese, Japanese and Korean cultures started with history and differences in these myths originate from ethnic beliefs. Also, Taoism and Confucianism, three religions that have been spread from China, allowed these myths to meet on a common ground. 

Mitoloji, bir toplumun kültürünü en yalın biçimiyle yansıtan, o toplumun geçmişini ve düşünce yapısını anlamayı kolaylaştıran değerli bir kaynaktır. Bu çalışmada dar alanlı kültür kavramı bağlamında Doğu Asya’nın merkezi kabul edilen Çin ve pek çok alanda onu örnek alan Japon ve Kore mitolojileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Çin, Japon ve Kore mitolojilerinin birbirine benzer ve farklı yönlerini genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Yapılan literatür araştırması sonucunda Çin, Japon ve Kore kültürlerine ait mitsel anlatıların üçünün de tarih ile başladığı ve mitlerde etnik inançlar dolayısıyla farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bundan başka, Çin’den yayılan Taoizm ve Konfüçyanizm’in bu mitlerin ortak bir noktada kesişmesini sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır.

 • AKBAY, Okan H. (2014), Kojiki Japon Mitolojisine Bir Yolculuk, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • BATCHELOR, John (1894), “Items of Ainu Folk-Lore”, American Folklore Society. 27. S.15-44.
 • BAYAT, Fuzuli (2017), Türk Kültüründe Kadın Şaman, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • BIRRELL, Anne (2016), Çin Mitleri (Çev. Melisa Pancar), Phoenix Yayınevi, Ankara.
 • CHOI, Won-Oh (2008), An Illustrated Guide to Korean Mythology, Global Oriental, UK.
 • COTTERELL, Arthur ve Storm, Rachel (2011), Büyük Dünya Mitolojisi Ansiklopedisi (Çev. Emel Lakşe), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • EBERHARD, Wolfram (2000), Çin Simgeleri Sözlüğü (Çev. Aykut Kazancıgil ve Ayşe Bereket), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • HOLCOMBE, Charles (2016), Doğu Asya Tarihi (Çev. Muhammed M. Özeren), Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • LÉVİ-STRAUSS, Claude (2018), Ayın Öteki Yüzü (Çev. Barış Tut), Everest Yayınları, İstanbul.
 • LIANSHAN, Chen (2015), Çin Mitolojisi Efsanelerin Kökeni (Çev. Hasan Bögün), Kaynak Yayınları, İstanbul.
 • MACKENZIE, Donald A. (1995), Çin ve Japon Mitolojisi (Çev. Koray Akten), İmge Kitabevi, Ankara.
 • NAUMANN, Nelly (2005), Japon Mitolojisi (Çev. Akın Kanat), İlya Yayınevi, İzmir.
 • ONO, Sokyo (2004), Şinto Kamilerin Yolu (Çev. Suat Ertüzün), Okyanus Yayınları, İstanbul.
 • YILMAZ, Didem (2018), “Çin mitolojisindeki kadın karakterler: Shan Hai Jing eseri üzerinden bir inceleme”, Curr Res Soc Sci, 4 (1), S. 18-28.
Primary Language tr
Subjects Linguistics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Eylül Arslan

Dates

Publication Date: January 22, 2019

Bibtex @research article { dasad516058, journal = {Doğu Asya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1919}, eissn = {2619-953X}, address = {Abdürreşit Celil KARLUK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {97 - 118}, doi = {}, title = {Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Eylül} }
APA Arslan, E . (2019). Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 97-118. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dasad/issue/42748/516058
MLA Arslan, E . "Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 97-118 <http://dergipark.org.tr/dasad/issue/42748/516058>
Chicago Arslan, E . "Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 97-118
RIS TY - JOUR T1 - Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi AU - Eylül Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Doğu Asya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 118 VL - 2 IS - 1 SN - 2587-1919-2619-953X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of East Asian Studies in Türkiye Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi %A Eylül Arslan %T Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi %D 2019 %J Doğu Asya Araştırmaları Dergisi %P 2587-1919-2619-953X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Eylül . "Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi". Doğu Asya Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (January 2019): 97-118.
AMA Arslan E . Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 97-118.
Vancouver Arslan E . Çin, Japon ve Kore Mitolojilerinin Ortak Söylenceler Üzerinden İncelenmesi. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 118-97.