Year 2014, Volume 6, Issue 2, Pages 71 - 99 2015-11-04

Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma

Görkem Dikeç [1] , Yavuz Bayar [2] , Güldem Cerit [3]

413 386

Bu çalışma, kruvaziyer limanlarına gelen yolcuların liman alanındaki mağazalardaki satın alma davranışlarının hangi değişkenlerin etkisinde olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Keşifsel ve kısmen de tanımlayıcı olarak planlanan araştırma iki soruya ışık tutmayı hedeflemektedir. Birinci soru "Kruvaziyer yolcuların liman alanında satın alma davranışları demografik özelliklerine göre farklılık gösterir mi?" ikincisi ise "Kruvaziyer yolcuların liman alanında satın alma ya da almama sebepleri nelerdir?" şeklindedir. Bu sorulardan hareketle literatür taraması gerçekleştirilmiş ve pilot bölge seçilerek anket uygulaması yapılmıştır. Pilot bölge olarak seçilen Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı'nda 10,15 ve 21 Kasım 2013 tarihlerinde kolayda örnekleme yöntemiyle kruvaziyer yolcularına anket uygulanmasının sonucunda 312 adet geçerli anket sayısına ulaşılmıştır. Araştırmaların sonucunda örneklem kapsamındaki kruvaziyer yolcuların satın alma davranışlarının demografik değişkenlere göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Kruvaziyer yolcuların satın alma nedenleri incelendiğinde, katılımcıların alınan ürünleri en çok oranda beğendikleri için satın aldıkları, daha sonra sırasıyla hediye amaçlı, fiyatların iyi olması ve acıkma/susama nedenleriyle satın alma işlemi gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Satın alma işlemi gerçekleştirmeyen katılımcılar ise bu durumun nedenlerini “bir ürüne ihtiyaç duyulmaması, vakitsizlik, ödeme sorunu ve sadece hatıra eşyası satın alınması” şeklinde belirtmişlerdir. Yolcuların liman alanındaki mağazalardaki satın almalarına ilişkin memnuniyet düzeyine göre yapılan analizler sonucunda ise demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu ve medeni halin etkili olmadığı saptanmış olup, katılımcı sayıları uygun olan örneklem grupları için yaşanan ülke ve milliyet değişkenlerinin memnuniyet düzeyine etkide bulunduğu belirlenmiştir.

 • ATLAY, D. (2003) Limanların Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • AVRAHAM, E. ve KETTER, E. (2008) Improving the Image of Cities, Countries, and Tourist Destinations Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Butterworth Heinemann, Oxford, UK.
 • BACKSTRÖM, K. (2013) Adventures, Auctions and Aspirations: Illuminating Shifts, Tensions and Contradictions in Consumers’ Leisure Shopping Experiences, The International Review of Retail Distribution and Consumer Research, Vol.23, No.1, pp. 65-86.
 • BRIDA, J., PULINA, M., RIANO, E., ZAPATA-AGUIRRE, S. (2012) Cruise Passengers’ Experience Embarking in a Caribbean Home Port: The Case Study of Cartagena de Indias, Ocean & Coastal Management, 55: 135-145.
 • CLIA (2011) 2011 CLIA Cruise Market Overview: Statistical Cruise Industry Data Through 2010. http://cruising.org/regulatory/clia-statistical-reports, Erişim Tarihi: 15.12.2013.
 • DAVIS, H.C. (1983) Regional Port Impact Studies: A Critique and Suggested Methodology, Transportation Journal, Vol. 23, No. 2, Penn State University Press, pp. 61-71.
 • DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2014) Kruvaziyer İstatistikleri. https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx Erişim Tarihi: 17.01.14
 • DİLBER, İ. (2007) Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, s. 205-220.
 • DOUGLAS, N. ve DOUGLAS, N. (2004) Cruise Ship Passenger Spending Patterns in Pacific Island Ports, International Journal of Tourisim Research, 6, pp. 251–261.
 • FORSTYH, P. ve DWYER, L. (1998) Economic Significance of Cruise Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 2, pp. 393-415.
 • ECC (2013) European Cruise Council 2012-2013 Report, Editor: Chris Ashcroft, Contributors: Peisley, T. McLaughlin, J. http://www.europeancruisecouncil.com/content/ECC%20Report%202012- 13.pdf, Erişim Tarihi: 26.11.2013.
 • ESER, S. (2006) Eastern Mediterranean Cruise Shipping and Marketing Strategies for Turkey. Dokuz Eylül University, School of Maritime Business and Management, Department of Maritime Business Administration. Izmir, Unpublished Diploma Project.
 • EUROPEAN CRUISE COUNCIL (2011) The Cruise Industry: A Leader in Europe’s Economic Recovery Edition Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, G.P. Wild (International) Limited and Business Research & Economic Advisors.
 • GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ (2014) Liman Kitabı http://www.globalports.com.tr/pdf/liman_kitabi.pdf Erişim Tarihi: 17.01.14
 • GÜNEŞ, M. (2013) Kruvaziyer Turizminde Dünya ve İzmir, Türkiye Kruvaziyer Platformu’nun Çalışmaları, İzmir Ticaret Odası Pusula Dergisi, Sayı: 2013/04, s. 1-5, http://www.izto.org.tr/e-oda/pusula-dergisi/pusula- 2013/2013-04.
 • GÜNLÜ, E., CERİT, A. G. , PIRNAR, İ., ORAL, E. Z., AKTAS, G., DOLOGH, G., BALTAZZİ, A. (2007) Izmir as an Emerging Destination in Cruise Tourism: An Analysis of Cruise Passengers’ Experiences and Perceptions, Conference on Cruise Shipping Opportunities and Challenges: Markets, Technologies and Local Development, Naples, 4-6 October 2007, Proceedings in CD.
 • HENTHORNE, L., GEORGE, B. P., SMITH, W.C. (2013) Risk Perception and Buying Behavior: An Examination of Some Relationships in the Context of Cruise Tourism in Jamaica, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 14, pp: 66–86.
 • HEUNG, S. ve CHENG, E. (2000) Assessing Tourists' Satisfaction with Shopping in the Hong Kong Special Administrative Region of China, Journal of Travel Research, 38: 396.
 • KAHN, R. F. (1931) The Relation of Home Investment to Unemployment, The Economic Journal, Vol. 41, No. 162 pp: 173-198.
 • KARAKAYALI, H. (1995) Makro Ekonomi, Bilgehan Yayınevi, İzmir.
 • KUŞADASI TİCARET ODASI (2013) Dünyada ve Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi ve Kuşadası Limanı, http://www.kuto.org.tr/img/ku/raporlar/10.pdf, Erişim Tarihi:05.12.2013.
 • LARSEN, S., WOLFF, K., MARNBURG, E., OGAARD, T. (2013) Belly Full, Purse Closed Cruise Line Passengers Expenditures, Tourism Management Perspectives, 6: 142-148.
 • MUCUK, İ. (2010) Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul. PARLAK, İ. (2008) Perceptions of Bazaar Retailers on Cruise Shipping Passengers: A Comparative Case Study For Istanbul and Izmir, Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management. Izmir, Unpublished Diploma Project.
 • REISINGER, Y. (2009) International Tourism Culture and Behavior, Butterworth Heinemann, Oxford, UK.
 • SEYİDOĞLU, H. (2003) Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • STEFANIDAKI, E. ve LEKAKOU, M. (2012) Generated Economic Impact on Cruise Destinations: The Piraeus Case, Cruise Tourism and Society. Eds.: Alexis Papathanassis, Tihomir Lukovic, Michael Vogel. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, (2014) https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kruvaziyer.aspx Erişim tarihi:18.01.2014.
 • TEYE, V.B. ve LECLERC, D.(1998) Product and Service Delivery Satisfaction Among North American Cruise Passengers, Tourism Management, Vol. 19, No. 2, pp. 153-160.
 • TIMOTHY, J. ve Butter, W. (1995) Cross-Border Shopping: A North American Perspective, Annals of Tourism Research, Vol. 22, No. 1, pp. 16- 34.
 • TUNCER, B., ATLAY IŞIK, D. (2013) Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi 19-22 Haziran 2013. Kafkas Üniversitesi, Kars.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Görkem Dikeç

Author: Yavuz Bayar

Author: Güldem Cerit

Dates

Publication Date: November 4, 2015

Bibtex @ { deudfd62810, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {71 - 99}, doi = {10.18613/deudfd.49627}, title = {Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Dikeç, Görkem and Bayar, Yavuz and Cerit, Güldem} }
APA Dikeç, G , Bayar, Y , Cerit, G . (2015). Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 71-99. DOI: 10.18613/deudfd.49627
MLA Dikeç, G , Bayar, Y , Cerit, G . "Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 71-99 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/4590/62810>
Chicago Dikeç, G , Bayar, Y , Cerit, G . "Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2015): 71-99
RIS TY - JOUR T1 - Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma AU - Görkem Dikeç , Yavuz Bayar , Güldem Cerit Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18613/deudfd.49627 DO - 10.18613/deudfd.49627 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 99 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.49627 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.49627 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma %A Görkem Dikeç , Yavuz Bayar , Güldem Cerit %T Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.49627 %U 10.18613/deudfd.49627
ISNAD Dikeç, Görkem , Bayar, Yavuz , Cerit, Güldem . "Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 / 2 (November 2015): 71-99. https://doi.org/10.18613/deudfd.49627
AMA Dikeç G , Bayar Y , Cerit G . Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 71-99.
Vancouver Dikeç G , Bayar Y , Cerit G . Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2015; 6(2): 99-71.