Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 21 2018-08-08

FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
FINANCIAL LITERACY: A CASE STUDY OF AGRI BUSINESS OWNER

Selami GÜNEY [1] , Halil TANYILDIZI [2]

107 318

Günümüzde ana akım iktisat anlayışı kapsamında şekillenen marjinalist davranışların rasyonelliği, bireylerin, fayda maksimizasyonu çerçevesinde bir takım finansal kararlar almasını gerektirmektedir. Bu kararlar verilirken kuşkusuz finansal bilgi ön plana çıkmaktadır. Kişilerin, doğru finansal araçlara yönelme anlamında, daha etkin karar verebilmeleri finansal bilginin hem mikro hem de makro anlamda önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, söz konusu finansal bilginin ölçülmesine yönelik olarak, Ağrı ilimizde faaliyet gösteren küçük işletmelere bir anket uygulanmıştır. Çalışmada 66 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Çalışma sonrasında katılımcıların temel düzeyde finansal okuryazar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

The rationality of marginalized behavior, which is shaped in the context of mainstream economics today, requires individuals to make a number of financial decisions within the frame work of maximizing utility. The ability of people to make more effective decisions in the sense of turning to the right financial instruments reveals the importance of financial information in both micro and macro sense. In this study, to measure the financial information, a questionnaire was applied to small businesses operating in the province of Ağrı. A sample of 66 people was used in the study. At the end of the study, the participants reached the main level of financial literacy.

 • Alkaya A.ve Yağlı İ. (2015). “Finansal Okuryazarlık- Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International SocialResearchCilt8, Sayı40, 585-599.
 • ACCA(Tescilli Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) Report (2014). “Financial education forent repreneurs: what next?”, http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-tp-fefe.pdf, Erişim Tarihi: 10.12.2017.
 • Ağır, H., Peker, O., Kar, M. (2009) “Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Cilt3, Sayı2,31-62.
 • Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell(2007), “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications For Financial Education”, Bussiness Economics, January 2007, 35-44.
 • Aslan Özgür ve Küçükaksoy İsmail, (2006) “Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 4, 12-28.
 • Burges, R., ve Pande, R. (2005). Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the Indian Social Banking Experiement, American Economic Review, 95, 780-795.
 • Dünya Bankası, Honohon, (2014),“Financial Inclusion”, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859.pdf, Erişim Tarihi: 04.12.2017.
 • FİNTÜRK (2017), http://ebulten.bddk.org.tr/finturk#
 • IMF (2016),http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C, Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Ncube, M. ve Senbet, L. W. (1997). Perspectives on Financial Regulationand Liberalisation in Africa Under Asimetric Information and Incentive Problems. Journal of African Economies, 6(1): 2988.
 • OECD (2017), “G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy In G20 Countries”, http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-INFE-report-adult-financial-literacy-in-G20-countries.pdf, Erişim Tarihi:14.12.2017.
 • TCMB(2014), “Finansal Eğitim Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik INFE Üst Düzey İlkeleri”, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e34f18f7-1ae1-4743-90df-d1974f81ffe4/OECD_INFE_USTDUZEY_ILKELERI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e34f18f7-1ae1-4743-90df-d1974f81ffe4, Erişim Tarihi: 14.12.2017.
 • TCMB (2011), “Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim”, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/3b95f7ac-a33f-467f-89c9-ffeaa012c4a1/finansal_egitim.pdf?MOD=AJPERES,Erişim Tarihi:23.12.2017.
 • TEB (2015), “Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi”, https://www.teb.com.tr/document/finansal-okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf,Erişim Tarihi: 05.12.2017.
 • TUİK (2010), http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=176.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Selami GÜNEY (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Halil TANYILDIZI
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 8, 2018

Bibtex @research article { econharran451260, journal = {Econharran}, issn = {2587-179X}, address = {Harran University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {GÜNEY, Selami and TANYILDIZI, Halil} }
APA GÜNEY, S , TANYILDIZI, H . (2018). FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Econharran, 2 (2), 1-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/econharran/issue/38815/451260
MLA GÜNEY, S , TANYILDIZI, H . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Econharran 2 (2018): 1-21 <http://dergipark.org.tr/econharran/issue/38815/451260>
Chicago GÜNEY, S , TANYILDIZI, H . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Econharran 2 (2018): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Selami GÜNEY , Halil TANYILDIZI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Econharran JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-179X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Econharran FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Selami GÜNEY , Halil TANYILDIZI %T FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Econharran %P 2587-179X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNEY, Selami , TANYILDIZI, Halil . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Econharran 2 / 2 (August 2018): 1-21.
AMA GÜNEY S , TANYILDIZI H . FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Econharran. 2018; 2(2): 1-21.
Vancouver GÜNEY S , TANYILDIZI H . FİNANSAL OKURYAZARLIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Econharran. 2018; 2(2): 21-1.