Year 2018, Volume 14, Issue 1, Pages 25 - 33 2018-04-01

Investigation of Direct and Indirect Effects of Factors Related to Dry Matter in Microalgae
Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi

Gökhan Tamer KAYAALP [1] , Melis ÇELİK GÜNEY [2] , Burcu AK [3] , Oya IŞIK [4]

104 183

Amount of dry matter are related directly or indirectly with chlorophyll a, optical density, light and temperature in Phaeodactylum tricornutum cultures. In this study, path analysis was used to determine which is important for the factors associated with the amount of dry matter. Optical density, chlorophyll a, temperature and light intensity were factors included in analysis. It was occured a control group with a 20% vaccination rate and a 50% nitrogen (N) reduced group were constituted. At the end of the study, the highest direct effect on the amount of dry matter in the control group was optical density. The light intensity was determinated as the highest indirect effect. The relationship between the amount of dry matter with optical density and chlorophyll a was found statistically significant. Path coefficient was determinated greater than 1 in the 50% nitrogen reduced medium. Other variables were observed to have low direct and indirect effects.

Lipid üretimi ile bilinen mikroalg Phaeodactylum tricornutum kültürlerinde kuru madde miktarını etkileyen ışık ve sıcaklık faktörlerinin yanında klorofil a ve optik yoğunluk analiz ve ölçümleri ürün verimliliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Bu çalışmada, kuru maddeyi miktarı ile ilişkili faktörlerden önemli olanı belirlemek için path analizi kullanılmıştır. Analize dahil edilen faktörler optik yoğunluk, klorofil a, sıcaklık ve ışık şiddetidir. Phaeodactylum tricornutum, en uygun besi ortamında kontrol grubu olarak ve ortamdan %50 azot (N) eksiltildiği besi ortamında fotobiyoreaktörlerde kültüre alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, kontrol grubunda kuru madde miktarı tahmininde en yüksek doğrudan etkiye sahip faktör optik yoğunluk, en yüksek dolaylı etkiye sahip faktör ise ışık şiddeti olarak bulunmuştur. %50 oranında azot eksiltilen ortamda ise birden büyük path katsayısı bulunmuştur. Sıcaklık ve klorofil a değişkenlerinin ise doğrudan ve dolaylı etkilerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

 • Acièn Fernàndez, F.G., Hall, D.O., Cañizares Guerrero, E., Krishna Rao, K., Molina Grima, E. (2003). Outdoor production of phaeodactylum tricornutum biomass in a helical reactor. Journall of Biotechnology, 103 : 137-152.
 • Ak, B. (2013). Azot eksikliğine bağlı stresin, fotobiyoreaktörde kültüre alınan phaeodactylum tricornutum'un (bacillariophyceae) lipid miktarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Becker, E.W. (1994). Microalgae biotechnology and microbiology. Cambridge Univerity Press, Cambridge.
 • Boussiba, S., Fan, L., Vonshak, A. (1992). Enchancement and determination of astaxanthin accumulation in green alga h.pluvialis. Methods İn Enzymology, 213: 386-391.
 • Daşdağ, M.M., Çelik, M.Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Çelik, H.C. (2006). Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır?. IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Eylül 2006, Zonguldak.
 • Düzgüneş, O., Eliçin, A., Akman, N. (1976). Hayvan ıslahı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 98, Ders Kitabı: 3, Ankara. Kaşıkçı, D. (2000). Path katsayısı, kısmi regresyon katsayısı ve korelasyon katsayılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Li, C.C. (1975). Path analysis – a primer. The Boxwood Press, Pacific Grove, California, USA.
 • Madenci, P. (2012). Farklı ışık şiddetlerinin phaeodactylum tricornutum (bohlin, 1897) ve Dunaliella Tertiolecta (Butcher, 1959) türlerinin büyümesi üzerine etkileri. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Mendeş, M., Karabayır, A., Pala, A. (2005). Path analysis of the relationships between various body measures and live weight of american bronze turkeys under three different lighting programs. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2), 184-188.
 • Oktay, E., Akıncı, M.M., Karaaslan, A. (2012). Yol analizi yardımıyla dersler arasındaki etkileşimin araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde okutulan dersler üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26: 67-83.
 • Öztürk, İ. (2014). Hayvansal üretim verilerinde çoklu bağlantı probleminin yanlı regresyon yöntemi ile çözümlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17(3), 1-12.
 • Parsons, T.R., Strickland, J.D.H. (1963). Discussion of spectrophotometric determination of marine plant pigments with revised equations for ascertaining chlorophylss and carotenoids. Journal of Marine Research, 21 (3), 115-163.
 • Sıralı, R., Kayaalp, G.T. (1995). Trakya Bölgesi arılarının bal verim özelliği ve bu özelliği etkileyen bazı faktörlerin path analizi yöntemi ile saptanması. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (2), 211-217.
 • Webster, A. (1995). Applide statistics for business and economics. Page: 683-684.
 • Wright, S. (1921). Correlation and causation. Journal of Agricultural Research, 20 (7), 557-585.
Primary Language tr
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan Tamer KAYAALP
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Melis ÇELİK GÜNEY
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Burcu AK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Oya IŞIK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @other { egirdir309579, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {25 - 33}, doi = {10.22392/egirdir.309579}, title = {Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KAYAALP, Gökhan Tamer and ÇELİK GÜNEY, Melis and AK, Burcu and IŞIK, Oya} }
APA KAYAALP, G , ÇELİK GÜNEY, M , AK, B , IŞIK, O . (2018). Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14 (1), 25-33. DOI: 10.22392/egirdir.309579
MLA KAYAALP, G , ÇELİK GÜNEY, M , AK, B , IŞIK, O . "Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 25-33 <http://dergipark.org.tr/egirdir/issue/33306/309579>
Chicago KAYAALP, G , ÇELİK GÜNEY, M , AK, B , IŞIK, O . "Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi AU - Gökhan Tamer KAYAALP , Melis ÇELİK GÜNEY , Burcu AK , Oya IŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22392/egirdir.309579 DO - 10.22392/egirdir.309579 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.309579 UR - https://doi.org/10.22392/egirdir.309579 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty (SDU-JEFF) Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi %A Gökhan Tamer KAYAALP , Melis ÇELİK GÜNEY , Burcu AK , Oya IŞIK %T Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 14 %N 1 %R doi: 10.22392/egirdir.309579 %U 10.22392/egirdir.309579
ISNAD KAYAALP, Gökhan Tamer , ÇELİK GÜNEY, Melis , AK, Burcu , IŞIK, Oya . "Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 / 1 (April 2018): 25-33. https://doi.org/10.22392/egirdir.309579