Year 2018, Volume 14, Issue 1, Pages 1 - 8 2018-06-01

Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi
Variation of Digestive Enzyme Activities Depending on Season, Size and Sex of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) from Lake Eğirdir

Esra ACAR [1] , Seval BAHADIR KOCA [2] , Mehmet NAZ [3] , Özgür KOŞKAN [4] , İlter İLHAN [5]

167 226

Bu çalışma, Eğirdir Gölü’nde yaşayan Astacus leptodactylus türünde mide sindirim enzim aktiviteleri üzerine (proteaz α-amilaz ve lipaz) mevsim ve eşeyin etkisini araştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaçla kerevitler 1 yılda 4 mevsim olarak Eğirdir Gölü’nden avlandı. İlkbahar mevsiminde, kerevitlerin pinterlere girmemesi nedeniyle örnekleme yapılamadı. Bu nedenle, sonuçlar üç mevsim (sonbahar, kış, yaz) ve eşeyler üzerinden faktöriyel düzeyinde varyans analizi ile değerlendirildi. Bulgular, eşey ve mevsim faktörlerinin kerevitlerin midesindeki proteaz ve lipaz aktivitesini önemli düzeyde etkilediğini (p<0,05), α-amilaz aktivitesinde ise istatistiksel olarak önemli düzeyde etkili olmadığını gösterdi (p>0,05). Bulgular ayrıca, kerevitlerin, proteaz enzim aktivitesinin sonbahar ve kışın, lipaz enzim aktivitesinin ise kışın eşeyler arası önemli değişim gösterdiğini ortaya çıkardı (p<0,05). Bununla birlikte, proteaz enzimin en yüksek aktiviteyi (524,73 U/mg protein) sonbahar mevsiminde dişilerde, lipaz enzimin (0,022 U/mg protein) ise kışın erkek bireylerde olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç olarak, bu çalışma araştırılan enzimlerin varlığı ve değişkenliğinin belirlenmesiyle, bu türün geniş besin çeşitliliğine ve sindirme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

This study was conducted to search the effect of sex and season on digestive enzyme activities ( protease, α-amylase, lipase) in Astacus leptodactylus species that lives in Egirdir Lake.The freshwater crayfish were caught as four seasons in a year from Egirdir Lake. The sampling was not possible for crayfish since they were not entered into trap in spring season. Therefore, the results were evaluated over three season and sex by factorial variance analysis. The results showed that sex and season affected to protease and lipase activities (p<0,05), whereas they did not affect statistically α-amylase activity in crayfish stomach (p>0.05). Results also indicated that protease enzyme activity in crayfish showed significant changes in autumn and winter while lipase enzyme activity showed changes in winter between sexs (p<0.05). However, the highest protease enzyme activity (524.73 U/mg protein) was determined in female in autumn while the highest lipase enzyme activity (0.022 U/mg protein) was observed in male in winter (p<0.05). It can be concluded that this species feed on variety of foods and has ability of digestion of these food after identification of variability of enzymes in this species.

 • Acar Kurt, E. (2016). Tatlısu İstakozu (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun sindirim enzim aktivitelerinin mevsimsel değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Ackefors, H. (2000). Freshwater crayfish farming technology in the 1990s: a European and global perspective. Fish and Fisheries, 1(4), 337-359.
 • Adebayo-Tayo, B.C., Onilude, A.A. & Etuk, F.I. (2011). Studies on microbiological, proximate mineral and heavy metal composition of freshwater snails from Niger Delta Creek in Nigeria. AU J.T. 14(4), 290-298. Technical Report 290
 • Alpbaz, A. (1993). Kabuklu ve Eklembacaklı Yetiştiriciliği. I. Baskı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları., İzmir. Anonim. (2016). III. Water, mineral and protein content and productıvity of aquatic plants (Contd.). http://www.fao.org/docrep/003/X6862E/X6862E04.htm. Erişim Tarihi: 31.10.2016
 • Bilgin, Ş., İzci L, Günlü A. & Bolat Y. (2008). Eğirdir gölü’ndeki tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823)’nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 63-68.
 • Bolat, Y. (2001). Eğirdir Gölü Hoyran bölgesi tatlısu istakozları (Astacus leptodactylus Esch., 1823)’nın populasyon büyüklüğünün tahmini. Doktora Tezi, MY, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Coccia, E., Varricchio, E. & Paolucci, M. (2011). Digestive enzymes in the crayfish Cherax albidus: polymorphism and partial characterization. International Journal of Zoology Article ID 310371, doi:10.1155/2011/310371.
 • D’agaro, E., Renaı, B. & Gherardı, F. (2004). Evaluatıon of the amerıcan waterweed (Elodea Canadensıs Mıchaux.) as supplemental food for the noble crayfısh, Astacus astacus. Bull. Fr. Pêche Piscic. 372-373, 439-445
 • Figueiredo, M.S.R.B., Kricker J.A. & Anderson A.J. (2001). Dıgestıve enzyme actıvıtıes in the alımentary tract of redclawcrayfısh, Cherax quadrıcarınatus (Decapoda: Parastacıdae). Journal of Crustacean iıology, 21(2), 334–344.
 • Figueiredo, M.S.R.B. & Anderson, A.J. (2009). Digestive enzyme spectra in crustacean decapods (Paleomonidae, Portunidae and Penaeidae) eding in the natural habitat. Aquaculture Research, 40(3), 282-291.
 • Harlıoğlu, M.M. & Aksu, Ö. (2002). Astacus leptodactylus’un barınak kullanımında eşeyin, birey büyüklüğünün ve barınak büyüklüğünün önemi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19,(3-4), 311-317.
 • Harlıoğlu, M.M. & Mişe, S.Y. (2007). Yabancı tatlı su istakoz türlerinin türkiye’ye stoklanmasının meydana getirebileceği muhtemel sonuçlar, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(1-2), 213-218.
 • Johnston, D., Ritar A., Thomas C. & Jeffs A. (2004). Digestive enzyme profiles of spiny lobster Jasus edwardsii phyllosoma larvae. Marıne Ecology Progress Serıes.
 • Kolkovskı, S. (1995). The mechanism of action of live food on utilization of microdiets in gilthead seabream Sparus aurata larvae. Ph.D.Thesis. The Hebrew University, Jerusalem,120.
 • Köksal, G. (1988). Astacus leptodactylus in europe. D.M. Holdich and R.S. Lowery (Eds.), Freshwater Crayfish. Biology, Management and Exploitation. Croom Helm, London: 365-400.
 • Moyano, F.J., Diaz, M., Alarcon, F.J. & Sarasquete, M.C. (1996). Characterization of digestive enzyme activity during larval development of githead seabream (Sparus aurata). Fish Physiol Biochem, 15,121-130
 • Metais, P. & Bieth, J. (1968). Determination de l’a-amylase par une microtechnique. Ann. Biol. Clin. 26, 133–142.
 • Nalepa,T.F., Cavaletto, J.F., Ford, M., Gordon, W.M. & Wimmer, M. (1993). Seasonal and annual variation in weight and biochemical content of the zebra mussel, Dreissena polymorpha, in Lake St. Clair. J. Great Lakes Res. 19(3), 541-552.
 • New, M.B. (1976). A Review of dietary studies with shrimp and prawns. Aquaculture 9,101–144.
 • Pavasovic, A., Anderson A.J., Mather P.B. & Richardson N.A. (2007). Influenza of dietary protein on digestive enzyme activity, growth and tail muscle composition in red claw crayfish, Cherax quadricarinatus (Von Martens). Aquaculture Research, 38, 644-652.
 • Reynolds, J. & Souty-Grosset, C. (2011). Management of freshwater biodiversity: Crayfish as bioindicators. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sacristán, H.J., Héctor N.S. & Laura S.L.G. (2014). Effect of attractant stimuli, starvation period and food availability on digestive enzymes in the redclaw crayfish Cherax quadricarinatus (Parastacidae). Aquatic Biol., 23,87-99.
 • Uysal, Ş. (2011). Eğiridir Gölü kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) popülasyonun beslenme özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Walter, H.E. (1984). Proteinases: methods with haemoglobin, casein and azocoll as substrates. In: Bergmeyer HU (Ed) Methods of Enzymatic Analysis, 5. Verlag Chemie, Weinheim, p 270–277
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra ACAR
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7507-3816
Author: Seval BAHADIR KOCA (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet NAZ

Author: Özgür KOŞKAN

Author: İlter İLHAN

Bibtex @other { egirdir370760, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1 - 8}, doi = {10.22392/egirdir.370760}, title = {Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi}, key = {cite}, author = {ACAR, Esra and BAHADIR KOCA, Seval and NAZ, Mehmet and KOŞKAN, Özgür and İLHAN, İlter} }
APA ACAR, E , BAHADIR KOCA, S , NAZ, M , KOŞKAN, Ö , İLHAN, İ . (2018). Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-8. DOI: 10.22392/egirdir.370760
MLA ACAR, E , BAHADIR KOCA, S , NAZ, M , KOŞKAN, Ö , İLHAN, İ . "Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1-8 <http://dergipark.org.tr/egirdir/issue/33306/370760>
Chicago ACAR, E , BAHADIR KOCA, S , NAZ, M , KOŞKAN, Ö , İLHAN, İ . "Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi AU - Esra ACAR , Seval BAHADIR KOCA , Mehmet NAZ , Özgür KOŞKAN , İlter İLHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22392/egirdir.370760 DO - 10.22392/egirdir.370760 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.370760 UR - https://doi.org/10.22392/egirdir.370760 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty (SDU-JEFF) Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi %A Esra ACAR , Seval BAHADIR KOCA , Mehmet NAZ , Özgür KOŞKAN , İlter İLHAN %T Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 14 %N 1 %R doi: 10.22392/egirdir.370760 %U 10.22392/egirdir.370760
ISNAD ACAR, Esra , BAHADIR KOCA, Seval , NAZ, Mehmet , KOŞKAN, Özgür , İLHAN, İlter . "Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 / 1 (June 2018): 1-8. https://doi.org/10.22392/egirdir.370760