PDF EndNote BibTex RIS Cite

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2014, Issue 40, 0 - 0, 01.01.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bu yöntemle ilk okuma yazma öğretimi yapan ilköğretim 1.sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Türkiyenin çeşitli illerinden (İstanbul, Karabük, Zonguldak, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Osmaniye, Konya, Gaziantep) on iki öğretmen ile gerçekleştirilmiş ve nitel olarak desenlenmiştir. Veriler 18 yarı yapılandırılmış sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin bilgisayar destekli ilk okuma yazma öğretimi için projeksiyon cihazının gerekliliğine inandıkları, bilgisayardan en çok çalışma kağıtları, sunu, video hazırlamada ve temin etmede, çizgifilm, film, okuma yazma animasyonları izlettirmede, şarkı dinlettirmede yararlandıklarını, en çok word, excel, flash, pwp, wmp programlarını tercih ettiklerini, alandaki yazılımları yetersiz bulduklarını, ilk okuma yazmanın hemen her aşamasında bilgisayar kullandıklarını ve genellikle en çok sesi hissetme aşamasında yarar gördüklerini ifade etmişlerdir. Ek olarak ilkokuma yazma öğretiminde bilgisayar desteğinin yararlarına ve sınırlılıklarına ilişkin görüşlerini belirtmişlerdir. Öğretmenler konuyla ilgili önemli öneriler getirerek konuyu aydınlatmışlardır.

AN ANALYSIS OF THE TEACHERS OPINIONS ON COMPUTER SUPPORTED FIRST READING WRITING INSTRUCTION

Year 2014, Issue 40, 0 - 0, 01.01.2014

Abstract

The aim of the study was to observe what the 1st grade elementary teachers who were using this method for first reading writing, opinions were for computer supported first reading writing instruction. The research was formed in 2006-2007 education year with twelve primary teachers who had a duty on primary schools in varied cities (Istanbul, Karabuk, Zonguldak, Kahramanmaras, Gumushane, Osmaniye, Konya, Gaziantep) of Turkey. Datas were collected with interview form which was consisted of 18 semi structured questions and were analyzed with content analysis. According to findings, teachers have believes that projector is a need for first reading writing activities. In this activities they benefited from computer for preparing and getting worksheets, presentations and videos; watching cartoon, film and first reading writing animations; listening songs. In addition they prefered word, Excel, flash, pwp and wmp programs. They thought that softwares for this field are deficient. They told that they use computer in every process of the first reading writing activities and the process that they most benefit from computer was sensation of sound. Teacher stated the benefits, limitations and proposals for the use of computer in first reading writing.

Details

Other ID JA86PV24KN
Journal Section Research Article
Authors

Hanife Gülhan ORHAN KARSAK This is me

Publication Date January 1, 2014
Submission Date January 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Issue 40

Cite

APA Orhan Karsak, H. G. (2014). BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (40) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/abuhsbd/issue/32926/365761