Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The determination of Water Quality in Balaban Lake (West Anatolia of Turkey)with Trophic State Indices

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 350 - 360, 01.09.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.820775

Abstract

In this study, which was carried out between October 2019- August 2020, totally five stations were chosen from the research area. Water samples (for the analysis of total phosphorus and chlorophyll-a) were taken seasonally and also Secchi disc depth and chlorophyll-a were measured from these stations. Carlson’s Trophic State Index, OECD criteria and value range of the Turkish Water Quality Regulation were used for the determination of the trophic status of the study area. According to obtained data, the studied area of Balaban Lake has mesotrophic character according to chlorophyll a, total phosphorus, and Secchi disc depth. At the end of the study, it was determined that the Balaban Lake was at the mesotrophic level according to the Carlson trophic status index, the average±1SD interval of the OECD criteria, and Turkish Water Quality Regulation.

References

 • Aksungur, N., & Firidin, Ş. (2008). Su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirlik. Yunus Araştırma Bülteni, 8-11s.
 • Akyüz, D.E. (2012). Trofik durum indeksi ile anahtar sınırlayıcı parametrelerin değerlendirilmesi: Taihu gölü örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 194-201.
 • Anonymous (2016). Turkish Surface Water Quality Regulation, Official Newspaper No. 29797, 10 August 2016, Ankara.
 • Carlson, R.E. (1977). A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, (22), 361-369.
 • Carlson, R.E., & Simpson. J. (1996). A coordinator’s guide to volunteer lake monitoring methods, North American Lake Management Society, 96 pp.
 • Cüce, H., Kalıpcı, E., Taş, B., & Yılmaz, M. (2020). Evaluation of the Impacts on Water Quality from Meteorological Changes Due to Differences in Altitude by GIS: A Comparison for Two Morphologically Different Lakes. The Black Sea Journal of Sciences, 10(1), 1-26.
 • Dodds, W. K. (2002). Freshwater Ecology: Concepts and environmental applications. San Diego, CA: Academic Press.
 • Erk’akan, F.G., & Bayrak, M. (1992). Eğirdir Gölü stok tespiti. TÜBİTAK DEBÇAĞ 97/G 143 s.
 • Goldman, C. R., & Horne, A. J. (1983). Limnology. McGraw-Hill Book Co., New York, 464 p.
 • Güler, Ç., & Çobanoğlu, Z. (1997). Pestisitler, 1. Baskı, İlköz Matbaası, Ankara, 173 s.
 • Gündoğdu, V., Elele, M., Akgün, G., & Piyancı, O. (2007). Su havzalarında yönetim planlaması, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildirisi, İzmir.
 • Güneş, K., Dönertaş, S.A., Metin, E., Şenduran, C., Dikerler, T., Arlı, Ö., Olgun, A., Aktaş, Ö., Aydöner, C., Özdemir, Ö., Ayaz, S., Tüfekçi, H., Tüfekçi, V., Atabay, H., Mantıkçı, A.M., İnal, Ö., Kara, E., Konya, Y., Sapmaz, K., Çelik, S., Enginsoy, G., Yakupoğlu, G., & Çelemen, M. (2011). İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan Eğirdir gölü havza koruma planı ve özel hüküm belirlenmesi projesi. Proje Sonuç Raporu. Proje no:5098116. TÜBİTAK-MAM, Gebze, Kocaeli, 400 s.
 • Henderson-Sellers, B., & Markland, H.R. (1987). Decaying Lakes: The origins and control of cultural eutrofication. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Jarosiewicz, A., Ficek, D., & Zapadka, T. (2011). Eutrophication parameters and Carlson-type trophic state indices in selected Pomeranian lakes. Limnological Review, 11(1), 15–23.
 • Küçükyilmaz, M., Uslu, G., Birici, N., Örnekçi, N. G., Yildiz, N., & Şeker, T. (2010). Karakaya Baraj Gölü su kalitesinin incelenmesi. “International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium” 26-28 Konya/Turkey.
 • Lurling, M., & Tolman, Y. (2014). Beating the blues: Is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? Water Research, 66, 361-373.
 • Maraşlıoğlu, F., (2007). An investigation on the phytoplankton of Yedikır Dam Lake (Amasya–Turkey) and it’s seasonal variation (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs Unıversity The Institute of Science, PhD Thesis, Samsun.
 • OECD (1982). Eutrophication of waters. monitoring, assessment and control. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development, 154 pp.
 • Özbay, Ö., Göksu, M.Z.L., & Alp, M.T. (2011). Bir akarsu ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) en düşük ve en yüksek akım dönemlerinde bazı fizikokimyasal parametrelerin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23 (1), 31-39.
 • Ryding, S.O., & Rast, W. (1989). The control of eutrophication of lakes and reservoirs (Manual The Biosphere Series 1). The Parthenon Publishing Group, New Jersey.
 • Schindler, D.W., Hecky, R.E., Findlay, D.L., Stainton, M.P., Parker, B.R., Paterson, M.J., Beaty, K.G., Lyng, M., & Kasian, S.E.M. (2008). Eutrophication of lakes cannot be controlled by reducing nitrogen input: Results of a 37-year whole-ecosystem experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 11254-11258.
 • Schindler, D.W. (2012). The dilemma of controlling cultural eutrophication of lakes. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 279, 4322-4333.
 • Sömek, H., & Ustaoğlu, M.R. (2016). Yaz aylarında Batı Anadolu’nun bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 121-128.
 • Şen, B., & Koçer, M.A.T. (2003). Su kalitesi izleme. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. pp.567-572.
 • Tanyolaç, J. (2000). Limnoloji ders kitabı. Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara, 294 s.
 • Taş, B. (2003). An investigation on the phytoplankton and it’s seasonal variation of Derbent reservoir (Bafra, Samsun-Türkiye) (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs Unıversity The Institute of Science, PhD Thesis, Samsun.
 • Taş, B., Tepe, Y., Ustaoğlu, F., & Alptekin, S. (2019). Benthic algal diversity and water quality evaluation by biological approach of Turnasuyu Creek, NE Turkey. Desalination and Water Treatment, 155, 402-415.
 • Tepe, R., Karakaya, G., Şahin, A.G., Sesli, A., Küçükyılmaz, M., & Aksağan, A. (2018). Karkamış Baraj Gölü trofik durumu. International Journal of Innovative Engineering Applications, 2(1), 1-3.
 • Wetzel, R.G. (2001). Limnology. Lake and River Ecosystems. 3rd. Ed. Academic Press, San Diego.
 • Varol, M. (2013). Batman Baraj Gölü’nün trofik durumunun belirlenmesi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 51-59.
 • Yağcı, M.A., Alp, A., Akın, Ş., Yağcı, A., Bilgin, F., Atay, R., Dölcü, B., Uysal, R., Cesur, M., Bostan, H., & Yeğen, V. (2013). Eğirdir Gölü’ne atılan gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) besin zincirindeki etkileri. Tagem Haysüd Projesi, Isparta, 332 s.
 • Zeybek, M., Kalyoncu, H., & Ertan, Ö.O. (2012). Eğirdir ve Kovada göllerini bağlayan Kovada Kanalı ile göllerin kanala yakın bölümünde trofik durumun belirlenmesi, Ege Journal Fish Aquatic Sciences, 29(3), 137-141.

Balaban Gölü (Türkiye'nin Batı Anadolu Bölgesi) Su Kalitesinin Trofik Durum İndeksleriyle Belirlenmesi

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 350 - 360, 01.09.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.820775

Abstract

Ekim 2019-Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada toplam beş istasyon seçilmiştir. Bu istasyonlardan mevsimlik peryotlarla su örnekleri alınarak toplam fosfor analizleri yapılmış, ayrıca klorofil a ve seki diski derinliği ölçülmüştür. Çalışma alanının trofik statüsünün belirlenmesi için Carlson Trofik Durum İndeksi, OECD kriteri ve Türkiye Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği değer aralıkları kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, Balaban Gölü’nün çalışılan bölgesi klorofil a, toplam fosfor ve seki diski derinliğine göre mezotrof karakterdedir. Çalışma sonucunda BalabanGölü’nün Carlson trofik durum indeksi, OECD ve Türkiye Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği ortalama ±1SD değer aralığına göre mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Aksungur, N., & Firidin, Ş. (2008). Su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirlik. Yunus Araştırma Bülteni, 8-11s.
 • Akyüz, D.E. (2012). Trofik durum indeksi ile anahtar sınırlayıcı parametrelerin değerlendirilmesi: Taihu gölü örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 194-201.
 • Anonymous (2016). Turkish Surface Water Quality Regulation, Official Newspaper No. 29797, 10 August 2016, Ankara.
 • Carlson, R.E. (1977). A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, (22), 361-369.
 • Carlson, R.E., & Simpson. J. (1996). A coordinator’s guide to volunteer lake monitoring methods, North American Lake Management Society, 96 pp.
 • Cüce, H., Kalıpcı, E., Taş, B., & Yılmaz, M. (2020). Evaluation of the Impacts on Water Quality from Meteorological Changes Due to Differences in Altitude by GIS: A Comparison for Two Morphologically Different Lakes. The Black Sea Journal of Sciences, 10(1), 1-26.
 • Dodds, W. K. (2002). Freshwater Ecology: Concepts and environmental applications. San Diego, CA: Academic Press.
 • Erk’akan, F.G., & Bayrak, M. (1992). Eğirdir Gölü stok tespiti. TÜBİTAK DEBÇAĞ 97/G 143 s.
 • Goldman, C. R., & Horne, A. J. (1983). Limnology. McGraw-Hill Book Co., New York, 464 p.
 • Güler, Ç., & Çobanoğlu, Z. (1997). Pestisitler, 1. Baskı, İlköz Matbaası, Ankara, 173 s.
 • Gündoğdu, V., Elele, M., Akgün, G., & Piyancı, O. (2007). Su havzalarında yönetim planlaması, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildirisi, İzmir.
 • Güneş, K., Dönertaş, S.A., Metin, E., Şenduran, C., Dikerler, T., Arlı, Ö., Olgun, A., Aktaş, Ö., Aydöner, C., Özdemir, Ö., Ayaz, S., Tüfekçi, H., Tüfekçi, V., Atabay, H., Mantıkçı, A.M., İnal, Ö., Kara, E., Konya, Y., Sapmaz, K., Çelik, S., Enginsoy, G., Yakupoğlu, G., & Çelemen, M. (2011). İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan Eğirdir gölü havza koruma planı ve özel hüküm belirlenmesi projesi. Proje Sonuç Raporu. Proje no:5098116. TÜBİTAK-MAM, Gebze, Kocaeli, 400 s.
 • Henderson-Sellers, B., & Markland, H.R. (1987). Decaying Lakes: The origins and control of cultural eutrofication. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Jarosiewicz, A., Ficek, D., & Zapadka, T. (2011). Eutrophication parameters and Carlson-type trophic state indices in selected Pomeranian lakes. Limnological Review, 11(1), 15–23.
 • Küçükyilmaz, M., Uslu, G., Birici, N., Örnekçi, N. G., Yildiz, N., & Şeker, T. (2010). Karakaya Baraj Gölü su kalitesinin incelenmesi. “International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium” 26-28 Konya/Turkey.
 • Lurling, M., & Tolman, Y. (2014). Beating the blues: Is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound? Water Research, 66, 361-373.
 • Maraşlıoğlu, F., (2007). An investigation on the phytoplankton of Yedikır Dam Lake (Amasya–Turkey) and it’s seasonal variation (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs Unıversity The Institute of Science, PhD Thesis, Samsun.
 • OECD (1982). Eutrophication of waters. monitoring, assessment and control. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development, 154 pp.
 • Özbay, Ö., Göksu, M.Z.L., & Alp, M.T. (2011). Bir akarsu ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) en düşük ve en yüksek akım dönemlerinde bazı fizikokimyasal parametrelerin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23 (1), 31-39.
 • Ryding, S.O., & Rast, W. (1989). The control of eutrophication of lakes and reservoirs (Manual The Biosphere Series 1). The Parthenon Publishing Group, New Jersey.
 • Schindler, D.W., Hecky, R.E., Findlay, D.L., Stainton, M.P., Parker, B.R., Paterson, M.J., Beaty, K.G., Lyng, M., & Kasian, S.E.M. (2008). Eutrophication of lakes cannot be controlled by reducing nitrogen input: Results of a 37-year whole-ecosystem experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 11254-11258.
 • Schindler, D.W. (2012). The dilemma of controlling cultural eutrophication of lakes. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 279, 4322-4333.
 • Sömek, H., & Ustaoğlu, M.R. (2016). Yaz aylarında Batı Anadolu’nun bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 121-128.
 • Şen, B., & Koçer, M.A.T. (2003). Su kalitesi izleme. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. pp.567-572.
 • Tanyolaç, J. (2000). Limnoloji ders kitabı. Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara, 294 s.
 • Taş, B. (2003). An investigation on the phytoplankton and it’s seasonal variation of Derbent reservoir (Bafra, Samsun-Türkiye) (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs Unıversity The Institute of Science, PhD Thesis, Samsun.
 • Taş, B., Tepe, Y., Ustaoğlu, F., & Alptekin, S. (2019). Benthic algal diversity and water quality evaluation by biological approach of Turnasuyu Creek, NE Turkey. Desalination and Water Treatment, 155, 402-415.
 • Tepe, R., Karakaya, G., Şahin, A.G., Sesli, A., Küçükyılmaz, M., & Aksağan, A. (2018). Karkamış Baraj Gölü trofik durumu. International Journal of Innovative Engineering Applications, 2(1), 1-3.
 • Wetzel, R.G. (2001). Limnology. Lake and River Ecosystems. 3rd. Ed. Academic Press, San Diego.
 • Varol, M. (2013). Batman Baraj Gölü’nün trofik durumunun belirlenmesi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 51-59.
 • Yağcı, M.A., Alp, A., Akın, Ş., Yağcı, A., Bilgin, F., Atay, R., Dölcü, B., Uysal, R., Cesur, M., Bostan, H., & Yeğen, V. (2013). Eğirdir Gölü’ne atılan gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) besin zincirindeki etkileri. Tagem Haysüd Projesi, Isparta, 332 s.
 • Zeybek, M., Kalyoncu, H., & Ertan, Ö.O. (2012). Eğirdir ve Kovada göllerini bağlayan Kovada Kanalı ile göllerin kanala yakın bölümünde trofik durumun belirlenmesi, Ege Journal Fish Aquatic Sciences, 29(3), 137-141.

Details

Primary Language English
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Alperen ERTAŞ (Primary Author)
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF BIOLOGY
0000-0001-8510-6100
Türkiye


Tuğba BOZ
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5491-4367
Türkiye


İnci TÜNEY KIZILKAYA
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0293-6964
Türkiye

Supporting Institution Ege Üniversitesi
Project Number 21348
Thanks This research was supported by Unit of Scientific Research Projects (BAP) at Ege University (Project no: 21348).
Publication Date September 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Ertaş, A. , Boz, T. & Tüney Kızılkaya, İ. (2021). The determination of Water Quality in Balaban Lake (West Anatolia of Turkey)with Trophic State Indices . Acta Aquatica Turcica , 17 (3) , 350-360 . DOI: 10.22392/actaquatr.820775