Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fisheries and Biological Aspects of Dusky Shark Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) in Muncar Fishing Port, Banyuwangi, Indonesia

Year 2021, Volume 17, Issue 4, 463 - 473, 01.12.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.812389

Abstract

The high of catching intensity or overfishing of dusky whaler shark, Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818), has threatened its sustainability. Even though fisheries and biological aspects of C. obscurus are important as a basic assessment for making regulation of shark fisheries management. However, those studies never been reported in Indonesia. The aim of this study is to identify the number of catches and biological aspects of C. obscurus. This study was conducted from January to March 2018 at Fishery Port Technical Implementation Unit (FP-TIU) Muncar, Banyuwangi, Indonesia. 54 C. obscurus individuals were obtained using random sampling survey method. Here, we found that the number of C. obscurus landed in 2018 was higher compared to 2014 and 2017. The shark length ranged from 172 to 394 cm. Percentages of male and female adults of C. obscurus were 22.22 and 46.30%, respectively. Whilst in the juveniles were 20.37% males and 11.11% females. The maturity rate based on clasper length, male landed sharks was 82.61% classified within full calcification and 17.39% non-full calcification level. The sex ratio of C. obscurus sharks that are landed was 1:1.34 (M: F).

References

  • Bhagawati, D., Nurani, T., & Abulias, M.N. (2017). Species, performance and sex ratio of shark landed in Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Jurnal Iktiologi Indonesia, 17, 185-200. Caesar, H., Ulfah, M., Miswar, E., Yuneni, R.R. (2019). Biological aspects and the status of shark conservation at the Muncar fishing port, Banyuwangi

Muncar Balıkçı Limanı, Banyuwangi, Endonezya'daki Gölgeli Köpek Balığının Carcharhinus obscurus'un (Lesueur, 1818) Biyolojik Özellikleri ve Balıkçılık Açısından Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 17, Issue 4, 463 - 473, 01.12.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.812389

Abstract

Gölgeli köpekbalığı Carcharhinus obscurus'un (Lesueur, 1818) yüksek yakalama yoğunluğu veya aşırı avlanması, sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. C. obscurus'un balıkçılık ve biyolojik yönlerinin bilinmesi, köpek balığı balıkçılığı yönetiminin düzenlenmesinde temel teşkil etmektedir. Ancak, bu çalışmalar şimdiye kadar Endonezya'da hiç rapor edilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, C. obscurus'un avlanma sayısını ve biyolojik yönlerini belirlemektir. Bu çalışma Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında Endonezya, Banyuwangi, Muncar'da Balıkçılık Limanı Teknik Uygulama Birimi (FP-TIU) gerçekleştirilmiştir. Rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 54 C. obscurus bireyi elde edilmiştir. 2018 yılında C. obscurus sayısının 2014 ve 2017 yıllarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan köpekbalıklarının boyu 172 ile 394 cm arasında değişmektedir. C. obscurus'un erkek ve dişi erişkinlerinin yüzdeleri sırasıyla %22,22 ve %46,30 olarak belirlenmiştir. Gençlerde ise %20,37 erkek ve %11,11 dişi idi. Klape uzunluğuna göre olgunluk oranı, karaya çıkan erkek köpekbalıkları %82,61 tam kalsifikasyon ve %17,39 tam olmayan kalsifikasyon düzeyinde sınıflandırılmıştır. Karaya çıkan C. obscurus köpekbalıklarının cinsiyet oranı 1:1.34 (E:D) olarak belirlenmiştir.

References

  • Bhagawati, D., Nurani, T., & Abulias, M.N. (2017). Species, performance and sex ratio of shark landed in Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Jurnal Iktiologi Indonesia, 17, 185-200. Caesar, H., Ulfah, M., Miswar, E., Yuneni, R.R. (2019). Biological aspects and the status of shark conservation at the Muncar fishing port, Banyuwangi

Details

Primary Language English
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmad IRSAN This is me
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
0000-0000-0000-0000
Indonesia


Fahma WİJAYANTİ>
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
0000-0000-0000-0000
Indonesia


Yayan Mardiansyah ASSUYUTİ> (Primary Author)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
0000-0002-3254-5414
Indonesia


Ranny YUNENİ This is me
WWF Indonesia-Marine Program
0000-0000-0000-0000
Indonesia

Publication Date December 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 4

Cite

APA Irsan, A. , Wijayanti, F. , Assuyuti, Y. M. & Yuneni, R. (2021). Fisheries and Biological Aspects of Dusky Shark Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) in Muncar Fishing Port, Banyuwangi, Indonesia . Acta Aquatica Turcica , 17 (4) , 463-473 . DOI: 10.22392/actaquatr.812389