Research Article
BibTex RIS Cite

Farklı Yemlerin (Teke Karidesi (Palaemon serratus Pennant, 1777), Morio Kurdu (Zophobas morio Fabricius, 1776) ve Afrika Göçmen Çekirgesi (Locusta migratoria L. 1758)) Olta Balıkçılığında Av Verimliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması

Year 2022, Volume: 18 Issue: 4, 518 - 534, 01.12.2022
https://doi.org/10.22392/actaquatr.1162152

Abstract

Olta balıkçılığında hedef balık türlerine ve habitatlara göre canlı, cansız ve yapay yemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Hexapoda türlerinden Morio Kurdu (Zophobas morio Fabricius, 1776) ve Afrika Göçmen Çekirgesi (Locusta migratoria L. 1758)’nin denizde olta balıkçılığında kullanılabilirliği ve av verimlilikleri Teke Karidesi (Palaemon serratus Pennant, 1777) ile karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Çalışma, Yelkoma Dalyanı’nda (Adana-Türkiye), toplam 420 olta operasyonu gerçekleştirilmiş ve 80 adet balık (72 adet çipura, 8 adet levrek) yakalanmıştır. Çipuraların % 45’i Teke Karidesi ile %33’ü Afrika Göçmen Çekirgesi ile ve %22’si Morio Kurdu ile, Levrek balığının da %75’i Afrika Göçmen Çekirgesi ile %25’i de Morio Kurdu ile yakalanmıştır. Oltaların ortalama CPUE değeri 0,003 (iğne/balık/saat) ve YPUE değeri de 0,327 (iğne/g/saat) olarak belirlenmiştir. Balıkların toplam ağırlıkları üzerinden yapılan Birim Maliyet Hesabına göre, en düşük maliyete sahip olan yemin Afrika Göçmen Çekirgesi olduğu belirlenmiştir.

Supporting Institution

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Project Number

2020-YL1-0098

Thanks

Çalışmanın Finansal desteğini sağlayan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne ve Araştırmanın saha çalışmalarında yardımlarından dolayı Fıratcan ÇINAR’a, Emin TULGA’ ya, Selçuk TOKGÖZ’e, Doğan YOYLU’a ve Prof. Dr. Gökhan AYDIN’a teşekkür ederiz.

References

 • Akamca, E., & Kiyağa, V. B. (2009, Temmuz 01 - 04). Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) avcılığında kullanılan canlı yem büyüklüğünün avcılığa etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye.
 • Alos, J., Arlinghaus, R., Palmer, M., March, D., & Álvarez, I. (2009). The influence of type of natural bait on fish catches and hooking location in a mixed-species marine recreational fishery, with implications for management. Fisheries Research, 97(3), 270–277. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2009.03.003
 • Alpbaz, A., & Özer, A. (1991). Olta Balıkçılığı (Tüm Yönleri ile). Mas Basım Evi.
 • Amorim, S., Santos, M. N., Coelho, R., & Fernandez‐Carvalho, J. (2015). Effects of 17/0 circle hooks and bait on fish catches in a southern Atlantic swordfish longline fishery. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 25(4), 518-533. https://doi.org/10.1002/aqc.2443
 • Aneesh Kumar, K. V., Paravin, P., Remesan, M. P., & Bharathiamma, M. (2015). Efficacy of bait species and baiting pattern on hooking rates and bait loss during longline fishing in Lakshadweep Sea. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(12), 1844-1851.
 • Arlinghaus, R., & Cooke S. J. 2009. Recreational fisheries: socioeconomic importance conservation issues and management challenges. In B. Dickson, J. Hutton, & W. M. Adams (Eds.), Recreational Hunting, Conservation and Rural Livelihoods (pp. 39–58). Oxford: Science and Practice. Blackwell Publishing. https://doi: 10.1002/9781444303179.ch3
 • Ateşşahin, T., Aslan, E., & Özmen, M. M. (2014). Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma. Aquaculture Studies, 2014(1), 41-50. https://doi.org/10.17693/yunusae.vi.235404
 • Ateşşahin, T., Duman, E., & Cilbiz, M. (2015). Selectivity and catch efficiency of three spinner hook Sizes in angling for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)(Walbaum, 1792) in Karakaya Dam Lake (Eastern Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(4), 851-859. https:// doi: 10.4194/1303-2712-v15_4_08
 • Ateşşahin, T., & Cilbiz, M. (2018). Türkiye İç Su Amatör Balıkçılığında ‘Amatör Balıkçı Belgesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2): 103-111
 • Ateşşahin, T., & Cİlbiz, M. (2019). The effect of hook size, spinner colour and fishing season on catching efficiency in angling for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Pakistan Journal of Zoology, 51(5), 1937-1942. http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2019.51.5.1937.1942
 • Aydın, İ. (2011). Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay? Mediterranean Marine Science, 12(2), 390-400. https://doi.org/10.12681/mms.39
 • Aydın, C., & Ölçek, Z. S. (2017). İzmir Balıkçılığı. In H. T. Kınacıgil, Z. Tosunoğlu, Ş. Çaklı, E. Bey, & H. Öztürk (Edt.), İzmir Amatör Olta Balıkçılığında Canlı Yemler (pp. 105-110). İzmir.
 • Broadhurst, M. K., & Hazin, F. H. (2001). Influences of type and orientation of bait on catches of swordfish (Xiphias gladius) and other species in an artisanal sub-surface longline fishery off northeastern Brazil. Fisheries Research, 53(2), 169-179. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00297-6
 • Coelho, R., Lino, P. G., & Santos, M. N. (2011). At-haulback mortality of elasmobranchs caught on the Portuguese longline swordfish fishery in the Indian Ocean. IOTC–2011–WPEB07–31.
 • Coelho, R., Santos, M. N., & Amorim, S. (2012). Effects of hook and bait on targeted and bycatch fishes in an equatorial Atlantic pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88(3), 449-467. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1064
 • Coelho, R., Santos, M. N., Fernandez-Carvalho, J., & Amorim, S. (2015). Effects of hook and bait in a tropical northeast Atlantic pelagic longline fishery: part I-incidental sea turtle bycatch. Fisheries Research, 164, 302-311. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.11.008
 • Cooke S. J, & Cowx I. G. (2004). The role of recreational fishing in global fish crises. Bioscience, 54(9), 857–859. https://doi:10.1641/00063568(2004)054[0857:TRORFI]2.0. CO;2
 • Echwikhi, K., Jribi, I., Bradai, M. N., & Bouain, A. (2010). Effect of type of bait on pelagic longline fishery-loggerhead turtle interactions in the Gulf of Gabes (Tunisia). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 20, 525–530. https://doi.org/10.1002/aqc.1120
 • Eighani, M., Paighambari, S. Y., Herrmann, B., & Feekings, J. (2018). Effect of bait type and size on catch efficiency of narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) in the Persian Gulf handline fisheries. Fisheries Research, 199, 32-35. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2017.11.023
 • Fernö, A., & Huse, I. (1983). The effect of experience on the behaviour of cod (Gadus morhua L.) towards a baited hook. Fisheries Research, 2(1), 19-28. https://doi.org/10.1016/0165-7836(83)90100-5
 • Foster, D. G., Epperly, S. P., Shah, A. K., & Watson, J. W. (2012). Evaluation of hook and bait type on the catch rates in the western North Atlantic Ocean pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88, 529– 545. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1081
 • Gaudin, C., & De Young, C. (2007). Recreational Fisheries in the Mediterranean Countries:a Review of Existing Legal Frameworks, Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean, No:81, Rome, FAO, 85 pp.
 • Jacobsen, J. H., & Joensen, J. (2004). Comparison of bait in longline fishery (Doctoral dissertation, University of Faroe Islands).
 • Kaykaç, M. H., Ulaş, A., Metin, C., & Tosunoğlu, Z. (2003). A study on catch efficiency of straight and kirbed hooks at hand line fishing. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 227-231.
 • Kumar, K. A., Pravin, P., & Meenakumari, B. (2016). Bait, bait loss, and depredation in pelagic longline fisheries–A Review. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 24(4), 295-304. https://doi.org/10.1080/23308249.2016.1162134
 • Løkkeborg, S. (1990). Reduced catch of under-sized cod (Gadus morhua) in longlining by using artificial bait. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 47(6), 1112-1115. https://doi.org/10.1139/f90-128
 • Løkkeborg, S., & Bjordal, Å. (1992). Species and size selectivity in longline fishing: a review. Fisheries Research, 13(3), 311-322. https://doi.org/10.1016/0165-7836(92)90084-7
 • Løkkeborg, S., & Bjordal, Å. (1995). Size-selective effects of increasing bait size by using an inedible body on longline hooks. Fisheries Research, 24(4), 273-279. https://doi.org/10.1016/0165-7836(95)00393-6
 • Løkkeborg, S., Bjordal, Å., & Fernö, A. (1989). Responses of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) to baited hooks in the natural environment. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 46(9), 1478-1483. https://doi.org/10.1139/f89-189
 • Løkkeborg, S., Siikavuopio, S. I., Humborstad, O. B., Utne-Palm, A. C., & Ferter, K. (2014). Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 24(4), 985-1003. https://doi.org/10.1007/s11160-014-9360-z
 • Lowry, M., Steffe, A., & Williams, D. (2006). Relationships between bait collection, bait type and catch: A comparison of the NSW trailer-boat and gamefish-tournament fisheries. Fisheries research, 78(2-3), 266-275. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2005.11.014
 • Masilan, K., & Neethiselvan, N. (2018). A review on natural and artificial fish bait. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 6(2), 198-201.
 • Mejuto, J., Auton, U., & Quintans, M. (2005). Visual acuity and olfactory sensitivity in the swordfish (Xiphias gladius) for the detection of prey during field experiments using the surface longline gear with different bait types. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas Collective, 58, 1501-1510.
 • Pawson, M.G., Glenn, H., & Padda, G. (2008). The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy, 32, 339-350. https://doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Pol, M. V., Correia, S. J., MacKinnon, R., & Carver, J. (2008). Longlining haddock with manufactured bait to reduce catch of Atlantic cod in a conservation zone. Fisheries research, 94(2), 199-205. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2008.08.015
 • RStudio Team (2022). RStudio: Integrated Development Environment for R. http://www.rstudio.com/
 • Santos, M. N., Coelho, R., Fernandez-Carvalho, J., & Amorim, S. (2012). Effects of hook and bait on sea turtle catches in an equatorial Atlantic pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88(3), 683-701. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1065
 • Saylıkoğlu, C., Kaykaç, H., Saygı, H., & Tosunoğlu, Z. (2018). Olta Balıkçılığında Kullanılan Sülünez (Solen vagina) ve Tavuk Etinin (Gallus gallus domesticus) Avcılık Etkinliğine Ait Ön Sonuçlar. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 1(1), 26-31.
 • Smith, P. A. (2002). The relationship between stock and catch and the effect of bait on catch as determined for a UK recreational catch and release fishery. Fisheries Management and Ecology, 9(5), 261-266. https://doi.org/10.1046/j.1365-2400.2002.00311.x
 • Taylan, B., Saygı, H., Bayhan, B., & Kaya, M. (2017). Amateur Fisheries in The Coast of Izmir. Aquaculture Studies, 17, 335-348.
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science, 29(2), 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Soykan, O., & Kınacıgil, H.T. (2013). Bırakma oltası ile levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) avcılığı; teknik özellikler ve yem tercihi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(2), 45-49. https://doi.org/10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Watson, J. W., Epperly, S. P., Shah, A. K., & Foster, D. G. (2005). Fishing methods to reduce sea turtle mortality associated with pelagic longlines. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62(5), 965-981. https://doi.org/10.1139/f05-004
 • Woll, A. K., Boje, J., Holst, R., & Gundersen, A. C. (2001). Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Walbaum) at East Greenland. Fisheries Research, 51(2-3), 237-246. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00249-1
 • Yokota, K., Kiyota, M., & Okamura, H. (2009). Effect of bait species and color on sea turtle bycatch and fish catch in a pelagic longline fishery. Fisheries Research, 97(1-2), 53-58. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2009.01.003

A Comparison of different types of bait using (Common Prawn (Palaemon serratus Pennant, 1777), Morio Worm (Zophobas morio Fabricius, 1776), and African Migratory Locust (Locusta migratoria L. 1758)) effects on catch efficiency in marine angling

Year 2022, Volume: 18 Issue: 4, 518 - 534, 01.12.2022
https://doi.org/10.22392/actaquatr.1162152

Abstract

In angling, live, non-living and artificial baits are used according to the fish species and habitat. In this study, Morio wolf (Zophobas morio Fabricius, 1776) and African Migratory Locust (Locusta migratoria L. 1758) from hexapoda species were tested in comparison with Common Prawn (Palaemon serratus Pennant, 1777) in terms of usability and efficiency in marine angling. The study was carried out in Yelkoma Lagoon (Adana), with a total of 420 fishing trials and 80 fish (72 sea bream, 8 sea bass) were caught. Of the sea bream, 45% by Common Prawn, 33% by African Migratory Locust, and 22% by Morio Wolf also, of the sea bass, 75% by the African Migratory Locust, and 25% by the Morio Wolf were caught. Average CPUE and YPUE values for the fishing line were computed as 0.003 (hook/fish/hour) and 0,327 (hook/g/hour) respectively. According to the Unit Cost Calculation based on the total weight of the fish, the lowest-cost bait was calculated as the African Migratory Locust.

Project Number

2020-YL1-0098

References

 • Akamca, E., & Kiyağa, V. B. (2009, Temmuz 01 - 04). Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) avcılığında kullanılan canlı yem büyüklüğünün avcılığa etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye.
 • Alos, J., Arlinghaus, R., Palmer, M., March, D., & Álvarez, I. (2009). The influence of type of natural bait on fish catches and hooking location in a mixed-species marine recreational fishery, with implications for management. Fisheries Research, 97(3), 270–277. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2009.03.003
 • Alpbaz, A., & Özer, A. (1991). Olta Balıkçılığı (Tüm Yönleri ile). Mas Basım Evi.
 • Amorim, S., Santos, M. N., Coelho, R., & Fernandez‐Carvalho, J. (2015). Effects of 17/0 circle hooks and bait on fish catches in a southern Atlantic swordfish longline fishery. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 25(4), 518-533. https://doi.org/10.1002/aqc.2443
 • Aneesh Kumar, K. V., Paravin, P., Remesan, M. P., & Bharathiamma, M. (2015). Efficacy of bait species and baiting pattern on hooking rates and bait loss during longline fishing in Lakshadweep Sea. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(12), 1844-1851.
 • Arlinghaus, R., & Cooke S. J. 2009. Recreational fisheries: socioeconomic importance conservation issues and management challenges. In B. Dickson, J. Hutton, & W. M. Adams (Eds.), Recreational Hunting, Conservation and Rural Livelihoods (pp. 39–58). Oxford: Science and Practice. Blackwell Publishing. https://doi: 10.1002/9781444303179.ch3
 • Ateşşahin, T., Aslan, E., & Özmen, M. M. (2014). Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma. Aquaculture Studies, 2014(1), 41-50. https://doi.org/10.17693/yunusae.vi.235404
 • Ateşşahin, T., Duman, E., & Cilbiz, M. (2015). Selectivity and catch efficiency of three spinner hook Sizes in angling for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)(Walbaum, 1792) in Karakaya Dam Lake (Eastern Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(4), 851-859. https:// doi: 10.4194/1303-2712-v15_4_08
 • Ateşşahin, T., & Cilbiz, M. (2018). Türkiye İç Su Amatör Balıkçılığında ‘Amatör Balıkçı Belgesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2): 103-111
 • Ateşşahin, T., & Cİlbiz, M. (2019). The effect of hook size, spinner colour and fishing season on catching efficiency in angling for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Pakistan Journal of Zoology, 51(5), 1937-1942. http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2019.51.5.1937.1942
 • Aydın, İ. (2011). Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay? Mediterranean Marine Science, 12(2), 390-400. https://doi.org/10.12681/mms.39
 • Aydın, C., & Ölçek, Z. S. (2017). İzmir Balıkçılığı. In H. T. Kınacıgil, Z. Tosunoğlu, Ş. Çaklı, E. Bey, & H. Öztürk (Edt.), İzmir Amatör Olta Balıkçılığında Canlı Yemler (pp. 105-110). İzmir.
 • Broadhurst, M. K., & Hazin, F. H. (2001). Influences of type and orientation of bait on catches of swordfish (Xiphias gladius) and other species in an artisanal sub-surface longline fishery off northeastern Brazil. Fisheries Research, 53(2), 169-179. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00297-6
 • Coelho, R., Lino, P. G., & Santos, M. N. (2011). At-haulback mortality of elasmobranchs caught on the Portuguese longline swordfish fishery in the Indian Ocean. IOTC–2011–WPEB07–31.
 • Coelho, R., Santos, M. N., & Amorim, S. (2012). Effects of hook and bait on targeted and bycatch fishes in an equatorial Atlantic pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88(3), 449-467. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1064
 • Coelho, R., Santos, M. N., Fernandez-Carvalho, J., & Amorim, S. (2015). Effects of hook and bait in a tropical northeast Atlantic pelagic longline fishery: part I-incidental sea turtle bycatch. Fisheries Research, 164, 302-311. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.11.008
 • Cooke S. J, & Cowx I. G. (2004). The role of recreational fishing in global fish crises. Bioscience, 54(9), 857–859. https://doi:10.1641/00063568(2004)054[0857:TRORFI]2.0. CO;2
 • Echwikhi, K., Jribi, I., Bradai, M. N., & Bouain, A. (2010). Effect of type of bait on pelagic longline fishery-loggerhead turtle interactions in the Gulf of Gabes (Tunisia). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 20, 525–530. https://doi.org/10.1002/aqc.1120
 • Eighani, M., Paighambari, S. Y., Herrmann, B., & Feekings, J. (2018). Effect of bait type and size on catch efficiency of narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) in the Persian Gulf handline fisheries. Fisheries Research, 199, 32-35. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2017.11.023
 • Fernö, A., & Huse, I. (1983). The effect of experience on the behaviour of cod (Gadus morhua L.) towards a baited hook. Fisheries Research, 2(1), 19-28. https://doi.org/10.1016/0165-7836(83)90100-5
 • Foster, D. G., Epperly, S. P., Shah, A. K., & Watson, J. W. (2012). Evaluation of hook and bait type on the catch rates in the western North Atlantic Ocean pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88, 529– 545. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1081
 • Gaudin, C., & De Young, C. (2007). Recreational Fisheries in the Mediterranean Countries:a Review of Existing Legal Frameworks, Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean, No:81, Rome, FAO, 85 pp.
 • Jacobsen, J. H., & Joensen, J. (2004). Comparison of bait in longline fishery (Doctoral dissertation, University of Faroe Islands).
 • Kaykaç, M. H., Ulaş, A., Metin, C., & Tosunoğlu, Z. (2003). A study on catch efficiency of straight and kirbed hooks at hand line fishing. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 227-231.
 • Kumar, K. A., Pravin, P., & Meenakumari, B. (2016). Bait, bait loss, and depredation in pelagic longline fisheries–A Review. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 24(4), 295-304. https://doi.org/10.1080/23308249.2016.1162134
 • Løkkeborg, S. (1990). Reduced catch of under-sized cod (Gadus morhua) in longlining by using artificial bait. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 47(6), 1112-1115. https://doi.org/10.1139/f90-128
 • Løkkeborg, S., & Bjordal, Å. (1992). Species and size selectivity in longline fishing: a review. Fisheries Research, 13(3), 311-322. https://doi.org/10.1016/0165-7836(92)90084-7
 • Løkkeborg, S., & Bjordal, Å. (1995). Size-selective effects of increasing bait size by using an inedible body on longline hooks. Fisheries Research, 24(4), 273-279. https://doi.org/10.1016/0165-7836(95)00393-6
 • Løkkeborg, S., Bjordal, Å., & Fernö, A. (1989). Responses of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) to baited hooks in the natural environment. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 46(9), 1478-1483. https://doi.org/10.1139/f89-189
 • Løkkeborg, S., Siikavuopio, S. I., Humborstad, O. B., Utne-Palm, A. C., & Ferter, K. (2014). Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 24(4), 985-1003. https://doi.org/10.1007/s11160-014-9360-z
 • Lowry, M., Steffe, A., & Williams, D. (2006). Relationships between bait collection, bait type and catch: A comparison of the NSW trailer-boat and gamefish-tournament fisheries. Fisheries research, 78(2-3), 266-275. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2005.11.014
 • Masilan, K., & Neethiselvan, N. (2018). A review on natural and artificial fish bait. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 6(2), 198-201.
 • Mejuto, J., Auton, U., & Quintans, M. (2005). Visual acuity and olfactory sensitivity in the swordfish (Xiphias gladius) for the detection of prey during field experiments using the surface longline gear with different bait types. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas Collective, 58, 1501-1510.
 • Pawson, M.G., Glenn, H., & Padda, G. (2008). The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy, 32, 339-350. https://doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Pol, M. V., Correia, S. J., MacKinnon, R., & Carver, J. (2008). Longlining haddock with manufactured bait to reduce catch of Atlantic cod in a conservation zone. Fisheries research, 94(2), 199-205. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2008.08.015
 • RStudio Team (2022). RStudio: Integrated Development Environment for R. http://www.rstudio.com/
 • Santos, M. N., Coelho, R., Fernandez-Carvalho, J., & Amorim, S. (2012). Effects of hook and bait on sea turtle catches in an equatorial Atlantic pelagic longline fishery. Bulletin of Marine Science, 88(3), 683-701. https://doi.org/10.5343/bms.2011.1065
 • Saylıkoğlu, C., Kaykaç, H., Saygı, H., & Tosunoğlu, Z. (2018). Olta Balıkçılığında Kullanılan Sülünez (Solen vagina) ve Tavuk Etinin (Gallus gallus domesticus) Avcılık Etkinliğine Ait Ön Sonuçlar. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 1(1), 26-31.
 • Smith, P. A. (2002). The relationship between stock and catch and the effect of bait on catch as determined for a UK recreational catch and release fishery. Fisheries Management and Ecology, 9(5), 261-266. https://doi.org/10.1046/j.1365-2400.2002.00311.x
 • Taylan, B., Saygı, H., Bayhan, B., & Kaya, M. (2017). Amateur Fisheries in The Coast of Izmir. Aquaculture Studies, 17, 335-348.
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science, 29(2), 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Soykan, O., & Kınacıgil, H.T. (2013). Bırakma oltası ile levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) avcılığı; teknik özellikler ve yem tercihi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(2), 45-49. https://doi.org/10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Watson, J. W., Epperly, S. P., Shah, A. K., & Foster, D. G. (2005). Fishing methods to reduce sea turtle mortality associated with pelagic longlines. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62(5), 965-981. https://doi.org/10.1139/f05-004
 • Woll, A. K., Boje, J., Holst, R., & Gundersen, A. C. (2001). Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Walbaum) at East Greenland. Fisheries Research, 51(2-3), 237-246. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00249-1
 • Yokota, K., Kiyota, M., & Okamura, H. (2009). Effect of bait species and color on sea turtle bycatch and fish catch in a pelagic longline fishery. Fisheries Research, 97(1-2), 53-58. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2009.01.003
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Structural Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Yıldız Bolat 0000-0002-3213-4420

Atılgan Kunt 0000-0001-7946-6118

Project Number 2020-YL1-0098
Early Pub Date November 29, 2022
Publication Date December 1, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 18 Issue: 4

Cite

APA Bolat, Y., & Kunt, A. (2022). Farklı Yemlerin (Teke Karidesi (Palaemon serratus Pennant, 1777), Morio Kurdu (Zophobas morio Fabricius, 1776) ve Afrika Göçmen Çekirgesi (Locusta migratoria L. 1758)) Olta Balıkçılığında Av Verimliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması. Acta Aquatica Turcica, 18(4), 518-534. https://doi.org/10.22392/actaquatr.1162152