Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 1 - 18 2020-06-30

Social Distance in Crisis Times
Kriz Zamanlarında Sosyal Mesafe

Kadir CANATAN [1]


This article aims to have a sociological discussion about the effects of natural and social disasters, or crises on social distance. The starting point of the discussion is the idea that the normal life course and the norms that regulate it during periods of crisis are invalid and unusable. The crisis brings with it the disruption of daily routines. Social distance measures, which are valid in normal times, do not make sense during crisis periods and even become objectionable. For this reason, humanity has produced not only the norms that are valid in normal periods, but also the norms that can be valid in times of crisis, and activates them when necessary. The effects of the crisis differ depending on the nature of the crisis, as well as being short and long term.

Bu makale, doğal ve sosyal felaketlerin ya da başka bir deyişle krizlerin sosyal mesafe üzerindeki etkileri konusunda sosyolojik bir tartışma yapmayı amaçlamaktadır. Tartışmanın çıkış noktasını, kriz dönemlerinde normal hayat seyrinin ve bunu düzenleyen normların geçersiz ve kullanışsız olduğu fikri oluşturmaktadır. Kriz, günlük ezber ve rutinlerin bozulmasını beraberinde getirir. Normal zamanlarda geçerli olan sosyal mesafe ölçüleri kriz dönemlerinde anlamlı olmaktan çıkar ve hatta sakıncalı bir hale gelir. Bu nedenle insanlık sadece normal dönemlerde geçerli olan normları değil, kriz dönemlerinde de geçerli olabilecek normları üretmiş ve gerektiğinde bunları uygulamıştır. Krizin etkileri, niteliğine bağlı olarak değiştiği gibi, kısa ve uzun süreli olmasına bağlı olarak da farklılaşmaktadır.
 • Akgündüz, A. (2018). Karşılaştırmalı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye (Mecelle Ta'dilleri ve Gerekçeleriyle Birlikte), İstanbul: OSAV Yayınları.
 • Bogardus, E. S. (1933). A Social Distance Scale, Sociology & Social Research, 17, 265-271.
 • Bozkurt, N. (2012). Tokalaşma. TDV İslâm Ansiklopedisi, 41, 217-219.
 • Canatan, K. (2011). Hollanda’da Etnik İlişkiler, Gettolaşma ve Paralel Toplum Tartışmaları. Sosyo-Ekonomi, Göç Özel Sayısı, (15), 7-28.
 • Goffman, E. (1971). Relations in Public: Microstudies of the Public Order. London: Allen Lane.
 • Huijer, M. (2020). Heiligt het doel de middelen? Filosoof Marli Huijer: ‘Ik weet eigenlijk niet wat het doel is. De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heiligt-het-doel-de-middelen-filosoof-marli-huijer-ik-weet-eigenlijk-niet-wat-het-doel-is~b70b08df/ [09.06.2020].
 • Huijnk, W. J. J., & Dagevos, J. F. L. M. M. (2012). Dichter bij elkaar?: de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Ipsos. (2020a). Hane İçi Hızlı Tüketim Ürünleri Satın Alımında İçecek Ürünleri Dikkat Çekti: https://www.ipsos.com/tr-tr/hane-ici-hizli-tuketim-urunleri-satin-aliminda-icecek-urunleri-dikkat-cekti [17.04.2020].
 • Ipsos. (2020b). Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 4. Dönem’den Öne Çıkanlar: https://www.ipsos.com/tr-tr/koronavirus-salgini-ve-toplum-arastirmasi-4-donemden-one-cikanlar [17.04.2020].
 • Kitâb-ı Mukaddes. (1997). Selaniklilere Birinci Mektup, 5:26; Petrusun Birinci Mektubu, 5:14. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.
 • Kaldenbach, H. (2016). Doe maar gewoon. Amsterdam: Prometheus.
 • Planbureau, S. C., & voor het Regeringsbeleid, W. R. (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. Den Haag: https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/publicaties/2014/10/30/gescheiden-werelden-een-verkenning-van-sociaal-culturele-tegenstellingen-in-nederland/Gescheiden-werelden-verkenning-sociaal-culturele-tegenstellingen-Nederland.pdf [05.05.2020].
 • Kuipers, G. & Van den Haak, M., (2014). De cultuurkloof? Cultuurverschillen en sociale afstand in Nederland, In: Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. Den Haag.
 • Taşkın, E. O., Şen, F. S., Özmen, E., & Aydemir, Ö. (2006). Kırsal kesimde depresyonlu hastalara yönelik tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. Türkiye’de Psikiyatri, 8(1), 11-17.
 • Wikipedia. (2020a). Getto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Getto [17.04.2020].
 • Wikipedia. (2020b). Handshake: https://en.wikipedia.org/wiki/Handshake [16.04.2020].
 • World Values Survey. (2020). http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [15.04.2020].
 • Zijderveld, A. C. (2014). Kültür Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2358-6051
Author: Kadir CANATAN (Primary Author)
Institution: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Canatan, K . (2020). Kriz Zamanlarında Sosyal Mesafe . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 1-18 . DOI: 10.31679/adamakademi.724523