Research Article
BibTex RIS Cite

Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi

Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 71 - 84, 29.12.2017

Abstract

Ocak-Aralık 2009 tarihleri arasında Manavgat
Nehri nehirağzı bölgesinden seçilen 5 istasyondan yapılan aylık örneklemelerde,
bazı fizikokimyasal parametreler incelenmiştir.. Araştırma bölgesinde 5. istasyonda fizikokimyasal özelliklerin
denizel etkiden uzaklaştığı, akarsu etkisinin ağırlıklı olarak görüldüğü,
2.,3. ve 4 istasyonun acısu, 1.
istasyonun denizel etkinin baskın
olduğu istasyon olduğu belirlenmiştir.

References

  • Baltacı, F., 2000. Su Analiz Metotları. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 335s. Ankara. Chapman, D., and Kimstach, V., 1996. Selection of water quality variables. In: Water Quality Assessments - A Guide to use of Biota, sediments and water in environmental monitoring. (Chapman, D.) University Press, England-Cambridge, 651p. Cirik, S., Cirik, Ş., 2008. Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 21, 166s. Çiçek L, N., Ertan Ö., O.2012. Köprüçay Nehri Epilitik alg Çeşitliliğinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8 (1):22-41 Dirican S, Barlas M, 2005. Dipsiz ve Çine ( Muğla –Aydın) Çayı’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balıkları. Ekoloji, 14, 25-30. Egemen, Ö., 2006. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Yayınları, 150s Geldiay, R., Kocataş, A.,2006. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:64 Ders Kitabı Dizini:31 Bornova-İzmir. Kalyoncu H., Barlas, M. Yorulmaz, B., 2008. Aksu Çayı’nda (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji, 66:15-22. Gürer, İ., Ülger, M. 2004. A Limited Alternative Water Resource for Domestic Use in the Middle East. Israel-Palestinian Water Issues –From Conflict to Cooperation Springer Berlin Heidelberg New York Chapter 17, 175-184 p. Küçük, F., 1997. Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi Eğirdir/ISPARTA. Kocataş, A., 2006. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınlan No:51 Ders Kitabi Dizini No:20 Bornova/IZMIR. Mohd Nasir Saadon, Lim Phaik Kin 2000.Distributions of Temperature and Dissolved Oxygen in the Terengganu Estuary. Sains Malaysiana 29:171-185 Tanyolaç, J., 1993. Limnoloji. Cumhuriyet Üniv. Fen. Fak. Hatipoğlu Yayınevi. ANKARA. Zheng Lianyuan , Chen Changsheng , Zhang Frank Y. (2004). Development of water quality model in the Satilla River Estuary, Georgia. Ecological Modelling 178 457–482.
Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 71 - 84, 29.12.2017

Abstract

References

  • Baltacı, F., 2000. Su Analiz Metotları. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 335s. Ankara. Chapman, D., and Kimstach, V., 1996. Selection of water quality variables. In: Water Quality Assessments - A Guide to use of Biota, sediments and water in environmental monitoring. (Chapman, D.) University Press, England-Cambridge, 651p. Cirik, S., Cirik, Ş., 2008. Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 21, 166s. Çiçek L, N., Ertan Ö., O.2012. Köprüçay Nehri Epilitik alg Çeşitliliğinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8 (1):22-41 Dirican S, Barlas M, 2005. Dipsiz ve Çine ( Muğla –Aydın) Çayı’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balıkları. Ekoloji, 14, 25-30. Egemen, Ö., 2006. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Yayınları, 150s Geldiay, R., Kocataş, A.,2006. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:64 Ders Kitabı Dizini:31 Bornova-İzmir. Kalyoncu H., Barlas, M. Yorulmaz, B., 2008. Aksu Çayı’nda (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji, 66:15-22. Gürer, İ., Ülger, M. 2004. A Limited Alternative Water Resource for Domestic Use in the Middle East. Israel-Palestinian Water Issues –From Conflict to Cooperation Springer Berlin Heidelberg New York Chapter 17, 175-184 p. Küçük, F., 1997. Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi Eğirdir/ISPARTA. Kocataş, A., 2006. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınlan No:51 Ders Kitabi Dizini No:20 Bornova/IZMIR. Mohd Nasir Saadon, Lim Phaik Kin 2000.Distributions of Temperature and Dissolved Oxygen in the Terengganu Estuary. Sains Malaysiana 29:171-185 Tanyolaç, J., 1993. Limnoloji. Cumhuriyet Üniv. Fen. Fak. Hatipoğlu Yayınevi. ANKARA. Zheng Lianyuan , Chen Changsheng , Zhang Frank Y. (2004). Development of water quality model in the Satilla River Estuary, Georgia. Ecological Modelling 178 457–482.
There are 1 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ömer Erdoğan

Publication Date December 29, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Erdoğan, Ö. (2017). Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 71-84.
AMA Erdoğan Ö. Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. ADBAD. December 2017;3(2):71-84.
Chicago Erdoğan, Ömer. “Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3, no. 2 (December 2017): 71-84.
EndNote Erdoğan Ö (December 1, 2017) Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 2 71–84.
IEEE Ö. Erdoğan, “Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi”, ADBAD, vol. 3, no. 2, pp. 71–84, 2017.
ISNAD Erdoğan, Ömer. “Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3/2 (December 2017), 71-84.
JAMA Erdoğan Ö. Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. ADBAD. 2017;3:71–84.
MLA Erdoğan, Ömer. “Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol. 3, no. 2, 2017, pp. 71-84.
Vancouver Erdoğan Ö. Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. ADBAD. 2017;3(2):71-84.