Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 70 - 76, 31.12.2018

Abstract

References

 • Alçiçek, A., ve Karaayvaz, K. (2003): Sıgır Besisinde Mısır Silajı Kullanımı. Animalia 20 (3): 18-76.
 • Çolak, E., ve Sancak, C. (2016). Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot kalitesine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(3), 245-251.
 • Gültekin, Reşit. (2008). Çiftlik gübresinin farklı form ve dozlarının, çukurova bölgesi koşullarında, tek yıllık çim (Lolium multiflorum lam.)’in ot ve tohum verimi ile ot kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 125, Adana.
 • Karakurt, E. ve Ekiz, H. (1991). İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının ot verimine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, Vol. 44, No 1-2, s. 97-104. Ankara.
 • Kesiktaş, M. (2010). Karaman’da farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının İtalyan çimi (Lolium multiflorum westervoldicum caramba)’nin yem verimlerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
 • Kuşvuran, A., Kaplan, M. ve Nazlı, R. İ. (2014). Effects of ratio and row spacing in hungarian vetch ( Vicia pannonica Crantz.) and annual ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) intercropping system on yield and quqlity under semiarid climate conditions. Turkish Journal of Field Crops. 19 (1) 118-128.
 • Kutluay, B., (2003). Çukurova Kıraç Koşullarında , Lolium multiflorum Lam. + Trifolium resupinatum L. Karışım oranının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
 • Özkul, H., Kırkpınar, F., ve Tan, K. (2012). Ruminant beslemede Karamba (Lolium multiflorum cv. caramba) otunun kullanımı. Hayvansal Üretim, 53(1), 21-26.
 • Parlak, E.L. (2005). Çukurova koşullarında bakla (Vicia faba L.)’nın arpa (Hordeum vulgare L.) triticale (Triticale), buğday (Triticum aestivum L.) ve tek yıllık çim (Lolium multiflorum Lam.) ile karışımlarının biomas üretim kapasitelerinin saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Adana.
 • Serin, Y., Tan, M., Şeker, H., (1996). Azotlu Gübreleme ve Ekim Oranının Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.)’ de Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi 17–19 Haziran 1996, Erzurum, S: 732–738.
 • Soya, H., R. Avcıoğlu ve H. Geren. (2004). Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s.

ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 70 - 76, 31.12.2018

Abstract

Bu çalışma farklı azotlu gübre
dozlarının (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg/da) italyan çiminin ot verimi üzerine
etkilerini belirlemek amacıyla 2017 yılında Isparta koşullarında yürütülmüştür.
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Çalışmada incelenen özellikler kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein
verimi, Adf oranı ve Ndf oranıdır. Araştırma sonuçlarına göre azot dozları tüm
özellikler üzerine istatistiki olarak önemli etki yapmıştır. Azot dozları
arttıkça kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi artış
eğiliminde iken, Adf ve Ndf oranı düşüş eğilimi göstermiştir. 

References

 • Alçiçek, A., ve Karaayvaz, K. (2003): Sıgır Besisinde Mısır Silajı Kullanımı. Animalia 20 (3): 18-76.
 • Çolak, E., ve Sancak, C. (2016). Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot kalitesine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(3), 245-251.
 • Gültekin, Reşit. (2008). Çiftlik gübresinin farklı form ve dozlarının, çukurova bölgesi koşullarında, tek yıllık çim (Lolium multiflorum lam.)’in ot ve tohum verimi ile ot kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 125, Adana.
 • Karakurt, E. ve Ekiz, H. (1991). İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının ot verimine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, Vol. 44, No 1-2, s. 97-104. Ankara.
 • Kesiktaş, M. (2010). Karaman’da farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının İtalyan çimi (Lolium multiflorum westervoldicum caramba)’nin yem verimlerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
 • Kuşvuran, A., Kaplan, M. ve Nazlı, R. İ. (2014). Effects of ratio and row spacing in hungarian vetch ( Vicia pannonica Crantz.) and annual ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) intercropping system on yield and quqlity under semiarid climate conditions. Turkish Journal of Field Crops. 19 (1) 118-128.
 • Kutluay, B., (2003). Çukurova Kıraç Koşullarında , Lolium multiflorum Lam. + Trifolium resupinatum L. Karışım oranının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
 • Özkul, H., Kırkpınar, F., ve Tan, K. (2012). Ruminant beslemede Karamba (Lolium multiflorum cv. caramba) otunun kullanımı. Hayvansal Üretim, 53(1), 21-26.
 • Parlak, E.L. (2005). Çukurova koşullarında bakla (Vicia faba L.)’nın arpa (Hordeum vulgare L.) triticale (Triticale), buğday (Triticum aestivum L.) ve tek yıllık çim (Lolium multiflorum Lam.) ile karışımlarının biomas üretim kapasitelerinin saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Adana.
 • Serin, Y., Tan, M., Şeker, H., (1996). Azotlu Gübreleme ve Ekim Oranının Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.)’ de Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi 17–19 Haziran 1996, Erzurum, S: 732–738.
 • Soya, H., R. Avcıoğlu ve H. Geren. (2004). Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Emre Bıçakçı

Mevlüt Türk

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Bıçakçı, E., & Türk, M. (2018). ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 70-76.
AMA Bıçakçı E, Türk M. ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ADBAD. December 2018;4(1):70-76.
Chicago Bıçakçı, Emre, and Mevlüt Türk. “ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (December 2018): 70-76.
EndNote Bıçakçı E, Türk M (December 1, 2018) ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 1 70–76.
IEEE E. Bıçakçı and M. Türk, “ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ”, ADBAD, vol. 4, no. 1, pp. 70–76, 2018.
ISNAD Bıçakçı, Emre - Türk, Mevlüt. “ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4/1 (December 2018), 70-76.
JAMA Bıçakçı E, Türk M. ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ADBAD. 2018;4:70–76.
MLA Bıçakçı, Emre and Mevlüt Türk. “ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 70-76.
Vancouver Bıçakçı E, Türk M. ISPARTA KOŞULLARINDA FARKLI AZOT DOZLARININ TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum)’İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ADBAD. 2018;4(1):70-6.