Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 64 - 76, 10.12.2019

Abstract

II. Meşrutiyet döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmelerden birini istatistik mecmualarının hazırlanması oluşturur. Bu çalışmada dönemin yayınlanan ilk istatistik mecmuasından yararlanılarak, İstanbul’daki belirli okullarda öğrenim gören gayrimüslim Osmanlı tebaası ve yabancı ülke tebaası öğrenciler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Çalışmanın temel kaynağını oluşturan istatistik mecmuasındaki cetveller günümüz Türkçesine transkripte edilerek öğrencilerin mensubiyetine ve okullara göre tablolar halinde sunulmuştur. Ardından elde edilen bulgular Osmanlı tebaası gayrimüslim öğrenciler ile ecnebi ülke tebaası gayrimüslim ve Müslüman öğrencilerin durumuna göre yorumlanmıştır. Dönemin politik gelişmelerinin, eğitim faaliyetlerini etkilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca hem dönemin eğitim politikalarının anlaşılmasında hem de eğitim tarihi araştırmalarında istatistik bilgilerinin katkı sağlayabileceği görülmüştür.

References

  • Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti, Dersaadet ve Vilayette Kain Mekatib-i Resmiye ve Hususiyeye ve Dersaadet’te Bulunan Medaris-i İslamiye ile Kütüphanelere Dair İstatistik Mecmuası, 1327 (1911) İstanbul: Matbaa-i Amire. Tetkik Eserler Akyüz, Y. (2011). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayınları. Alkan, M. Ö. (2008). Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme ve Eğitim, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 6, 9-84. Ata, B. (1998). II. Meşrutiyet Döneminin Değerli bir Maarifçisi: Fuat Şemsi İnan, Türk Yurdu, sayı 251, s. 98-101. Bayraktar, K. (2014). Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905), Bilig, sayı 69, s. 1-28. Demirel, F. (2012). II. Meşrutiyet’ten Sonra Osmanlı’da Orta Öğretim: Sultânîler, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXVII, sayı 2, s. 339-358. Dilaver, H. (2002). II. Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi, Türkler, c.15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Engin, V. (2015). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık, İstanbul: Yeditepe Yayınları. Ergün, M. (2009). II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri, 100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, Yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. Giorgetti-Meşeci, F. (2016). Eğitim Ritüelleri, İstanbul: Yeni İnsan Yayınları. Gündüz, M. (2013). Osmanlı Eğitim Mirası, Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Hanioğlu, M. Ş. (2004). Meşrutiyet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 29, s. 388-393. Kenan, S. (2013). Türk Eğitim Düşüncesi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine Bir Çözümleme, Osmanlı Araştırmaları, s. XLI, İstanbul. Nurdoğan, A. (2016). Modernleşme Döneminde Osmanlı’da İlköğretim (1869-1914), İstanbul: Çamlıca Yayınları. Şahin M. ve Tokdemir A. (2011). II. Meşrutiyet Döneminde eğitimde Yaşanan Gelişmeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4) , s.851-876. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. Vurgun, A. (2018). II. Abdülhamid Döneminde Bursa’da Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 64 - 76, 10.12.2019

Abstract

References

  • Maarif-i Umumiye Nezareti İstatistik Müdüriyeti, Dersaadet ve Vilayette Kain Mekatib-i Resmiye ve Hususiyeye ve Dersaadet’te Bulunan Medaris-i İslamiye ile Kütüphanelere Dair İstatistik Mecmuası, 1327 (1911) İstanbul: Matbaa-i Amire. Tetkik Eserler Akyüz, Y. (2011). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayınları. Alkan, M. Ö. (2008). Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme ve Eğitim, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 6, 9-84. Ata, B. (1998). II. Meşrutiyet Döneminin Değerli bir Maarifçisi: Fuat Şemsi İnan, Türk Yurdu, sayı 251, s. 98-101. Bayraktar, K. (2014). Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905), Bilig, sayı 69, s. 1-28. Demirel, F. (2012). II. Meşrutiyet’ten Sonra Osmanlı’da Orta Öğretim: Sultânîler, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXVII, sayı 2, s. 339-358. Dilaver, H. (2002). II. Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi, Türkler, c.15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Engin, V. (2015). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık, İstanbul: Yeditepe Yayınları. Ergün, M. (2009). II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri, 100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, Yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. Giorgetti-Meşeci, F. (2016). Eğitim Ritüelleri, İstanbul: Yeni İnsan Yayınları. Gündüz, M. (2013). Osmanlı Eğitim Mirası, Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Hanioğlu, M. Ş. (2004). Meşrutiyet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 29, s. 388-393. Kenan, S. (2013). Türk Eğitim Düşüncesi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine Bir Çözümleme, Osmanlı Araştırmaları, s. XLI, İstanbul. Nurdoğan, A. (2016). Modernleşme Döneminde Osmanlı’da İlköğretim (1869-1914), İstanbul: Çamlıca Yayınları. Şahin M. ve Tokdemir A. (2011). II. Meşrutiyet Döneminde eğitimde Yaşanan Gelişmeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4) , s.851-876. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. Vurgun, A. (2018). II. Abdülhamid Döneminde Bursa’da Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ahmet VURGUN> (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9148-7285
Türkiye


Eren AKDENİZ This is me
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder652603, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {64 - 76}, title = {II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER}, key = {cite}, author = {Vurgun, Ahmet and Akdeniz, Eren} }
APA Vurgun, A. & Akdeniz, E. (2019). II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 4 (2) , 64-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/51789/652603
MLA Vurgun, A. , Akdeniz, E. "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 64-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/51789/652603>
Chicago Vurgun, A. , Akdeniz, E. "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 64-76
RIS TY - JOUR T1 - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER AU - AhmetVurgun, ErenAkdeniz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 76 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER %A Ahmet Vurgun , Eren Akdeniz %T II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER %D 2019 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Vurgun, Ahmet , Akdeniz, Eren . "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 / 2 (December 2019): 64-76 .
AMA Vurgun A. , Akdeniz E. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER. (REJ). 2019; 4(2): 64-76.
Vancouver Vurgun A. , Akdeniz E. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2019; 4(2): 64-76.
IEEE A. Vurgun and E. Akdeniz , "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN İLK MAARİF İSTATİSTİĞİNDE İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN GAYRİMÜSLİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 64-76, Dec. 2019