Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 139 - 156, 15.12.2021
https://doi.org/10.47214/adeder.1014728

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin “turizm” ve “turist” kavramlarıyla ilgili algılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim döneminde, Aydın ili Köşk İlçesinden ve Afyonkarahisar Merkez ilçesinden birer şehir merkezi birer de kırsal mahalle okulunda olmak üzere dört okulda gerçekleşmiştir. Araştırma yapılan okullarda, 5, 6 ve 7. sınıf düzeyinde her sınıftan bir şubede ve toplamda 280 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aşamasında önceden hazırlanan formun birinci kısmına turizm ve turist kavramlarına ilişkin metaforlarını yazmalarını, ikinci kısma ise geliştirdikleri metaforlarını açıklamaları istenmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve her iki kavrama ilişkin; klasik bir algı olarak, tarihi ve kültürel değer olarak, toplumsal değer olarak, olumsuz bir algı olarak, finansal açıdan turizm ve turist kavramlarına ilişkin altı alt kategoride öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ortaya çıkarılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde hem Aydın ilinden hem de Afyonkarahisar ilinden çalışmaya katılan öğrencilerin her iki kavramla ilgili, birçok metaforla turizm ve turist kavramlarını ekonomik etkisiyle değerlendirdikleri görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı iki il karşılaştırıldığında ise Aydın ilinden çalışmaya katılan öğrencilerin, Afyonkarahisar iline göre geliştirmiş oldukları metaforları temellendirme konusunda daha iyi oldukları ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle Afyonkarahisar ilçesinden çalışmaya katılan öğrencilerin turizm ve turist kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforları Aydın’dan katılan öğrencilere göre daha dayanaksız olduğu ifade edilebilir. Ayrıca bunların yanında her iki ilden de çalışmaya katılan öğrencilerin turizmin sosyal, siyasal ve kültürel etkilerinden fazla bahsetmedikleri tespit edilmiştir.

References

 • Afyonkarahisar TOBB, 2018 Yılı Afyonkarahisar Sosyo-Ekonomik Rapor Araştırması.
 • Akoğlan Kozak, M., Evren, S. ve Çakır, O. (2012). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (1), Bahar, 7 – 22.
 • Altıntaş, A. ve Şahin, F.K. (2007). Reşit Saffet Atabinen (1884-1965) ve Türk Turizmine Katkıları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 26(42), 9-36.
 • Aslan, E. (2016). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Eğitimi (Editör: Dursun Dilek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, 3-52.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, M. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14/(22): 103-112.
 • Civelek, A. (2010). Turizmin Sosyal Yapıya Ve Sosyal Değişmeye Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1-2, 331-350.
 • Keleş, Y. (2017). Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. https://www.researchgate.net/publication/320617866.
 • Olcay, A. (2008). Türk Turizminde Eğitimin Önemi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 383-390.
 • Özder, A. Kaya, H. ve Ünlü, M. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Turizm” Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforların Analiz Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, (25), 18-31. Sart, G. (2015). Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomonolojik Analizi. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (Editör: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık. 70-81.
 • Şimşek, A. ve Yıldırım H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taş, M., Düz, İ. ve Ünlü, E. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Alternatif Turizm” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (5), 352-360.
 • Tüylüoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Polat Üzümcü, T. ve Alyakut, Ö. (2017). Turizm Eğitimcileri Perspektifinden Turizm Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51 (10), 807-823.
 • http://www.hurriyet.com.tr, Aydın 2018’de 4 milyon turisti ağırladı, Erişim Tarihi: 28.05.2019.

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 139 - 156, 15.12.2021
https://doi.org/10.47214/adeder.1014728

Abstract

References

 • Afyonkarahisar TOBB, 2018 Yılı Afyonkarahisar Sosyo-Ekonomik Rapor Araştırması.
 • Akoğlan Kozak, M., Evren, S. ve Çakır, O. (2012). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (1), Bahar, 7 – 22.
 • Altıntaş, A. ve Şahin, F.K. (2007). Reşit Saffet Atabinen (1884-1965) ve Türk Turizmine Katkıları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 26(42), 9-36.
 • Aslan, E. (2016). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Eğitimi (Editör: Dursun Dilek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, 3-52.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, M. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14/(22): 103-112.
 • Civelek, A. (2010). Turizmin Sosyal Yapıya Ve Sosyal Değişmeye Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1-2, 331-350.
 • Keleş, Y. (2017). Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. https://www.researchgate.net/publication/320617866.
 • Olcay, A. (2008). Türk Turizminde Eğitimin Önemi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 383-390.
 • Özder, A. Kaya, H. ve Ünlü, M. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Turizm” Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforların Analiz Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, (25), 18-31. Sart, G. (2015). Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomonolojik Analizi. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (Editör: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık. 70-81.
 • Şimşek, A. ve Yıldırım H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taş, M., Düz, İ. ve Ünlü, E. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Alternatif Turizm” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (5), 352-360.
 • Tüylüoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Polat Üzümcü, T. ve Alyakut, Ö. (2017). Turizm Eğitimcileri Perspektifinden Turizm Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51 (10), 807-823.
 • http://www.hurriyet.com.tr, Aydın 2018’de 4 milyon turisti ağırladı, Erişim Tarihi: 28.05.2019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Nusret KOCA>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1415-9683
Türkiye


Abdurrahman ERTÜRK> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4076-4876
Türkiye

Publication Date December 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder1014728, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {139 - 156}, doi = {10.47214/adeder.1014728}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Koca, Nusret and Ertürk, Abdurrahman} }
APA Koca, N. & Ertürk, A. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 6 (2) , 139-156 . DOI: 10.47214/adeder.1014728
MLA Koca, N. , Ertürk, A. "Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2021 ): 139-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/66225/1014728>
Chicago Koca, N. , Ertürk, A. "Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları". Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2021 ): 139-156
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları AU - NusretKoca, AbdurrahmanErtürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47214/adeder.1014728 DO - 10.47214/adeder.1014728 T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 156 VL - 6 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - doi: 10.47214/adeder.1014728 UR - https://doi.org/10.47214/adeder.1014728 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları %A Nusret Koca , Abdurrahman Ertürk %T Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları %D 2021 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47214/adeder.1014728 %U 10.47214/adeder.1014728
ISNAD Koca, Nusret , Ertürk, Abdurrahman . "Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları". Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 / 2 (December 2021): 139-156 . https://doi.org/10.47214/adeder.1014728
AMA Koca N. , Ertürk A. Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. (REJ). 2021; 6(2): 139-156.
Vancouver Koca N. , Ertürk A. Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2021; 6(2): 139-156.
IEEE N. Koca and A. Ertürk , "Ortaokul Öğrencilerinin “Turizm” ve “Turist” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 139-156, Dec. 2021, doi:10.47214/adeder.1014728