Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çelikhan İlçesi (Adıyaman) Florasına Katkılar

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 203 - 229, 30.12.2022
https://doi.org/10.37094/adyujsci.1143607

Abstract

Bu çalışma, Çelikhan İlçesi (Adıyaman) ve yakın çevresinin florasına katkı sunmak amacıyla yapıldı. Araştırma alanından 592 bitki örneği toplandı. Bu bitkilerin değerlendirilmesi sonucunda toplamda 62 familyaya ait 295 cins olmak üzere toplam 454 takson tespit edildi. Bu taksonlardan 3'ü Pteridophyta ve 451'i Spermatophyta bölümlerine aittir. Spermatophyta bölümündeki Coniferophyta ve Magnoliophyta alt bölümleri sırasıyla 2 ve 449 takson içermekte. Magnoliophyta alt bölümüne ait 449 taksonun 385’nin Magnoliopsida, 64’nün Liliopsida sınıfına ait olduğu belirlendi. Çalışma alanından 30 taksonun endemik olduğu belirlenerek endemizm oranı %6.6 olarak tespit edildi. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Anadolu-Turan 158 (%34.8), Akdeniz 34 (%7.5), Avrupa-Sibirya 33 (%7.1), çok bölgeli ile bilinmeyen fitocoğrafik bölgeler 229 (%50.4). Takson sayısına göre ilk beş familya; Asteraceae 42 (%9.2), Fabaceae 37 (%8.1), Brassicaceae 36 (%7.9), Lamiaceae 35 (%7.7), Poaceae 31 (%6.8). Takson sayısına göre ilk beş cins; Astragalus 9, Silene 8, Salvia 7, Trifolium 6, Vicia 6. Çalışma kapsamında yeni ve endemik bir soğan türü keşfedilip Adıyaman ismi verilerek Allium adiyamanense Yıld. & Kılıç olarak literatüre kazandırıldı.

References

 • Ekim, T., Damarlı Bitkiler in Güner A., Ekim T., Resimli Türkiye Florası, Flora Araştırmaları Derneği/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Kılıç, Ö., Yıldırımlı, Ş., A New Species, Allium adiyamanense (Amaryllidaceae/ Alliaceae/ Liliaceae) From Turkey, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26(1), 33-39, 2019.
 • Yıldırımlı, Ş., Kılıç Ö., Three new species of Apiaceae Family from Turkey, Bunium sancakense, Pimpinella adiyamanensis, Trigonosciadium solhanense, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26(1), 41-52, 2019.
 • Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press., volumes 1-9, 1965-1988.
 • Raunkiaer, C., The life forms of plants and statistical plant geography, Oxford, Clarendon Press, 1934.
 • IUCN., Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2012.
 • IUCN., Red list categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. Gland”, Switzerland and Cambridge, 2013.
 • IUCN., Green Status of Species: A global standard for measuring species recovery and assessing conservation impact. Version 2.0. Gland, Switzerland, 2021.
 • Gaussen, H., Determination des Climats par la Methode des Courbes Ambrothermiques, Comptes Rendus Hebdomadaires Des Seances De L Academie Des Sciences, 240(6), 642-643, 1955.
 • Emberger, L., Sur une Formule Climatique et ses Applications en Botanique, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 191, 389-390, 1930.
 • Akman, Y., İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları Mühendislik Serisi, Ankara. 304, 1990.
 • Tel, A.Z., Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 2, 1, 36-60, 2009.
 • Ortaç, Z., Tel, Z., Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman-Türkiye) florası. Türler ve Habitatlar, 2, 1, 33-53, 2021.
 • Tel, A.Z. & Şahin, M.S., A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey). ADYÜTAYAM 4 (1),1-19, 2016.
 • Koç, S., Adıyaman Üniversitesi Kampüsünün Flora ve vejetasyonu, Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, 2019.
 • Çetiner, M., Atatürk Baraj Gölü Havzası’nın Şanlıurfa Bölümü Florası, Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, 2020.
 • Avcı, H., Akdağ (Çelikhan) Florası, Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, 2019.

Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 203 - 229, 30.12.2022
https://doi.org/10.37094/adyujsci.1143607

Abstract

This study was carried out to contribute to the flora of Çelikhan District (Adıyaman). 592 plant samples were collected from the research area. As a result of the evaluation of these plants, a total of 454 taxa were identified, including 295 genera belonging to 62 families. Of these taxa, 3 of them were belong to Pteridophyta and 451 of Spermatophyta divisions. Coniferophyta and Magnoliophyta subdivisions in the Spermatophyta division contained 2 and 449 taxa, respectively. It was determined that 449 taxa were belong to Magnoliophyta subdivision, 385 were belong to Magnoliopsida and 64 were belong to Liliopsida class. It was determined that 30 taxa from the study area were endemic, and the endemism rate was found to be 6.6%. The distribution of taxa according to phytogeographic regions were as follows: Anatolian-Turan 158 (34.8%), Mediterranean 34 (7.5%), Euro-Siberian 33 (7.1%), multi-regional and unknown phytogeographical regions 229 (50.4%). The first five family according to the number of taxa were; Asteraceae 42 (9.2%), Fabaceae 37 (8.1%), Brassicaceae 36 (7.9%), Lamiaceae 35 (7.7%), Poaceae 31 (6.8%). The first five genera according to the number of taxa were; Astragalus 9, Silene 8, Salvia 7, Trifolium 6 and Vicia 6. Within the scope of the study, a new and endemic onion species was discovered, named Adıyaman and this species was introduced to the literature as Allium adiyamanense Yıld. & Kılıç.

References

 • Ekim, T., Damarlı Bitkiler in Güner A., Ekim T., Resimli Türkiye Florası, Flora Araştırmaları Derneği/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Kılıç, Ö., Yıldırımlı, Ş., A New Species, Allium adiyamanense (Amaryllidaceae/ Alliaceae/ Liliaceae) From Turkey, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26(1), 33-39, 2019.
 • Yıldırımlı, Ş., Kılıç Ö., Three new species of Apiaceae Family from Turkey, Bunium sancakense, Pimpinella adiyamanensis, Trigonosciadium solhanense, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26(1), 41-52, 2019.
 • Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press., volumes 1-9, 1965-1988.
 • Raunkiaer, C., The life forms of plants and statistical plant geography, Oxford, Clarendon Press, 1934.
 • IUCN., Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2012.
 • IUCN., Red list categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. Gland”, Switzerland and Cambridge, 2013.
 • IUCN., Green Status of Species: A global standard for measuring species recovery and assessing conservation impact. Version 2.0. Gland, Switzerland, 2021.
 • Gaussen, H., Determination des Climats par la Methode des Courbes Ambrothermiques, Comptes Rendus Hebdomadaires Des Seances De L Academie Des Sciences, 240(6), 642-643, 1955.
 • Emberger, L., Sur une Formule Climatique et ses Applications en Botanique, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 191, 389-390, 1930.
 • Akman, Y., İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları Mühendislik Serisi, Ankara. 304, 1990.
 • Tel, A.Z., Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 2, 1, 36-60, 2009.
 • Ortaç, Z., Tel, Z., Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman-Türkiye) florası. Türler ve Habitatlar, 2, 1, 33-53, 2021.
 • Tel, A.Z. & Şahin, M.S., A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey). ADYÜTAYAM 4 (1),1-19, 2016.
 • Koç, S., Adıyaman Üniversitesi Kampüsünün Flora ve vejetasyonu, Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, 2019.
 • Çetiner, M., Atatürk Baraj Gölü Havzası’nın Şanlıurfa Bölümü Florası, Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, 2020.
 • Avcı, H., Akdağ (Çelikhan) Florası, Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, 2019.

Details

Primary Language English
Subjects Structural Biology
Journal Section Biology
Authors

Ömer KILIÇ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3409-1572
Türkiye


Sinasi YİLDİRİMLİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
0000-0001-9648-7471
Türkiye

Supporting Institution Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number ECZFMAP/2019-0004
Thanks Teşekkür: Bu çalışma Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ECZFMAP/2019-0004 nolu proje ile desteklenmiştir.
Publication Date December 30, 2022
Submission Date July 13, 2022
Acceptance Date September 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { adyujsci1143607, journal = {Adıyaman University Journal of Science}, issn = {2147-1630}, eissn = {2146-586X}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {203 - 229}, doi = {10.37094/adyujsci.1143607}, title = {Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ömer and Yildirimli, Sinasi} }
APA Kılıç, Ö. & Yildirimli, S. (2022). Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman) . Adıyaman University Journal of Science , 12 (2) , 203-229 . DOI: 10.37094/adyujsci.1143607
MLA Kılıç, Ö. , Yildirimli, S. "Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)" . Adıyaman University Journal of Science 12 (2022 ): 203-229 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyujsci/issue/74285/1143607>
Chicago Kılıç, Ö. , Yildirimli, S. "Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)". Adıyaman University Journal of Science 12 (2022 ): 203-229
RIS TY - JOUR T1 - Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman) AU - ÖmerKılıç, SinasiYildirimli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37094/adyujsci.1143607 DO - 10.37094/adyujsci.1143607 T2 - Adıyaman University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 229 VL - 12 IS - 2 SN - 2147-1630-2146-586X M3 - doi: 10.37094/adyujsci.1143607 UR - https://doi.org/10.37094/adyujsci.1143607 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Science Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman) %A Ömer Kılıç , Sinasi Yildirimli %T Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman) %D 2022 %J Adıyaman University Journal of Science %P 2147-1630-2146-586X %V 12 %N 2 %R doi: 10.37094/adyujsci.1143607 %U 10.37094/adyujsci.1143607
ISNAD Kılıç, Ömer , Yildirimli, Sinasi . "Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)". Adıyaman University Journal of Science 12 / 2 (December 2022): 203-229 . https://doi.org/10.37094/adyujsci.1143607
AMA Kılıç Ö. , Yildirimli S. Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman). ADYU J SCI. 2022; 12(2): 203-229.
Vancouver Kılıç Ö. , Yildirimli S. Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman). Adıyaman University Journal of Science. 2022; 12(2): 203-229.
IEEE Ö. Kılıç and S. Yildirimli , "Contributions to the Flora of Çelikhan District (Adıyaman)", Adıyaman University Journal of Science, vol. 12, no. 2, pp. 203-229, Dec. 2022, doi:10.37094/adyujsci.1143607

...