Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE OPERATIONS OF THE BREAST IMAGING UNIT OF A NON-PANDEMIC HOSPITAL IN TURKEY

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 175 - 178, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1025814

Abstract

AIM: We aimed to evaluate changes in patient numbers, procedures performed, and the result of imaging procedures in the breast imaging unit of a non-pandemic hospital in Turkey during the COVID-19 pandemic. MATERIAL AND METHOD: The study retrospectively evaluated 2010 and 740 patients who presented to our unit in the pandemic and non-pandemic periods, respectively. Patient sex and age, neoadjuvant chemotherapy story, imaging modalities used, final BI-RADS classification, and biopsy and/or wire localization procedures were compared between the periods. RESULTS: There were significant decreases in the number of patients who presented to our unit and the numbers of mammography, ultrasound, MRI, biopsy, and wire localization procedures performed during the pandemic period (p<0.001). The screening mammography rate also decreased significantly during the pandemic period (p<0.001), and there was a statistically significant decrease in the rate of BI-RADS 1 diagnoses during the pandemic period compared to the non-pandemic period (p=0.044). CONCLUSION: The number of patients presenting to our breast imaging unit for biopsy, wire localization, and all imaging modalities, especially screening mammography, decreased significantly during the pandemic period. Decline in the procedures may lead an increase in breast carcinoma diagnosis in the future. However, the fact that our hospital is a non-pandemic hospital seems to have created a safe environment for patients receiving neoadjuvant chemotherapy.

References

 • Al-Muhanna AF. COVID 19: Impact and challenges at breast imaging unit. Breast J. 2020; 26: 1620-1.
 • Vanni G, Materazzo M, Santori F, et al. The effect of Coronavirus (COVID 19) on breast cancer teamwork: A multicentric survey. In Vivo. 2020; 34: 1685-94.
 • Pascarella G, Strumia A, Piliego C, et al. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J Intern Med. 2020; 288: 192-206.
 • Vanni G, Materazzo M, Pellicciaro M, et al. Breast cancer and COVID-19: The effect of fear on patients’ decision-making process. In Vivo. 2020; 34: 1651-9.
 • Çakmak GK, Özmen V. Sars-CoV-2 (COVID-19) outbreak and breast cancer surgery in Turkey. Eur J Breast Health. 2020; 16: 83-5.
 • Vanni G, Pellicciaro M, Materazzo M, et al. Breast Cancer Diagnosis in Coronavirus-Era: Alert From Italy. Front Oncol. 2020; 10: 938.
 • Pediconi F, Mann RM, Gilbert FJ, et al. EUSOBI recommendations for breast imaging and cancer diagnosis during and after the COVID-19 pandemic. EUSOBI (online) (cited 2020 June) Available from: URL: https://www.eusobi.org/news/recommendations-breast-covid19/. Erişim tarihi: 12.07.2020 (Accessed July 12, 2020).
 • Caudle AS, Gonzalez-Angulo AM, Hunt KK, et al. Impact of progression during neoadjuvant chemotherapy on surgical management of breast cancer. Ann Surg Oncol. 2011; 18: 932-8.
 • Seely JM, Scaranelo AM, Yong-Hing C, et al. COVID-19: Safe guidelines for breast imaging during the pandemic. Can Assoc Radiol J. 2020; 26: 1-11.
 • Corsi F, Caruso A, Albasini S, et al. Management of breast cancer in an EUSOMA-accredited breast unit in Lombardy, Italy, during the COVID-19 pandemic. Breast J. 2020; 26: 1609-10.
 • Soran A, Gimbel M, Diego E. Breast cancer diagnosis, treatment and follow-up during COVID-19 pandemic. Eur J Breast Health. 2020; 16: 86-8.
 • Tunçbilek I, Ozdemir A, Gültekin S, et al. Clinical outcome assessment in mammography: an audit of 7,506 screening and diagnostic mammography examinations. Diagn Interv Radiol. 2007; 13: 183-7.
 • The Canadian Society of Breast Imaging (CSBI) and the Canadian Association of Radiology (CAR) guidelines for breast imaging during the COVID-19 pandemic. Canadian Association of Radiology (online) (cited 2020 April 2). Available from: URL: https://car.ca/wp-content/uploads/2020/04/CAR-CSBI_Breast_Imaging_Guidelines_During_COVID-19_2020_04_02_EG.pdf . Erişim tarihi: 12.07.2020 (Accessed July 12, 2020).

TÜRKİYE'DE PANDEMİ HASTANESİ OLMAYAN BİR SAĞLIK KURULUŞUNDAKİ MEME GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİNİN ÇALIŞMALARINA COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 175 - 178, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1025814

Abstract

AMAÇ: COVID-19 salgınının, Türkiye'de pandemi hastanesi olmayan bir sağlık kuruluşunun meme görüntüleme ünitesindeki hasta başvuru sayıları, hastalara yapılan işlemler ve hasta görüntüleme bulguları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya, pandemi öncesi ve pandemi dönemi sırasında ünitemize başvuran sırasıyla 2010 ve 740 hasta dahil edildi ve retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, neoadjuvan kemoterapi hikayesi, hastalara uygulanan görüntüleme yöntemleri, tetkikler sonrası elde edilen BI-RADS sonucu ve uygulanmışsa biyopsi ve/veya tel lokalizasyon işlemleri not edilip dönemler arasında karşılaştırıldı. BULGULAR: Pandemi döneminde, ünitemize başvuran hasta sayısında ve yapılan mamografi, ultrason, MRG, biyopsi ve tel lokalizasyon işlemlerinin sayısında istatistiksel anlamlı azalma görüldü (p <0,001). Tarama mamografi oranı da pandemi döneminde istatistiksel anlamlı olarak azaldı (p <0,001). Pandemi döneminde elde edilen tetkik sonuçlarında BI-RADS 1 oranı, pandemi öncesi döneme göre istatistiksel anlamlı olarak azaldı (p = 0,044). SONUÇ: Meme görüntüleme ünitemize, başta mamografi taraması olmak üzere tüm görüntüleme yöntemleri, biyopsi ve tel lokalizasyonu için başvuran hasta sayısı pandemi döneminde önemli ölçüde azalmıştır. Bu işlemlerdeki sayısal azalma gelecekte meme karsinomu teşhisinde artışa neden olabilir. Ancak hastanemizin pandemi hastanesi olmaması, neoadjuvan kemoterapi alan hastalar için güvenli bir ortam yaratmıştır.

References

 • Al-Muhanna AF. COVID 19: Impact and challenges at breast imaging unit. Breast J. 2020; 26: 1620-1.
 • Vanni G, Materazzo M, Santori F, et al. The effect of Coronavirus (COVID 19) on breast cancer teamwork: A multicentric survey. In Vivo. 2020; 34: 1685-94.
 • Pascarella G, Strumia A, Piliego C, et al. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J Intern Med. 2020; 288: 192-206.
 • Vanni G, Materazzo M, Pellicciaro M, et al. Breast cancer and COVID-19: The effect of fear on patients’ decision-making process. In Vivo. 2020; 34: 1651-9.
 • Çakmak GK, Özmen V. Sars-CoV-2 (COVID-19) outbreak and breast cancer surgery in Turkey. Eur J Breast Health. 2020; 16: 83-5.
 • Vanni G, Pellicciaro M, Materazzo M, et al. Breast Cancer Diagnosis in Coronavirus-Era: Alert From Italy. Front Oncol. 2020; 10: 938.
 • Pediconi F, Mann RM, Gilbert FJ, et al. EUSOBI recommendations for breast imaging and cancer diagnosis during and after the COVID-19 pandemic. EUSOBI (online) (cited 2020 June) Available from: URL: https://www.eusobi.org/news/recommendations-breast-covid19/. Erişim tarihi: 12.07.2020 (Accessed July 12, 2020).
 • Caudle AS, Gonzalez-Angulo AM, Hunt KK, et al. Impact of progression during neoadjuvant chemotherapy on surgical management of breast cancer. Ann Surg Oncol. 2011; 18: 932-8.
 • Seely JM, Scaranelo AM, Yong-Hing C, et al. COVID-19: Safe guidelines for breast imaging during the pandemic. Can Assoc Radiol J. 2020; 26: 1-11.
 • Corsi F, Caruso A, Albasini S, et al. Management of breast cancer in an EUSOMA-accredited breast unit in Lombardy, Italy, during the COVID-19 pandemic. Breast J. 2020; 26: 1609-10.
 • Soran A, Gimbel M, Diego E. Breast cancer diagnosis, treatment and follow-up during COVID-19 pandemic. Eur J Breast Health. 2020; 16: 86-8.
 • Tunçbilek I, Ozdemir A, Gültekin S, et al. Clinical outcome assessment in mammography: an audit of 7,506 screening and diagnostic mammography examinations. Diagn Interv Radiol. 2007; 13: 183-7.
 • The Canadian Society of Breast Imaging (CSBI) and the Canadian Association of Radiology (CAR) guidelines for breast imaging during the COVID-19 pandemic. Canadian Association of Radiology (online) (cited 2020 April 2). Available from: URL: https://car.ca/wp-content/uploads/2020/04/CAR-CSBI_Breast_Imaging_Guidelines_During_COVID-19_2020_04_02_EG.pdf . Erişim tarihi: 12.07.2020 (Accessed July 12, 2020).

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Original research article
Authors

Almıla COŞKUN BİLGE> (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-0371-4194
Türkiye


Hale MUSAPAŞAOĞLU AYDIN>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE TIP PR. (ANKARA)
0000-0002-4789-4641
Türkiye


Işıl ESEN BOSTANCI This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-6026-0830
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 19, 2021
Acceptance Date September 7, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 55, Issue 3

Cite

AMA Coşkun Bilge A. , Musapaşaoğlu Aydın H. , Esen Bostancı I. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE OPERATIONS OF THE BREAST IMAGING UNIT OF A NON-PANDEMIC HOSPITAL IN TURKEY. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2022; 55(3): 175-178.