Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 195 - 199, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1107049

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik son sınıf öğrencilerinin etik duyarlılıkları incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinde son sınıfında öğrenim gören 92 son sınıf hemşirelik öğrencileri ile yapılmıştır. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının bahar döneminde yapılan çalışma tanımlayıcı türdedir. Verilerin toplanması için öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren veri toplama formu ve “Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık anketi toplam puan ortalamasının 4,89±0,4 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri açısından Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği ölçek toplam puanları açısından istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunamazken ‘’Yardımseverlik” ve “Uzman Bilgisine Başvurma” “Kişiler Arası Oryantasyon” ve “Etik Anlam Oluşturma” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Araştırma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeyleri nötr olarak belirlenmiştir. Etik problemlerin tanınması, çözümlerinin sağlanabilmesi ve hemşirelik öğrencilerinde etik duyarlılığın arttırılması için lisans eğitimi sırasında verilen etik dersi müfredatının güçlendirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Etik, Hemşirelik, Etik Duyarlılık, Hemşirelik Öğrencileri.

References

  • Yilmaz Sahin, S, Iyigun, E. and Acikel, C. Validity and reliability of a Turkish version of the modified moral sensitivity questionnaire for student nurses. Ethics & Behavior 2015; 25(4):351-9.
  • Alan, S, Sürücü, Ş.G, Şenoğlu, A. ve ark. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 2(2):38-44.
  • Hançerlioğlu, S, Toygar, İ. ve Gül, İ. Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2020; 28(3):330-6.

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 195 - 199, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1107049

Abstract

References

  • Yilmaz Sahin, S, Iyigun, E. and Acikel, C. Validity and reliability of a Turkish version of the modified moral sensitivity questionnaire for student nurses. Ethics & Behavior 2015; 25(4):351-9.
  • Alan, S, Sürücü, Ş.G, Şenoğlu, A. ve ark. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 2(2):38-44.
  • Hançerlioğlu, S, Toygar, İ. ve Gül, İ. Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2020; 28(3):330-6.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Original research article
Authors

Emel KÜLEKCİ> (Primary Author)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8035-8982
Türkiye


Sibel YILMAZ ŞAHİN>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0003-2589-9756
Türkiye


Emine İYİGÜN>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-8243-1669
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date April 21, 2022
Acceptance Date June 23, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 55, Issue 3

Cite

AMA Külekci E. , Yılmaz Şahin S. , İyigün E. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2022; 55(3): 195-199.