Case Report
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA; BİR OLGU EŞLİĞİNDE

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 237 - 239, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.972407

Abstract

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika, trakeobronşial sistemde lümen içine uzanan osteokartilajinöz yapıda submukozal nodüllerin izlendiği nadir görülen benign bir hastalıktır. Hastaların çoğu asemptomatik olup klinik tablo değişkendir. Eforla nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, tekrarlayan enfeksiyonlar ve hemoptizi gibi çeşitli solunum semptomları ile ortaya çıkabilir. Genel olarak beşinci ve altıncı dekatlarda, çoğu zaman rastlantısal olarak teşhis edilir. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat fazla görülmektedir. Bu olgu sunumunda 65 yaşında bir erkek hasta eşliğinde Trakeobronkopatia Osteokondroplastika’nın klinik, radyolojik ve bronkoskopik özellikleri tartışılmıştır.

References

 • Ulasli SS, Kupeli E. Tracheobronchopathia osteochondroplastica: a review of the literature. Clin Respir J. 2014. DOI: 10.1111/crj.12166
 • Chroneou A, Zias N, Gonzalez AV, Beamis JF., Jr Tracheobronchopathia osteochondroplastica. An underrecognized entity? Monaldi Arch Chest Dis. 2008 Jun;69(2):65–9. DOI: 10.4081/monaldi.2008.398
 • Al-Busaidi N, Dhuliya D, Habibullah Z. Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: case report and literature review. Sultan Qaboos Univ Med J. 2012 Feb;12(1):109–12. DOI: 10.12816/0003096
 • Little B.P. Tracheal Diseases, In: Christopher M. Walker, Jonathan H. Chung eds. Book of Chapter Muller's Imaging of the Chest, 2nd Ed. Philadelphia: Elsevier. 56, 694-712.e2.
 • Tukiainen H, Torkko M, Terho EO. Lung function in patients with tracheobronchopathia osteochondroplastica. Eur Respir J 1: 632–5, 1988.
 • Mariotta S, Pallone G, Pedicelli G, Bisetti A. Spiral CT and endoscopic findings in a case of tracheobronchopathia osteochondroplastica. J Comput Assist Tomogr 1997; 21:418-420. DOI: 10.1097/00004728-199705000-00015
 • Zack JR, Rozenshtein A (2002) Tracheobronchopathia osteochondroplastica: report of three cases. J Comput Assist Tomogr 26:33–36.
 • C.A. Kutlu, A. Yeginsu, T. Ozalp, et al. Modified slide tracheoplasty for the management of tracheobroncopathia osteochondroplastica Eur J Cardiothorac Surg, 21 (2002), pp. 140-142. DOI: 10.1016/S1010-7940(01)01080-6
 • Prakash UB. Tracheobronchopathia osteochondroplastica. Semin Respir Crit Care Med 2002, 23: 167-75. 3.
 • Baran A, Güngör S, Ünver E, ve ark. Trakeobronkopatia osteokondroplastica: Bir olgu nedeniyle. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52: 183–185.
 • Jabbardarjani HR, Radpey B, Kharabian S, et al. Tracheobronchopathia osteochondroplastica: presentation of ten cases and review of the literature. Lung. 2008;186:293–297. DOI: 10.1007/s00408-008-9088-4
 • Hayes DJ. Tracheopathia osteochondroplastica misdiagnosed as asthma. J Asthma. 2007; 44: 253– 255. DOI: 10.1080/02770900701246782

Tracheobroncopatia Osteochondroplastica with a case report

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 237 - 239, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.972407

Abstract

Tracheobroncopatia Osteochondroplastica is a rare benign disease characterized by a large number of submucosal nodules in the tracheobronchial system, extending into the lumen. Most of the patients are asymptomatic and the clinical is variable. It can occur with various breathing symptoms such as dyspnea, cough, wheezing, recurrent infections, and hemoptysis. It is often diagnosed incidentally. The disorder is typically diagnosed during the fifth and sixth decades and has a 3:1 male predilection. In this case report, the clinical, radiological and bronchoscopic features of Tracheobroncopatia Osteochondroplastica were discussed with a 65-year-old male patient diagnosed.

References

 • Ulasli SS, Kupeli E. Tracheobronchopathia osteochondroplastica: a review of the literature. Clin Respir J. 2014. DOI: 10.1111/crj.12166
 • Chroneou A, Zias N, Gonzalez AV, Beamis JF., Jr Tracheobronchopathia osteochondroplastica. An underrecognized entity? Monaldi Arch Chest Dis. 2008 Jun;69(2):65–9. DOI: 10.4081/monaldi.2008.398
 • Al-Busaidi N, Dhuliya D, Habibullah Z. Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: case report and literature review. Sultan Qaboos Univ Med J. 2012 Feb;12(1):109–12. DOI: 10.12816/0003096
 • Little B.P. Tracheal Diseases, In: Christopher M. Walker, Jonathan H. Chung eds. Book of Chapter Muller's Imaging of the Chest, 2nd Ed. Philadelphia: Elsevier. 56, 694-712.e2.
 • Tukiainen H, Torkko M, Terho EO. Lung function in patients with tracheobronchopathia osteochondroplastica. Eur Respir J 1: 632–5, 1988.
 • Mariotta S, Pallone G, Pedicelli G, Bisetti A. Spiral CT and endoscopic findings in a case of tracheobronchopathia osteochondroplastica. J Comput Assist Tomogr 1997; 21:418-420. DOI: 10.1097/00004728-199705000-00015
 • Zack JR, Rozenshtein A (2002) Tracheobronchopathia osteochondroplastica: report of three cases. J Comput Assist Tomogr 26:33–36.
 • C.A. Kutlu, A. Yeginsu, T. Ozalp, et al. Modified slide tracheoplasty for the management of tracheobroncopathia osteochondroplastica Eur J Cardiothorac Surg, 21 (2002), pp. 140-142. DOI: 10.1016/S1010-7940(01)01080-6
 • Prakash UB. Tracheobronchopathia osteochondroplastica. Semin Respir Crit Care Med 2002, 23: 167-75. 3.
 • Baran A, Güngör S, Ünver E, ve ark. Trakeobronkopatia osteokondroplastica: Bir olgu nedeniyle. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52: 183–185.
 • Jabbardarjani HR, Radpey B, Kharabian S, et al. Tracheobronchopathia osteochondroplastica: presentation of ten cases and review of the literature. Lung. 2008;186:293–297. DOI: 10.1007/s00408-008-9088-4
 • Hayes DJ. Tracheopathia osteochondroplastica misdiagnosed as asthma. J Asthma. 2007; 44: 253– 255. DOI: 10.1080/02770900701246782

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Case report
Authors

Meltem YILMAZ> (Primary Author)
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0314-4774
Türkiye


Arif İŞCAN>
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9005-5173
Türkiye


Levent MUTLU>
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3535-5704
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date July 16, 2021
Acceptance Date February 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 55, Issue 3

Cite

AMA Yılmaz M. , İşcan A. , Mutlu L. TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA; BİR OLGU EŞLİĞİNDE. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2022; 55(3): 237-239.