Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi

Year 2021, Volume: 5 Issue: 2, 146 - 151, 25.08.2021
https://doi.org/10.46332/aemj.894073

Abstract

Amaç: Çalışmamızın amacı, çocuk yanık merkezimizde temas yanıkları nedeniyle yatırılarak tedavi ettiğimiz hastaların epidemiyo-lojik, karakteristik özellikleri ve uygulanan tedavi yöntemlerini değerlendirmek ve konuyla ilgili tecrübelerimizi paylaşmaktır.

Araçlar ve yöntem: Hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Cinsiyet, yaş, temas şekilleri, lokalizasyonu, total yanık yüzey alanları, yanığın derinliği, yandıktan kaç gün sonra hastaneye yatırıldıkları, greft yapılıp yapılmadığı, hastanede yatış süreleri, hipertrofik skar ve eklem kontraktürleri gelişip gelişmediği kaydedildi. Ardından kız ve erkek hastalar arasında fark olup olmadığı, temas yanıklarının hangi yaş aralıklarında ve hangi aylarda daha fazla görüldüğü araştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS version 21 paket programı ile yapıldı. Tüm değişkenler için P< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplam 29 hastanın 17’si (%58.6) erkek ve 12’si (%41.4) kız, ortalama yaşları 3.34 yıl, ortalama total yanık yüzey alanları % 4.48, yandıktan sonra hastaneye yatırılma süreleri ortalama 6.34 gün ve hastanede yatış süreleri ortalama 13.20 gün olarak bulundu. En sık görülen temas yanığı nedeni sobaya dokunma (%51.8), en sık yanan vücut bölgesi yüz (% 58.6) olarak tespit edildi. Eller ikinci en sık yanan (%55.2) organlardı. Hastaların %86.2’sı dört yaşından küçük ve çoğu evlerinde yanmışlardı.

Sonuç: Temas yanıklarının çoğu küçük çocuklarda ve evde meydana gelen önlenebilir kazalar sonucu meydana gelmektedir. Bu yanıkları önlemek için ebeveynler eğitilmeli ve alınması gereken tedbirler anlatılmalıdır. Özellikle el yanıklarında kontraktür geliş-mesini önlemek için erken istirahat atelleri kullanılmalı ve erken dönemde fizik tedavi egzersizlerine başlanmalıdır. 

References

 • 1. Oztorun CI, Demir S, Azili MN, Senayli A, Livanelioglu Z, Senel E. The outcomes of becoming a pediatric burn center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22(1):34-39.
 • 2. Nunez LO, Norbury WB, Herndon DN, Lee JO. Special Considerations of Age: The Pediatric Burned Patient. Herndon DN ed. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier; 2018:372-380.e372
 • 3. Wolf SE, Cancio LC, Pruitt BA. Epidemiological, Demographic and Outcome Characteristics of Burns. Herndon DN ed. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier;2018:14-27.e12.
 • 4. Kemp AM, Jones S, Lawson Z, Maguire SA. Patterns of burns and scalds in children. Arch Dis Child. 2014;99(4):316-321.
 • 5. Lee W, Cho KR, Lee JH. Contact burn due to a heated-wire breathing circuit. J Anesth. 2014;28(5):802.
 • 6. Javaid AA, Bennett V, Hollen L, Kemp AM. Contact burns: the influence of agents and mechanisms of injury on anatomical burn locations in children <5 years old and associations with child protection referrals. Arch Dis Child. 2020;105(6):580-586.
 • 7. Argirova M, Hadzhiyski O. Treatment of palm burns in children. Ann Burns Fire Disasters. 2005;18(4):190-193.
 • 8. Hakan Çınal EZB. Five Years of Experience In A Burn Care Unit: Analysis Of Burn Injuries In 667 Patients. Van Med. J. 2020;27(1):56-62.
 • 9. McBride JM, Romanowski KS, Sen S, Palmieri TL, Greenhalgh DG. Contact Hand Burns in Children: Still a Major Prevention Need. J Burn Care Res. 2020;41(5):1000-1003.
 • 10. Xu JH, Qiu J, Zhou JH, et al. Pediatric burns in military hospitals of China from 2001 to 2007: a retrospective study. Burns. 2014;40(8):1780-1788.
 • 11. Zettel JC, Khambalia A, Barden W, Murthy T, Macarthur C. Gas fireplace contact burns in young children. J Burn Care Rehabil. 2004;25(6):510-512.
 • 12. Grossova I, Zajicek R, Kubok R, Smula MC. The treatment of palmar contact burns in children: a five-year review. Ann Burns Fire Disasters. 2017;30(1):5-8.
 • 13. Toon MH, Maybauer DM, Arceneaux LL, et al. Children with burn injuries--assessment of trauma, neglect, violence and abuse. J Inj Violence Res. 2011;3(2):98-110.
 • 14. Pham TN, Hanley C, Palmieri T, Greenhalgh DG. Results of early excision and full-thickness grafting of deep palm burns in children. J Burn Care Rehabil. 2001;22(1):54-57.
 • 15. Al B, Coban S, Guloglu C. Tandir burns in and around Diyarbakir, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010;16(1):59-62.
 • 16. Akcay MN, Ozturk G, Aydinli B, Ozogul B. Tandir burns: a severe cause of burns in rural Turkey. Burns. 2008;34(2):268-270.

Serious Contact Burns in Children; 10 Years Experience of a Pediatric Burn Center

Year 2021, Volume: 5 Issue: 2, 146 - 151, 25.08.2021
https://doi.org/10.46332/aemj.894073

Abstract

Purpose: We aimed to evaluate epidemiological, characteristic features and treatment methods of patients who have been treated in pediatric burn center due to contact burns and to share our experiences.

Materials and Methods: Files of patients were evaluated retrospectively. Gender, age, contact mechanisms, localization, total-burned-surface areas, depth of burn, time between day-of-burn and admission to the burn center, whether grafting was made, length-of-stay in hospital, whether hypertrophic scar and contractures developed were recorded. Then, it was investigated whether there was a difference between genders, and at what age intervals and in which months contact burns were seen more frequently. Statistical analysis was done with SPSS version 21. P <0.05 was considered significant.

Results: Of 29 patients, 17 (58.6%) were boys and 12 (41.4%) were girls, their mean-age was 3.34 years, average-total-burned-surface-area was 4.48%, average day between day of the burn and admission to burn center was 6.34, and the mean length-of-stay in hospital was 13.20 days. The most common cause was touching the stove (51.8%), the most common burned-region was the face (58.6%). Hands were the second most frequently burned-organs (55.2%). Mostly patients were burnt at home and 86.2% of them were <4 years old.

Conclusion: Most contact burns occur in young children as a result of preventable home accidents. In order to prevent, parents should be educated and precautions to be taken should be explained. Especially in hand burns, early resting splints should be used to prevent contracture development and physical therapy exercises should be started in the early period.

References

 • 1. Oztorun CI, Demir S, Azili MN, Senayli A, Livanelioglu Z, Senel E. The outcomes of becoming a pediatric burn center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22(1):34-39.
 • 2. Nunez LO, Norbury WB, Herndon DN, Lee JO. Special Considerations of Age: The Pediatric Burned Patient. Herndon DN ed. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier; 2018:372-380.e372
 • 3. Wolf SE, Cancio LC, Pruitt BA. Epidemiological, Demographic and Outcome Characteristics of Burns. Herndon DN ed. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier;2018:14-27.e12.
 • 4. Kemp AM, Jones S, Lawson Z, Maguire SA. Patterns of burns and scalds in children. Arch Dis Child. 2014;99(4):316-321.
 • 5. Lee W, Cho KR, Lee JH. Contact burn due to a heated-wire breathing circuit. J Anesth. 2014;28(5):802.
 • 6. Javaid AA, Bennett V, Hollen L, Kemp AM. Contact burns: the influence of agents and mechanisms of injury on anatomical burn locations in children <5 years old and associations with child protection referrals. Arch Dis Child. 2020;105(6):580-586.
 • 7. Argirova M, Hadzhiyski O. Treatment of palm burns in children. Ann Burns Fire Disasters. 2005;18(4):190-193.
 • 8. Hakan Çınal EZB. Five Years of Experience In A Burn Care Unit: Analysis Of Burn Injuries In 667 Patients. Van Med. J. 2020;27(1):56-62.
 • 9. McBride JM, Romanowski KS, Sen S, Palmieri TL, Greenhalgh DG. Contact Hand Burns in Children: Still a Major Prevention Need. J Burn Care Res. 2020;41(5):1000-1003.
 • 10. Xu JH, Qiu J, Zhou JH, et al. Pediatric burns in military hospitals of China from 2001 to 2007: a retrospective study. Burns. 2014;40(8):1780-1788.
 • 11. Zettel JC, Khambalia A, Barden W, Murthy T, Macarthur C. Gas fireplace contact burns in young children. J Burn Care Rehabil. 2004;25(6):510-512.
 • 12. Grossova I, Zajicek R, Kubok R, Smula MC. The treatment of palmar contact burns in children: a five-year review. Ann Burns Fire Disasters. 2017;30(1):5-8.
 • 13. Toon MH, Maybauer DM, Arceneaux LL, et al. Children with burn injuries--assessment of trauma, neglect, violence and abuse. J Inj Violence Res. 2011;3(2):98-110.
 • 14. Pham TN, Hanley C, Palmieri T, Greenhalgh DG. Results of early excision and full-thickness grafting of deep palm burns in children. J Burn Care Rehabil. 2001;22(1):54-57.
 • 15. Al B, Coban S, Guloglu C. Tandir burns in and around Diyarbakir, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010;16(1):59-62.
 • 16. Akcay MN, Ozturk G, Aydinli B, Ozogul B. Tandir burns: a severe cause of burns in rural Turkey. Burns. 2008;34(2):268-270.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Original Articles
Authors

Sabri DEMİR
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
0000-0003-4720-912X
Türkiye


Süleyman Arif BOSTANCI
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Çankaya, Türkiye
0000-0002-7512-3895
Türkiye


Elif Emel ERTEN
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-3666-295X
Türkiye


Vildan Selin ÇAYHAN This is me
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-6043-5642
Türkiye


Can ÖZTORUN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5408-2772
Türkiye


Metin Kaan ALTINOK This is me
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-4260-4465
Türkiye


Ahmet ERTÜRK
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0003-0286-362X
Türkiye


Doğuş ÇALIŞKAN This is me
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7168-2123
Türkiye


Müjdem AZILI
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5137-7209
Türkiye


Emrah ŞENEL
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0383-4559
Türkiye

Publication Date August 25, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA
DEMİR, S., BOSTANCI, S. A., ERTEN, E. E., ÇAYHAN, V. S., et al. (2021). Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi. Ahi Evran Medical Journal, 5(2), 146-151. https://doi.org/10.46332/aemj.894073
MLA
DEMİR, Sabri et al. “Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi”. Ahi Evran Medical Journal, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 146-51, doi:10.46332/aemj.894073.
Chicago
DEMİR, Sabri, Süleyman Arif BOSTANCI, Elif Emel ERTEN, Vildan Selin ÇAYHAN, Can ÖZTORUN, Metin Kaan ALTINOK, Ahmet ERTÜRK, Doğuş ÇALIŞKAN, Müjdem AZILI, and Emrah ŞENEL. “Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi”. Ahi Evran Medical Journal 5, no. 2 (August 2021): 146-51. https://doi.org/10.46332/aemj.894073.
EndNote
DEMİR S, BOSTANCI SA, ERTEN EE, ÇAYHAN VS, ÖZTORUN C, ALTINOK MK, ERTÜRK A, ÇALIŞKAN D, AZILI M, ŞENEL E (August 1, 2021) Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi. Ahi Evran Medical Journal 5 2 146–151.
ISNAD
DEMİR, Sabri et al. “Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi”. Ahi Evran Medical Journal 5/2 (August 2021), 146-151. https://doi.org/10.46332/aemj.894073.
AMA
DEMİR S, BOSTANCI SA, ERTEN EE, ÇAYHAN VS, ÖZTORUN C, ALTINOK MK, ERTÜRK A, ÇALIŞKAN D, AZILI M, ŞENEL E. Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi. Ahi Evran Med J. August 2021;5(2):146-151. doi:10.46332/aemj.894073
Vancouver
DEMİR S, BOSTANCI SA, ERTEN EE, ÇAYHAN VS, ÖZTORUN C, ALTINOK MK, ERTÜRK A, ÇALIŞKAN D, AZILI M, ŞENEL E. Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi. Ahi Evran Med J. 2021;5(2):146-51.
IEEE
S. DEMİR, “Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi”, Ahi Evran Med J, vol. 5, no. 2, pp. 146–151, 2021, doi: 10.46332/aemj.894073.
JAMA
DEMİR S, BOSTANCI SA, ERTEN EE, ÇAYHAN VS, ÖZTORUN C, ALTINOK MK, ERTÜRK A, ÇALIŞKAN D, AZILI M, ŞENEL E. Çocuklarda Temas Yanıkları; Bir Çocuk Yanık Merkezinin 10 Yıllık Deneyimi. Ahi Evran Med J. 2021;5:146–151.

Ahi Evran Medical Journal  is indexed in ULAKBIM TR Index, Turkish Medline, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO and Turkey Citation Index. Ahi Evran Medical Journal is periodical scientific publication. Can not be cited without reference. Responsibility of the articles belong to the authors.

    Creative Commons Lisansı

This journal is licensed under the Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı.