BibTex RIS Cite

-

Year 2016, Volume: 5 Issue: 1-2, 47 - 69, 01.06.2016

References

 • Eric Fromm. Yeni Bir İnsan ve Yeni Bir Toplum, translated into Turkish by Necla Arat (Istanbul: Say Yayınları, 1984)
 • George Frankl. Western Civilization: Tragedy and Utopia, translated into Turkish by Yusuf Kaplan (Istanbul: Açılım Kitap, 2003)
 • Herbert Marcuse. One Dimensional Man, translated into Turkish as Tek Boyutlu İnsan, by Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınları, 1986)
 • Hilmi Ziya Ülken. Felsefeye Giriş (Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009)
 • Jürgen Habermas. Technik und Wissenschaft als Ideologie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968). Translated into Turkish as İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim by Mustafa Tüzel (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997)
 • Mahmud Erol Kılıç. Hayatın Satır Araları (Istanbul: Sufi Kitap, 2013)
 • Martin Heidegger. Die Technik und Die Kehre, translated into Turkish as Teknik ve Dönüş by Necati Aça (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998)
 • Mehmet İzzet. Makaleler, ed. Coşkun Değirmencioğlu (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989)
 • Nurettin Topçu. Kültür ve Medeniyet (Istanbul: Hareket Yayınları, 1970)
 • Quoted by Nabi Avcı, “Teknoloji ve İnsanî Değerler Meselesi”, Türk Yurdu, 27 (1989)

Does Technology Create Value?

Year 2016, Volume: 5 Issue: 1-2, 47 - 69, 01.06.2016

References

 • Eric Fromm. Yeni Bir İnsan ve Yeni Bir Toplum, translated into Turkish by Necla Arat (Istanbul: Say Yayınları, 1984)
 • George Frankl. Western Civilization: Tragedy and Utopia, translated into Turkish by Yusuf Kaplan (Istanbul: Açılım Kitap, 2003)
 • Herbert Marcuse. One Dimensional Man, translated into Turkish as Tek Boyutlu İnsan, by Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınları, 1986)
 • Hilmi Ziya Ülken. Felsefeye Giriş (Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009)
 • Jürgen Habermas. Technik und Wissenschaft als Ideologie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968). Translated into Turkish as İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim by Mustafa Tüzel (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997)
 • Mahmud Erol Kılıç. Hayatın Satır Araları (Istanbul: Sufi Kitap, 2013)
 • Martin Heidegger. Die Technik und Die Kehre, translated into Turkish as Teknik ve Dönüş by Necati Aça (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998)
 • Mehmet İzzet. Makaleler, ed. Coşkun Değirmencioğlu (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989)
 • Nurettin Topçu. Kültür ve Medeniyet (Istanbul: Hareket Yayınları, 1970)
 • Quoted by Nabi Avcı, “Teknoloji ve İnsanî Değerler Meselesi”, Türk Yurdu, 27 (1989)
There are 10 citations in total.

Details

Other ID JA69RT35CS
Journal Section Research Article
Authors

Süleyman Hayri Bolay This is me

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 5 Issue: 1-2

Cite

APA Bolay, S. H. (2016). Does Technology Create Value?. Afro Eurasian Studies, 5(1-2), 47-69.

14123 1412425662