Research Article
BibTex RIS Cite

ERBAKAN Ekonomi Politika Önerilerinin, Türkiye’nin 2002-2021 Ekonomi Politikaları İle Karşılaştırması

Year 2021, Volume: 10 Issue: 3, 27 - 41, 18.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1092928

Abstract

Necmettin Erbakan, Türkiye’de başbakanlık da yapmış önemli bir politikacı, işadamı ve bilim adamıdır. 1980 sonrasında Erbakan’ın önerdiği ekonomik model “Adil Düzen” adıyla bilinmekte İslami hassasiyetleri, sanayileşmeyi ve İslam ülkeleri arasında işbirliğini içermektedir. Necmettin Erbakan 28 Haziran 1996 yılında başbakan olarak iktidara gelmiş olsa bile seküler kesimin gerçekleştirdiği 28 Şubat darbesi ile kısa zamanda iktidarı kaybetmiş ve ekonomik programını gerçekleştirebilmek için yeterli fırsatı bulamamıştır. Ancak kendi yanında siyaset tecrübe edinen Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gibi isimler 2002 sonrasında iktidara gelmiş, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi görevlerde bulunmuşlardır. AK Parti başarılı ekonomik performansın da etkisiyle uzun süredir iktidarını sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı AK parti döneminde izlenen sanayi ve dış ticaret politikalarının Necmettin Erbakan’ın ekonomi politikaları ile örtüşüp örtüşmediğini incelemektir. Bu amaçla 2002 sonrası dönemin istatistik verileri incelenmiş ve Erbakan’ın amaçları ile uyuşan gelişmelerin meydana gelip gelmediği incelenmiştir. Sonuç olarak AK Parti iktidarında izlenen sanayi ve dış ticaret politikalarının kısmen de olsa Erbakan’ın ekonomik görüşleri ile uyuştuğu sonucuna varılmıştır.

References

  • Akgül, A. (2018). Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. Buğra Yayınları. Aktop V . (2021). Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Göreli Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Etkinliğinin Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 231-246.

Comparison of Erbakan's Economic Policy Proposals with Turkey's 2002-2021 Economic Policies

Year 2021, Volume: 10 Issue: 3, 27 - 41, 18.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1092928

Abstract

Necmettin Erbakan is an important politician, businessman and scientist who also served as prime minister in Turkey. The economic model proposed by Erbakan after 1980, known as the "Fair Order", includes Islamic sensitivities, industrialization and cooperation between Islamic countries. Even though Necmettin Erbakan came to power as prime minister on June 28, 1996, he lost power in a short time with the February 28 coup carried out by the secular sector and could not find enough opportunity to realize his economic program. However, names such as Recep Tayyip Erdoğan and Abdullah Gül, who gained political experience on their side, came to power after 2002 and held positions such as prime minister and president. AK Party has been in power for a long time with the effect of successful economic performance. The aim of this study is to examine whether the industrial and foreign trade policies followed in the AK party period overlap with the economic policies of Necmettin Erbakan. For this purpose, the statistical data of the post-2002 period were examined and it was examined whether there were developments in line with Erbakan's goals. As a result, it has been concluded that the industrial and foreign trade policies followed during the AK Party government partially agree with Erbakan's economic views.

References

  • Akgül, A. (2018). Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. Buğra Yayınları. Aktop V . (2021). Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Göreli Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Etkinliğinin Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 231-246.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Zülküf Dal This is me 0000-0002-0393-4509

Serkan Dilek 0000-0002-0393-4509

Publication Date April 18, 2022
Published in Issue Year 2021 Volume: 10 Issue: 3

Cite

APA Dal, Z., & Dilek, S. (2022). Comparison of Erbakan’s Economic Policy Proposals with Turkey’s 2002-2021 Economic Policies. Afro Eurasian Studies, 10(3), 27-41. https://doi.org/10.33722/afes.1092928

14123 1412425662